Místa a útvary vyzařující energii

Místa a útvary vyzařující energii

Vše, čím nás krajina přitahuje, čím nás vede, má podobu jakési neviditelné mapy s místy a obrazci. Jimi je vytvořen charakter území a tedy i jeho způsob ovlivnění dění v něm. Osídlení, využití a vůbec způsob života v něm, který ovšem zahrnuje i duchovní možnosti lidí.

Nejmenší součástí energie krajiny je energetický bod. Díky jemu má to které místo svou sílu a vyzařuje ji navenek. Každý takový bod vznikl buď přirozeně, nebo přispěním inteligentní bytosti. Vždy však sloučením zemské a kosmické energie. Zemská energie se nachází v určité hloubce pod terénem a na jeho úroveň vystupuje jen tam, kde k tomu má možnost. Onou možností může být geologická puklina nebo zlom, žíla vodivé horniny a také z hlubin stoupající podzemní voda. Kosmická síla je rozmístěna v podstatě rovnoměrně nad povrchem Země ve výšce několika metrů nad jeho pevnými součástmi, stromy a budovami. V každém případě výše, než sahají těla lidí a zvířat. Setrvává tam a sama nesestupuje na terén. Jestliže se však v jeho úrovni ocitne zemská síla, přitáhne kosmickou a spojí se s ní. V tom okamžiku vzniká energetický bod, který pak již sám udržuje obě síly ve spojení a vysílá do okolí výslednou sílu. To je spontánní, přírodní způsob geneze. Jsou však ještě způsoby jiné, které umožňují i umělé vytvoření bodu.Jestliže se zemská energie nenachází na povrchu, ale jen pod ním, může být vytažena uměle. Děje se tak působením bytosti, která k tomu má potřebnou schopnost, bez ohledu na to, je-li člověkem, nebo příchozím z kosmu. Kdysi dávno, když nikdo z lidí ještě takovou schopnost neměl, to byl právě nejčastější umělý způsob vzniku energetického bodu. Mimozemské bytosti tak byly vlastně v tomto smyslu učiteli některých lidí. Ti se pak mnohem později v keltských oblastech nazývali druidy.

Celý článek najdete v časopise Nový Fénix 3/2018.

Text a foto: Ing. Pavel Kozák, psychotronik, fotograf, autor mnoha knih o tajemných a posvátných
místech, významný český odborník v oboru energie krajiny, www.archet.org


Ing. Pavel Kozák

Ve své práci vychází z odkazů zanechaných našimi předky v zemích Západu a Blízkého Východu, ať v oblasti uchopitelné smysly, mimosmyslovým vnímáním nebo duchovními prožitky. Důsledná činnost v oblasti alternativních energií přivedla Pavla Kozáka k poznávání prostorů a jejich vlastností, podstaty fenoménu tzv. grálu a podoby světa.

Témata: pavel kozák energetická místa Pavel Kozák energetický bod zemská energie pražský obrazec česká spirála psychotronik

Diskuse ke článku


Další články

Dnešní horoskop

Aktuální číslo

Nejbližší akce

17.03.2018 - 18.03.2018

Praha, Dům Černá Labuť

23.03.2018 - 25.03.2018

Praha, Výstavistě Holešovice

30.03.2018 - 01.04.2018

Usedlost Hamernice, Orlické hory

12.04.2018 - 15.04.2018

PVA Expo Praha Letňany

28.04.2018 - 29.04.2018

Vizovice

10.05.2018

Ženské domovy, Ostrovského 253/3, Praha 5 Anděl

30.05.2018

Galerie Cesty ke světlu Z. Hajného, Zakouřilova 955/9, Praha 4

Další akce
Nový Fénix - top články měsíce, zvýhodněné předplatné , 12 čísel za cenu 11 a získejte dárek zdarma.