DESET BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ „Deset“ trochu jinak …

S výkladem desatera ste se mohli seznámit již v dřívějších číslech Fénixe (08, 09,10/2016). Nyní jsme pro vás připravili „desatero“, avšak z úplně jiného úhlu pohledu v rámci nového seriálu Osobnosti moderní mystiky.

DESET BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ „Deset“ trochu jinak …

Text: podle Ing. arch. Mariany Veznevy přeložila a zpracovala Vida Sytalk foto: redakce, shutterstock.com

 

Mariana Vezneva dlouhá léta pracovala jako expert v oboru informatizace OSN, zaujímala řadu vedoucích vědeckých pozic a podílela se na dekódování mnoha thráckých a starodávných symbolů a znaků, jakož i přesného významu znaků starého bulharského písma Hlaholice. Snad největší uznání si získala svou prací na rozluštění vzkazů tzv. žitných kruhů, které se s jistou pravidelností objevují po celém světě.

Ing. arch. Mariana Vezneva je známá bulharská celosvětově uznávaná vědecká badatelka se schopností telepatie a jasnozřivosti. Vezneva – fenomén spojení vědy a nadpřirozena. Vystudovaná dnes již více než 70letá architektka a expertka sakrální geometrie luští vzkazy tzv. žitných kruhů, zároveň je autorkou mnoha knih.

DESET BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ „Deset“ trochu jinak …
Ke každému jednotlivému sdělení M. Vezneva přiřadila vysvětlení etického významu a skrytého smyslu.

Čtěte v dvojčísle 12-01/2020.