BRÁNA K TAJEMSTVÍ ČÍSEL

ČÍSLA ZDE JSOU OD PRVOPOČÁTKU. ČÍSLA EXISTOVALA MNOHEM DŘÍVE, NEŽ SE OBJEVILA PÍSMENA A SLOVA. A BYLA DOBA, KDY ABSOLUTNO SE OZNAČOVALO ČÍSLEM.

BRÁNA K TAJEMSTVÍ ČÍSEL

V podstatě je původ věcí světem idejí, myšlenek, principů a čísel. Celý svět, jako i řada událostí, mohou být zredukovány na čísla, protože číslo je již uskutečněné vyjádření myšlenky a faktu. Čísla mají take svůj vlastní jazyk, který, jak vidno, upadl do zapomenutí.

VŠECHNO POCHÁZÍ Z NULY
0 – Nula je nad všemi čísly, neboť všechna čísla pochází z ní, a proto je Nula všechna obsahuje. Nula je symbolem světa Absolutna, z něhož vzniká všechno, a je také znakem nesmrtelnosti a nejvyšší moudrosti, která stojí nad pravdou a dokonalostí. Nula dává každé číslici smysl a bez ní by žádné číslo nemohlo existovat. Nula vnášela dlouho zmatek a nepochopení mezi vědce. Její obrovský význam si můžeme velice jednoduše znázornit, když přidáme její znak, 0, za libovolné číslo – v tu chvíli se hodnota číslice naplní nebo zvětší svůj význam (1 – 10; 2 – 20, atd.).
Nula nemá počátek, je to nejvyšší dokonalost, ze které mohou vznikat různé začátky. Nula je bezpochyby největší mysterium, jehož takzvaným prvním pohnutím vznikla Jednička a posléze Kosmos a Vesmír.

Čísla chovají velké tajemství. Spolu s hudbou jsou jazykem přírody a přesto, že působí poněkud abstraktně, podobně jako písmena, mají specifické vibrace. Stačí zmínit kyvadlo, které odečítá jednak sudá a jednak lichá čísla.

Kdysi vznikla pověra, že den s datem 13., navíc je-li to pátek, je fatální. To se však zakládá na hluboké neznalosti faktů. Ve své podstatě je 13 číslem absolutní lásky a má velice silné frekvence, třeba proto pracovat s nepochopenou absolutní láskou = s frekvencí čísla 13, není jednoduché. Navíc po redukci, 1 + 3 = 4, dostáváme číslo 4, kterým se označovalo Absolutno, kdy ještě písmena a slova neexistovala. Totiž zůstane-li nepochopená láska, která pochází z nejvyšších sfér, může se stát fatální.

Pochopením lásky se člověk již pohybuje v jiné dimenzi, kde fatalismus nemá žádný význam. Mezi čísly ovšem neexistuje žádné fatální číslo. Existuje jen takzvané fatální lidské myšlení a člověk, který je jím posedlý, se může stát nebezpečným i pro své okolí a svým jednáním může zapříčinit „fatální“ věci.

ZAČÁTEK
1 – Jednička tvoří začátek čísel a svou podstatou označuje první pohyb Absolutna, sestup z jeho výše, aby se stal Všemohoucí Bůh. Jednička znamená také nesmrtelnost a řídí všechny procesy všech věcí, aby sledovaly svůj vývoj, sjednocovaly se a následně vytvářely jednotu. Jednička řídí všechny živly, světlo a tmu, všechny viditelné a neviditelné síly celého Vesmíru.

Velký mystik Beinsa Duno píše, že jednička je svou úlohou grandiózní. Že v ní se schovává okultní původ všech světů a bytostí a že právě ona přinesla řád a pořádek v chaosu. Čísla jsou totiž duchovní bytostí, která podporuje vývoj celého stvoření.
Svým vznikem se čísla postupně množila a jak říkají Indiáni „než je stačíš spočítat, zemřeš“. Když se dvě a více čísel spojí, vznikne idea, která je silnější. Tímto způsobem vznikají například některé kvality.

Celý článek najdete v čísle 6/2018.

Text: Vida Sytalk