CO SKRÝVÁ ROK 2019? ROZBALTE SI DÁREK

Chtěli byste mít navíc, vědět, co vás čeká v roce 2019 a co se jinde nedozvíte? Rozbalte si exkluzivní mikulášský dárek od Nového Fénixe! Připravili jsme pro vás numerologickou prognózu po jednotlivých měsících od Lenky Lippertové Suchardové na celý následující rok.

CO SKRÝVÁ ROK 2019? ROZBALTE SI DÁREK

Rok 2019

Zatímco nás dvojka z roku 2018 učila nalézt vnitřní klid a přijmout své vlastní pocity, naladit se a intuitivně vnímat, tak trojka z roku 2019 je pravým opakem. Všechny sny, touhy a dosud nenaplněné představy se derou na povrch a chtějí být v co nejkratším čase a s minimálním úsilím realizovány. Stres se stává hitem tohoto roku. Záleží jen na každém z nás, jakým druhem stresu se necháme ovlivnit. Buď příjemným nebo nepříjemným, ale nejspíše se budou oba dva druhy vzájemně prolí- nat. Berte vše jako hru, tímto smýšlením si udržíte optimismus a s vírou dojdete do úspěšného cíle.

Ideální doba na prozkoumání a dořešení všeho, co příliš pění, soptí, drhne nebo jiskří.

Nepříjemnými se budou stávat ty věci, myšlenky, lidi a vše další, co jsme dlouhou dobu odkládali a čekali, že se to nějak samo vyřeší. Sice se něco zdánlivě naoko uklidnilo, ale skutečně vyřešit nemuselo, jen se to ukrylo na „lepší časy“. Jásejte, protože právě letos tyto lepší časy přichází.
V tomto roce vylézají z děr všechny naše vzteky, agresivní pochody, nedořešené a komplikované
vztahy a nespokojenost z let minulých. Bohužel tato zamotaná klubíčka nás odvádějí od současnos-
ti, jednoduchosti, vizí a pozitivního naladění. Ať vědomě či nevědomě si takto vlastně ubližujeme. Minulost je všudypřítomná a formuje současnost. Vraťte se zpět v linii času vašeho života a vzpomeň- te si na vše, co jste kdy udělali, s kým jste se setkali, kde jste byli, vše co jste ztratili i získali, vaše pocity, lásku, štěstí, hněv, obavy, vášně, představy, smích, slzy, vinu, uspokojení, zkrátka všechno.

Minulost je zkušenost. Jakmile se začnete cítit pohodlněji s vaší minulostí, přítomnost zaplaví bohatství.

Možná neznáte všechny odpovědi, ale můžete věřit i cítit, že to nejlepší ještě přijde. Emoce nechtějí být vaším nepřítelem, ubližuje vám jen jejich popírání. Vaše pocity, intuice, kreativita, schopnosti i talenty prostě vyžadují svobodné vyjadřování a ocenění, že existují. Jestliže uvolníte překážky, které brání vaší tvůrčí mysli svobodně se projevovat, dáte průchod vášni a rozpustíte nejistotu, stud či roztržitost, pak sami sebe i okolí oslníte brilantními nápady.

Začněte si vytvářet vámi požadovanou budoucnost, ale už nestačí jen snít.

Překonejte pochybnosti, rozkryjte všechny skutečnosti a učiňte zásadní a osvobozující rozhodnutí, které vám určí zcela jinou následnou kvalitu života. Zaměřte se na to, co je pro vás důležité, neroztahujte se příliš mnoha směry. Pouze skutečnost je relevantní. Může vyvstat situace, která vás přinutí vyjádřit se emocionálně tak, jak jste se ještě nikdy neprojevili. Překvapíte tím nejen ostatní, ale hlavně sebe sami. V následujících měsících nezáleží na tom, co si o vás i o vašich záměrech myslí ostatní. Pokud budete čekat na jejich schválení, příležitosti se mohou vytratit. Vezměte plnou zodpovědnost za svůj vlastní život. Nyní máte šanci cítit se veselejší, šťastnější, kreativnější, živější, než jste se kdy cítili.

Snažte se trávit čas s lidmi, kteří jsou podporující, tvůrčí a expresivní.

Každá situace i člověk bude mít v sobě potenciál, buď kreativní, nebo destruktivní. Rozpoznejte, jak vaše jednání i slova ovlivňují ostatní a na místo rozruchu, kritiky, soutěžení a boje o moc nasměrujte cestu mírumilovným tvůrčím směrem, kde každý má právo na vyjádření. Touha po míru neznamená, že vaše potřeby a pocity budou umlčené právě proto, že někdo jiný má jiný názor se silnějším hlasem nebo generálskými výložkami.

Přátelské prostředí, jednoduchá konverzace i sociální interakce mohou být pro každého z nás velmi poučné.

Někdo, koho znáte nebo se s ním cíleně či náhodně setkáte, může mít důležitou roli ve vaší budoucnosti. Můžete šokovat svým uvědoměním, jak hluboké pocity máte k určité věci nebo člověku nebo nakolik někoho milujete. A nebo uznáte, že vaše přátelství nebo loajalita jsou přerostlé a je čas jít odděleně. Berte sebe, své pocity nově poznané z uplynulého roku a své touhy i cíle vážně. Na druhé lidi se nesnažte dívat jen povrchně, všímejte si, co má za vnějším vzhledem na mysli. Nezapomínejte, že pravá krása i další ctnosti, jako např. moudrost, velkorysost, úcta a důvěra pochází zevnitř. Rok 2019 nás často přivede na důležité rozcestí. Jeden směr obohacuje mysl i život o svobodu, radost a naplnění a směr druhý zůstává v pouhé snové představě úžasného života, protože věříte, že vaše touhy jsou nedosažitelné nebo závislé na silách něčího ovládání a schvalování. Síla myšlenek a slov se v tomto roce stávají silnější než kdykoli předtím a to, co máte na mysli i ve svém srdci, může jednou provždy nastavit jiný scénář. Žádného postupu vpřed nedosáhnete, jestliže budete říkat jen to, co chtějí slyšet ostatní. Lži, podvody, kritika, pomlouvání ke klidu nevedou.

Letošní rok se vzrušující součtovou trojkou nás zajisté velmi obohatí ve všech směrech. Budeme-li vše přijímat s mladistvým údivem a nadšením, naše fyzické tělo se nám odvděčí svěžestí a mysl čerstvou mízou.

Každý úsměv dokáže vyhladit nejednu vrásku, ať tu všemi viditelnou a nebo tu, kterou ve svém nitru před ostatními skrýváme. Každý z nás je na této Zemi z nějakého důvodu. Naučte se rozpoznat ten svůj díky hravosti, zvídavosti a nadšení. Dělejte to, co chcete dělat, žijte, jak vám to vyhovuje a splňte si své touhy, přičemž některé z nich se nedávno změnily. Život může být mnohem jednodušší, když přijmeme skutečnost sebe i všeho a všech okolo. Údiv a obdiv, naděje, rozzářené oči, každou chvílí nějaké překvapení, mnoho chytrých informací, nová přátelství, to vše nás čeká v následujících týdnech a měsících. Překrásná odměna za vykonanou práci.

Leden

Leden je měsícem plný extrémů. Možná budete cítit více strachů, než si ochotně přiznáte. Je to tím, že se ve vzduchu vznáší potřeba změn s nutným překročením vlastních hranic. K tomu je potřeba odvaha, kterou rozvinete pouze tím, že začnete čelit všech strašákům. Bude náročné uvědomit si realitu současnosti, protože mysl nepostojí a houpající se stále sem a tam bloudí mezi minulostí a budoucností. Potřebnou rovnováhu nenajdete v ukvapenosti, kritice, pochlebování a nebo důležitosti, jak vás vidí ostatní. Uklidnění najdete s přijmutím sebe sama tak, jak se skutečně cítíte uvnitř a kdo jste. Tento měsíc upozorňuje na odpovědnost nejen za sebe, ale i za ty, se kterými jste úzce propojeni, čímž se zapletete do velmi hlubokých emocí. Zaměřte se na ty lidi, na kterých vám záleží a přiznejte si své vlastní chyby, nejistoty a nepřiměřené chování. Pokud existuje něco, co můžete udělat pro to, abyste nerozptýlili extrémy do turbulentních situací, aniž byste ubližovali sobě nebo někomu jinému, pak pro to udělejte vše.

Únor

Únor si s námi pěkně pohraje, abychom pochopili, že s leností, čekáním a odkládáním svůj život nikam neposuneme a nedotáhneme do vytouženého cíle. Jen akce a řešení všeho ukrytého a někdy i pečlivě zakopaného vás poposune od problémů a týrání se ke svobodě a užívání si. Každý jednotlivý problém si bude žádat svou hodnotu času k rozvinutí. Zloba a házení viny na někoho druhého jsou jen ztráty energie. Pokud s něčím nebudete souhlasit a nebo budete mít špatný pocit, pak je nutné jít rovnou na věc a díky komunikaci usilovat o přátelské pochopení. Přijměte též právo ostatních být tím, čím jsou a žít svůj život tak, jak si zvolí. Jakákoli tendence převychovávat ostatní lidi a předurčovat skutečnosti, které se vás netýkají, by měly nyní skončit.

Březen

V březnu se zaměřte na finance, kariéru a vaši osobní sílu a vyzařování ve světě. Nevyžadujte si pozornost násilím, nýbrž oceňte i to, co dělají jiní a nebo čeho by mohli dosáhnout. Buďte přemýšliví, přátelští a ochotní se učit. Přesné informace vám dopomohou k dotažení myšlenky, plánu, ke sebezdokonalení se. Zvláštní nervové napětí poodsune poklop k nevědomí a vaší vlastní kreativní síle. Nebojte se jí, neodporujte jí, ale se vší úctou ji přijměte jako dar k zajímavě jiným příležitostem. V tuto chvíli se dostáváte do role bohatého majitele a obchodníka, klidného a současně efektivního, a s tímto přijetím dokážete v tomto měsíci udělat svůj životní průlom. Nyní jste schopni vykonat obtížnou práci daleko snadněji, i když víte, jak těžce jste na tom museli pracovat. Užijte si to, co děláte. Nastal čas svou sebedůvěru, založenou na přesných informacích a správném pochopení, dynamicky prosadit. Ano, nyní přišla chvíle být tím, kým říkáte, že jste.

Duben

Tématem dubnového měsíce se stává lidská důstojnost, kterou lze ukazovat, podporovat, chránit, ale též nám může být dána lekce, prostřednictvím které získáme zkušenosti k nezaplacení, i když s rozhořčenou náladou a nějakou tou bolestí. Toto vše vás přenese na novou úroveň sebekázně v myšlení i konání. Spravedlivým okem se pak budete dívat jinak na porušování předpisů a jakýkoliv druh ubližování, pomlouvání, manipulaci, ponižování, sabotáže apod. Celý měsíc je maximálně terapeutický. Může nám dopomoci oprostit se od hrdosti, což je jen skrytá forma strachu a též zbavit se viny, kterou jsme si často uvalili sami na sebe. Můžete být vyzváni k radě nebo k praktické pomoci, ale také se může stát, že naopak vás ani vaše postupy nikdo vyhledávat nebude. Není třeba se hned cítit prázdně nebo chovat urážlivě. Ať tak či onak, tento měsíc vás propouští z určité povinnosti či závislosti. Oslavujte vaše svobodné nové já!

Květen

Pokud budete mít v květnu pocit, že jste uvězněni, pak rozklíčujte, v jakém směru a hlavní příčinu, nerozptylujte se těmi vedlejšími. Díky správnému pojmenování je snadné najít řešení a nový přístup, který vám umožní pokračovat ve vašich vlastních příjemných podmínkách. To ale znamená, že rozhodování pochází z vás. Originalita, individualita a odvaha vyzkoušet různé věci jsou klíčem k úspěšnému fungování, ve kterém svoboda a zodpovědnost již nemusí být v rozporu. V důsledku roztržitosti a nevědomosti můžete přijít ke ztrátám, ať hmotným, finančním, ale i o přátelství nebo si uhnat vlastní ostudu a špatnou pověst tím, že např. slíbíte něco, ale nedodržíte, kvůli výřečnosti někoho urazíte, něco prozradíte… Abyste tomuto stavu předešli, jsou vhodná jakákoliv cvičení nebo sport zaměřující se na stabilitu.

Červen

Červen téměř magicky realizuje vaše očekávání. Má to však háček, nemusí se splnit přesně to, co jste měli na mysli. Spojuje se totiž myšlenková touha s nejhlubšími pocity, a pokud nejsou totožné, ale rozchází se nebo jsou dokonce protichůdné, pak pohled na zviditelněnou realitu nemusí být ten nejkrásnější. Toto vás však nemusí nijak odradit, naopak to přijměte jako skvělou příležitost k přepracování vašeho života prostřednictvím řady malých změn, které můžete udělat pouze vy. Také ostatní budou procházet řadou změn k osvobození. Pokud můžete, povzbuzujte, spolupracujte, ale nevyžadujte nepřiměřené požadavky nebo pravidla, nepřebírejte na sebe jejich odpovědnost a nebo se je nesnažte zachraňovat z vašeho vlastního pohledu a zkušeností.

Červenec

Červenec zdvojnásobí testování v chápání trpělivosti, diplomacie, intuice, partnerství a spolupráce. Nikdy nikam nespěchejte a vší silou netlačte na něco, někoho či sebe do popředí. Zůstaňte v klidu v pozadí, objektivně si prohlédněte podmínky i okolnosti a všímejte si, jak jsou propojeny. Protože tyto dny umožňují spojit jednu věc s druhou, tak s větším a podrobnějším obrázkem se nám rozšíří uvědomění o dříve přehlédnuté nebo nepochopené podrobnosti. Zatím co se vaše silná mužská mysl roztahuje, snaží se i ženská vůle skládající se z pocitů zaujmout stejný prostor. V tichu se tomuto procesu otevřete a jasně uslyšíte i uvidíte zprávy, které jsou vám tímto kanálem posílány o tom, jaké jsou vaše další možnosti. Tímto momentem začnete spíše preferovat skutečnosti než povrchní aspekty, ve které jste kdysi věřili, že jsou opravdové a důležité.

Srpen

Srpen prochází životně důležitou křižovatkou. Budeme se muset postarat o mnoho detailů, z nichž některé budou malé, skryté, tiché a jiné oslepující a rušící. Tématem tohoto měsíce je odpuštění. Není snadné pohřbít nebo popírat bolestivé události minulosti a zapomenout na ně. Abyste mohli odpustit, musíte si nejdříve vzpomenout. Pocity, které v tomto období prožíváte, mohou být pravděpodobným zdrojem bolestí z let minulých a odpuštění je klíčem k uvolnění a zlepšení mnoha různých aspektů života. Neodpouštějte však pro druhou osobu. Odpusťte sami pro sebe, aby vše, co se stalo, vám už nikdy neublížilo. Opravdové odpuštění pochází z vyjádření bolesti a hněvu z vašeho těla, které pak obnoví schopnost posunout se vpřed. Pamatujte si, že nejste zodpovědní za štěstí druhých nebo za jejich současné okolnosti.

Září

V září je načase ukončit staré chování nebo okolnosti, ve které jste kdysi věřili, že jsou „normální“. Staré role a pravidla končí, objevují se nové a neobvyklé nápady. Provází-li vás jedna chyba za druhou nebo smůla, pak se jedná o hlasité navádění k transformaci. Často, když něco hledáte, něco jiného objevíte, co vás přinutí uvědomit si bezvýznamnost toho, o co jste původně stáli. V těchto dnech jste nejvíce z celého roku vynalézaví, myšlenky k vám tečou proudem. Používejte je tedy konstruktivně ve svém přirozeném tempu. Udělejte si čas na věci, které vás baví, zajistěte si dostatečný odpočinek a ulehčete sami sobě, pokud jde o potřebu dosahovat většího objemu, než na který dosáhnete.

Říjen

Říjen odhaluje, jakými závislostmi si devastujeme svou vlastní svobodu, čas i prostor, např. ve vztazích, práci, povinnostech, jídle, alkoholu, drogách, sexu, extravaganci, hazardních hrách, médiích, moci či v čemkoliv jiném. Tento měsíc se prolíná minulost do přítomnosti, aby nám ukázala, co nás drží a co stojí v cestě. Je správný čas, kdy lze staré nevyřešené emoční a vztahové problémy pochopit, uzavřít, uzdravit a položit na správné místo, to jest za nás. Pokud se otázka minulosti stále dokola objevuje, přivedeme ji ke konci pouze tím, že necháte staré pocity, osobní význam, pochopení důležitosti apod. bezpečně uvolnit, nejlépe kvalifikovaným terapeutem. Vzpomeňte si na chyby, které jste v minulosti již udělali a nyní máte šanci jít dál tím, že je už nebudete opakovat. Místo síly začněte používat jemnost, která ve své podstatě je daleko intenzivnější a pružnější.

Listopad

V listopadu ze sebe vydáte více fyzické aktivity, než obvykle, ale nezoufejte, získáte tím hlubší a introspektivní procesy. Věci nemusí být přesně tak, jak potřebujete, ale nakonec je ke svému cíli dostanete, i když jinými uličkami. Zaměřte se na vaše ambice, vztahy, odborné znalosti, zvláštní vlastnosti, na obnovený pocit sebehodnoty, víry, pak analyzujte, zkoumejte a plánujte další kroky. Od začátku roku jste udělali dlouhou cestu. Pokud jste prošli nějakými pády, pochopte, že to má pozitivní účel. Umožňuje vám to dozvědět se mnohem víc o sobě, o okolí i o životě. Moudrost vás obklopuje ze všech úhlů a odhaluje další tajné poklady a povědomí, kterými dosáhnete vašeho skutečného potenciálu, emoční pohody, důvěry v život. Otevírá se nová naplňující kapitola vašeho života.

Prosinec

V prosinci navzdory zdánlivým rozporům stoupá vaše osobní síla i schopnost cítit a logicky porozumět. Proto se na svůj život podívejte přesně tak, jaký je, se všemi jeho problémy, potenciály i požehnáním. Přijměte pravdu i zneklidňující obavy jako součást rostoucího procesu. Tato energie vám pomůže k vytvoření nových předpisů pro sebe a přizpůsobení některých původních pravidel pro sebe, aniž byste se v tom cítili jakkoli omezující. Nezapomeňte však, že organizování není konečný výsledek. Je to pouhý začátek. Dokonalá organizace poskytne základ, na kterém mohou zakořenit a rozvíjet se další cíle. Nepamatujte si konkrétní dny, ale zapamatujte si každou chvíli, která ve vás ponechá příjemný pocit, lásky, volnosti, sebehodnoty, něžnosti…, což představuje kvalitní výplň životních pilířů.

Text: Lenka Lippertová Suchardová
Foto: www.pixabay.com