CO SE DĚJE PO SMRTI?

Snad každý z nás si někdy položil otázku, co se děje po smrti. Odpověď nabízí americký filozof a psychiatr Raymond Moody, průkopník moderního výzkumu tohoto fenoménu. Popisem autentických zážitků lidí, kteří prožili klinickou smrt, Moody poukázal na to, že smrt možná neznamená konec, ale bránu k dalšímu životu. Jeho první kniha Život po životě se stala v laickém i odborném světě senzací.

CO SE DĚJE PO SMRTI?

Zeptejte se Raymonda Moodyho

Co lidé prožívají během klinické smrti?

Moodyho kniha Život po životě shrnuje vzpomínky lidí, kteří prožili klinickou smrt. Popisují v nich, že si uvědomovali jakýsi průchod, kterým procházejí do uklidňujícího světla. Vidí, že na „druhé straně“ na ně čekají blízcí, přátelé či známí, kteří již umřeli. Pak zpětně sledují svůj život, ale ne jako jeho účastníci, ale spíše jako pozorovatelé – zvenčí. Pokud se jim promítne nějaká špatná věc z jejich života, cítí smutek nebo bolest, kterou svým konáním způsobili jiným. Naopak vidí-li něco dobrého, co vykonali, cítí radost, úlevu nebo smích, tedy pocity, které cítili ti, kterých se skutek týkal. Moody říká, že po těchto zážitcích se do života vrací jiní, nacházejí nový smysl života a nebojí se smrti.

Když umírá někdo blízký

V knize Doteky věčnosti: Zkoumání zážitků sdílené smrti se Moody zaměřil na okamžiky, kdy blízká osoba prožívá totéž co umírající. Moody sepsal zkušenosti stovek lidí, kteří byli u svých blízkých, když umírali. Popisují, že viděli jasné světlo, sledovali, jak z těla umírajícího „vystoupila duše“ a někteří s nimi dokonce panoramaticky prožívali jejich život. Byli to lidé různého věku, sociálního postavení, vzdělání i náboženství a bylo mezi nimi i mnoho ateistů – stejně jako v knize Život po životě.

Celý článek se můžete dočíst v časopise Nový Fénix. Předplatné objednávejte ZDE.

Text: Dana Vlachová za Festival Evolution