ČERSTVÉ OVOCNÉ A ZELENINOVÉ ŠŤÁVY

Američan Dr. Walker byl jedním z nejuznávanějších a nejvýznamnějších lékařů zabývajících se zdravím a výzkumem výživy.

ČERSTVÉ OVOCNÉ A ZELENINOVÉ ŠŤÁVY

Jeho knihy byly vzorem mnohým lékařům a vědcům. Jako jeden z prvních poukázal na zdraví podporující účinek ovocných a zeleninových šťáv.

Jeho četné publikace přispěly k tomu, že se dnes pijí šťávy téměř v každé domácnosti. Bohužel jsou to ve většině případů šťávy továrně vyrobené, pasterizované, a ne šťávy čerstvě připravené. Důkazem toho, že Wolkerovy pravdy fungují, je on sám. Ve zdraví se dožil 116 let a až do své smrti byl nesmírně činný, jezdil na kole, věnoval se zahrádkaření, domácím pracím apod. Přežil své kritiky i posměváčky a dnes jej řadíme mezi průkopníky správné životosprávy.

Teprve v posledních dvou stoletích vzali lidé na vědomí, že stav lidského těla je bezprostředně spjat s kvalitou potravy (když se však podívám kolem sebe, včetně stravy v nemocnicích a rad lékařů, přibývajících obézních a alergiků, nezdá se mi, že to lidstvo myslí se svou stravou vážně).

Čerstvé šťávy

Jejich hodnota je dnes uznávána mnoha lékaři, léčiteli, stejně jako dietology. Účinnost šťáv se odůvodňuje tím, že se tekutá potrava, získaná oddělením vitálních látek a vody od vlákniny, obzvláště rychle stráví. Námitka, že pojídáním celých plodů získám jak šťávu, tak navíc ještě vlákninu, tak co bych se zdržoval přípravou šťáv, neobstojí z jednoho jednoduchého důvodu: Při pojídání celých plodů se velká část vitálních látek spotřebuje na trávení a jen malá část se využije pro regeneraci a obnovu zdraví. Při pití čerstvých šťáv je proces trávení zredukován  na minimum – pouze na několik minut a tělo tak dostane nejen potřebné množství vitálních látek, ale navíc rychle! Pití šťáv ovšem neznamená, že již nemusíme konzumovat celé plody, naopak – pojídání ovoce a zeleniny s řádným rozžvýkáním a prosliněním je neméně důležité, protože jejich vláknina je zase nezbytná pro správnou funkci střev.

Vařená potrava

Syrová strava je potrava původně lidem určená. Ne každý je však schopen svůj dlouholetý zvyk jíst vařenou denaturovanou potravu změnit ze dne na den a místo toho jíst jen potravu syrovou. Takové náhlé přeorientování by také mohlo vést k poruchám. Pomalý přechod je ale možný a žádoucí, pokud to se svým zdravím myslíme vážně, nebo se chceme vyléčit. Musíme mít na paměti, že vařené a zpracované potraviny sice mohou zachovat život, ale nemají sílu správně obnovovat naše buňky. Při soustavném pojídání vařené a zpracované stravy dochází k postupné degeneraci našich buněk, a tím k chorobám. Žádný lék na světě následně podaný nemůže dodat tělu něco, čím by se provedly rychlé „opravy“. I při jedení čtyř nebo pěti velkých porcí denně, může být tělo vyhladovělé nedostatkem životně důležitých látek a porušením rovnováhy enzymů (látek, které jsou obsaženy jen v syrové stravě). V tomto případě je nezbytné takovouto stravu doplnit čerstvými šťávami.

Šťávy nejsou koncentrované potraviny

Ovocné šťávy jsou čističi našeho těla a zeleninové šťávy jsou obnovovatelé a stavitelé. Obsahují všechny aminokyseliny, minerály, soli, enzymy a vitamíny, které lidské tělo potřebuje za předpokladu, že se pijí čerstvé, syrové, bez konzervačních látek. Po deseti až patnácti minutách po vypití se stráví a vstřebají a tak téměř úplně slouží k obnově a výživě buněk, tkání, žláz a orgánů těla. Šťávy jsou tekuté potraviny, které obsahují čistou organickou vodu nejlepší kvality. Naproti tomu koncentrovaná potravina je produkt, který byl dehydratován a jeho obsah vody redukován. Čerstvé ovocné a zeleninové šťávy jsou jedny z našich nejméně koncentrovaných potravin, a přece jsou nejvýživnější.

Kolik šťávy můžeme vypít?

Přesně tolik, kolik můžeme vypít, aniž bychom se k tomu nutili. Všeobecně se dá říci, že asi půl litru denně je to nejmenší množství, přinášející postřehnutelné výsledky. Lepší je jeden až dva litry denně. Výsledek se dostaví tím rychleji, čím více šťávy vypijeme. Nejkvalitnější šťávu si vyrobíme pomocí odšťavňovače, který ovoce či zeleninu nejprve rozmělní a pak vylisuje (odstředivé odšťavňovače jsou sice běžnější, ale připraví šťávu nižší kvality). Jak již bylo výše zmíněno, šťávy obsahují velmi cennou přirozenou organickou vodu. Málokdo ví, jaký je rozdíl mezi vodou organickou a anorganickou: Příroda nám dala k dispozici laboratoř ve formě rostlin – v jejich molekulách se přeměňuje voda dešťová a říční na vodu organickou. Všechna ostatní voda (kromě destilované) je anorganická, navíc voda z veřejných potrubí je ještě znehodnocena přidáním chlóru a jiných chemikálií.

Smysl pití šťáv spočívá vlastně v tom, učinit tělo schopným přijímat všechny živoucí účinné látky z ovoce a zeleniny co nejrychlejším způsobem, bez zatížení zažívacího ústrojí prací, potřebnou ke zpracování vlákniny.

Text: Mgr. Hana Čechová