AYAHUASCA – AMAZONSKÁ LIJÁNA DUŠE

O tajemné ayahuasce se v posledních letech napsalo nemálo. Přestože v Čechách není pití lektvaru z této lijány s psychoaktivními účinky legální, v jiných zemích se pořádají obřady…

AYAHUASCA – AMAZONSKÁ LIJÁNA DUŠE

Azatímco jedna skupina lidí považuje tuto „lijánu duše“ za nebezpečnou drogu nebo za podvod, ostatní věří, že má obrovský potenciál. Doktor Eduardo Ekman Schenberg je jedním z té druhé skupiny, léčivé účinky rostliny ostatně už téměř 20 let studuje a mnohokrát si je prý vyzkoušel na vlastní kůži. Tento brazilský neurovědec nám odpověděl nejen na otázky týkající se potenciálu a rizik užívání ayahuascy, ale dostalo se i na jeho osobní zkušenosti s medicínou a to, jak brazilská vláda ohrožuje amazonský prales a jeho původní obyvatele.

Studiem ayahuascy se zabýváte téměř 20 let. Můžete vysvětlit, jaký je její zdravotní potenciál?
Ayahuasca má pestrou škálu využití. Všeobecně ale můžeme říct, že se jedná o jakousi duchovní medicínu Amazonie. Z tohoto pohledu je jejím největším nedoceněným potenciálem to, že dokáže lidi „naladit“ na živou přírodu, a to nejen v tom smyslu, aby ji ochraňovali, ale také k tomu, aby se ji snažili obnovovat. Kromě toho má i mnoho dalších terapeutických možností využití, zejména pomáhá lidem, kteří trpí různými psychickými problémy, jako jsou třeba úzkost, deprese, nebo závislosti a další neurózy.

RÁDI BYSTE ČETLI VÍCE PODOBNÝCH ČLÁNKŮ? TIŠTĚNÁ VYDÁNÍ CELÉHO ROČNÍKU OBJEDNÁVEJTE ZDE.

Jak ayahuasca působí na lidský mozek a mysl?
Ayahuasca dokáže na určitou dobu měnit fyziologii některých mozkových obvodů, a tak ovlivňuje způsob, jak člověk uvažuje, myslí a chová se. Má vliv i na to, co vnímáme, a to nejen z vnějšího okolí, ale i ze sebe sama. Předběžné výzkumy s buňkami v laboratořích naznačily, že také může podpořit tvorbu nových neuronů i jejich větvení. Je tedy možné, že i v dlouhodobém horizontu způsobuje v mozku fyzikálně prospěšné změny. Fakt, že někteří šamani mají výjimečně dobré zdraví a dožívají se úctyhodného věku, může být v tomto ohledu také zajímavý. Na druhé straně samozřejmě existuje mnoho dalších proměnných v jejich životním stylu, které mohou k dobrému zdraví přispívat, jako málo soli a cukru nebo každodenní intenzivní fyzická aktivita.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…
Ayahuasca je znázorňována v malbě a velká část inspirovaného ztvárnění pochází právě z jejích účinků – z bezprostřední zkušenosti s ní po jejím vypití, kdy se člověk přenese do jiného světa.

O výtvarném umění Amazonie a tvorbě inspirované ayahuascovými vizemi Sixto vypověděl:
„Ayahuasca má potenciál vymrštit člověka do stavu nekonečna, což nás vzápětí nutí přehodnotit úplně všechno, včetně nás samých. Součástí toho je i poznání léčivých účinků, které tato rostlina má. Navíc nám ukazuje a učí nás znát hodnoty všech ostatních rostlin v celé jejich biodiverzitní škále a také to, jak je umělecky ztvárnit. Například ukazuje, jakým způsobem a jakou barvou nakreslit struktury různých listů a kořenů, živic. Také učí, jak tyto rostlinné komponenty použít na přípravu unikátních barev a materiálů, které se hojně používají v našich dílech. Takže mohu úplně klidně konstatovat, že umělecký styl, kterým my amazonští výtvarníci disponujeme, je nám propůjčen samotnou posvátnou rostlinou ayahuascou a ostatními posvátnými rostlinami, jako jsou třeba toe nebo la huayuz.“

ZAUJAL VÁS ČLÁNEK O AYAHUASCE A RÁDI BYSTE SE O TÉTO MAGICKÉ ROSTLINĚ DOZVĚDĚLI VÍCE? PŘEČTĚTE SI JEJ CELÝ V LETNÍM DVOJČÍSLE NOVÉHO FÉNIXE.

Text: Milada Kadeřábková, obraz: Sixto