Učebně-ozdravné kurzy 2.stupeň

15.09.2017 - 21.09.2017

Kraj akce: Praha

Místo akce: Praha

Lektor: Džever Axeitova

Organizator: Oficiální centrum Norbekova v ČR a SR

Kurz trvá 7 dnů po 4 hodinách denně. V tomto kurzu je hodně individuální, samostatné práce. Kromě toho poskytuje příležitost, vytvořit pro sebe ty nejúčinnější cviky pod dohledem zkušeného instruktora. Stejná akce se koná také v Ostravě od 23.-29.9.17.

Na Slovensku připravujeme také:

Učebně-ozdravný kurz 1.stupeň V Bratislavě

Co pro vás znamená pojem „být zdravý“? Je to už dávno, kdy jste se tak naposledy cítili?
Zdraví – to je radost z života. Je to stav, kdy není jasné kde přesně se nachází ten, či onen orgán, tak jasně a souvisle funguje tento systém – lidské tělo.

Cíl kurzu:
Zvládnout dovednosti léčení sebe sama a sebeovládání svého těla, které jsou v člověku založeny samotnou přírodou. Moudrost východu, přizpůsobená evropskému chápání, vám může prozradit možnosti a dát vám nástroje potřebné k dosažení požadovaného výsledku.

Po absolvování kurzu budete schopni:
obnovit fyzické a psycho - emocionální zdraví,
zvýšit efektivitu a zlepšit úroveň osobní úspěšnosti,
zvládnut techniky samostudia, natrénovat dovednosti a jejich použití v praxi,
zlepšit vztahy s okolním světem i se sebou samým.

Termín bratislavského kurzu: 13.9 - 21.9.2017
Kurz trvá 9 dnů po 4hod denně od 17.00 hod
Vedoucí kurzu: Dessislava Nikodimova
Kurz bude probíhát v ruštině s tlumočením do slovenštiny.
Cena celého kurzu - 250 EUR

více zde >>