Cesta ke svobodné mysli skrze tělo a pohyb

Důsledkem moderního životního stylu a vnějších tlaků naplňovat očekávání společnosti člověk snadno ztratí kontakt se svými duchovními zdroji.

Cesta ke svobodné mysli skrze tělo a pohyb

Meditace a různá relaxační cvičení jsou jistě skvělými prostředky ke zklid nění, lepší koncentraci a zvládání stresu. Ne všichni jsou ovšem schopni je ovládnout na takové úrovni, aby se pro ně staly skutečně funkční.

Pohyb má moc sjednotit dualitu duše a těla v jednotnou sílu a zasadit ji do přítomného okamžiku. Může být
tedy cestou k tomu, abychom osvobodili svou mysl od negativních schémat, lépe se soustředili a nalezli odpovědi. Největší přínos má jakékoliv cvičení ve chvíli, kdy se vykonává pohyb čistě pro pohyb a radost
z něj. Myšlenky na to, jakou rychlostí běžíme, kolik kilometrů ujdeme či jak u toho vypadáme, jsou naším nepřítelem.

Nezáleží na tom, jakou fyzickou činnost zvolíme, ale jakmile si plně uvědomíme své tělo, začneme vnímat své okolí a zapojíme do hry všechny smysly, přepneme svou mysl z centra logického uvažování do sféry kreativity, která sídlí v pravé mozkové hemisféře.

Pravá hemisféra myslí v obrazech a učí se kineticky prostřednictví pohybu a je pro ni podstatný přítomný okamžik. Informace proudí dovnitř jako souběžné toky energie, přichází současně ze všech smyslových orgánů a vytváří obraz toho, jak přítomný okamžik vypadá. Velmi často se pak v takových chvílích, kdy už se nesoustředíme sami na sebe a své ego, dostaví odpovědi na otázky, které nás velmi tíží. Nalezneme schopnost dívat se na život z větší perspektivy.

Zaujal vás článek? Celý si ho můžete přečíst v letním dvojčísle Nového Fénixe. Objednat si ho můžete ZDE.

Text: Veronika Kolomazníková