NEMOC JAKO VOLÁNÍ TĚLA

Psychosomatika je způsob myšlení, kdy uvažujeme o duši a těle jako o celku. Tento způsob myšlení je vlastní například tradiční čínské nebo ayurvédské medicíně. Nerovnováha v pocitech a mysli se pak promítá do funkce těla a zdraví.

NEMOC JAKO VOLÁNÍ TĚLA

Text: MUDr. Adriana Chytilová

Na psychosomatiku se lze dívat z mnoha úhlů pohledu, které se vzájemně propojují a často lze u jednoho člověka sledovat několik těchto rovin a funkcí jeho problému v jeho životě. Nemoc, nebo její příznak, lze číst jako prostředek komunikace člověka s nejbližším okolím.

  • Například volání po úlevách, péči a pozornosti – notoricky známá situace, kdy dítěti se nechce do školy a náhle jej velmi rozbolí břicho. Ustrašená matka nechává dítě doma, případně se mu dostává zvýšené péče, pozornosti, úlev. Dítě si podvědomě celou situaci zafixuje a hádejte, co se stane, až se mu příště přestane chtít jít do školy.
  • Nemoc může bránit v navazování intimního kontaktu. Ženy, které trpí dráždivým tračníkem, by mohly vyprávět. Žena touží po intimní blízkosti, v podvědomí je však obava, kterou si žena nepřipouští. Když se však blíží schůzka, podvědomí získá navrch a záludnosti střeva udeří v plné síle.
  • Někdy jsou tělesné potíže ukazatelem nezralosti, která brání přejít do další fáze životního vývoje. Například mladý muž odjíždí na studia do jiného města, krátce po odjezdu jej však začnou trápit astmatické potíže, které se prudce zhoršují. Z těla mluví silný strach z životního kroku.
  • Příznaky mohou být vyjádřením vnitřního konfliktu.  Chci pečovat o své dvouleté dítě, ale současně mám pocit, že mi ujíždí vlak a chtěla bych rozvíjet svou kariéru. Dostanu atraktivní nabídku, začnu pracovat, nepřipouštím si pocit viny, že jsem opustila dítě, ale ochromí mě a zbrzdí obrovské bolesti hlavy.
  • Nemoci a příznaky někdy poukazují na náročné životní situace, které proběhly (úmrtí, rozchody). Obzvláště když nebylo možné truchlit, vyjadřovat v dostatečné míře emoce. V těchto případech se často nemoci příznaky objevují s větším odstupem, například až rok po události.

Více se dozvíte v Novém Fénixu 2/2020.