DUŠE ŽENY aneb jak je to s psychologií ženy v kontextu vývoje

V současné době se setkávám s ženami, které hledají a nacházejí svou sílu. Pozoruji, jak je toto hledání spojeno nejen s radostí, ale i s bolestí jak jejich, tak i okolí.

DUŠE ŽENY aneb jak je to s psychologií ženy v kontextu vývoje

Můžeme říci, že vše je součástí cesty a bez některých i krkolomných zkušeností není vývoj duše. Snad.
Pojďme si uvědomit, co jsou přirozené zákonitosti vývoje ženské duše, a získat tak náhled třeba i na to, kde se nacházíme.

Můžeme říci, co je cílem vývoje ženské duše?

Podle mého jde o to býti moudrou, láskyplnou a zářící bytostí. Každá žena má přístup ke své zvláštní esenci. Velmi ráda pracuji s kartami Bohyně světla, na kterých se malířce Pamele Matthews podařilo zachytit pestrost a krásu ženských energií, esencí. V různých životech, v jednotlivých etapách života to mohou být i různé esence. Nejvyšší bohyní v uvedené sadě je Bohyně Isis, která v sobě má již prožité esence všech ostatních bohyní, a tak z ní září síla vědomé přítomnosti v souladu s harmonií Lásky.

Můžeš uvést příklady esencí?

Slovo má svou sílu, ještě větší sílu má obraz. Mohu se však pokusit. Tak například bohyně Prakriti září tvořivou láskou a láskyplnou péčí o vytvořené, bohyně Freya se nebojí použít i svou sexuální sílu, zdravé vědomí své ceny a vezme si, co chce, bohyně Demeter vyzařuje tiché odevzdané mateřství a schopnost plynout, bohyně Afrodita si užívá svou právě objevenou ženskost a obdivuje se své tělesné kráse, Persefona křehce plyne s osudem a poznává podsvětí.

A jak tyto karty využíváš při práci ve své praxi?

S některými klientkami se formou léčebné meditace ponořujeme do těchto esencí. Záleží na tématu, které řešíme. Vždy je třeba plynout s tím, kde se momentálně žena nachází. Bohužel nejčastěji přicházejí ženy unavené a vystresované, v takovém případě je prvořadé zklidnění a obnova základní síly. I v tom někdy tyto karty pomáhají. Teprve pak může následovat hraní si s psychosvětem a vnitřně košatět a rozvíjet se.

Vraťme se zpět k vývoji ženy. Lze nalézt některé zákonitosti?

Zkusím to. V první fázi žena získává sebepotvrzení skrze oči a touhu muže. Je pro ni důležité být žádoucí, sexy a krásná. A tak podléhá a odevzdává se muži a jeho sexuální touze. Je schopna za to platit i popíráním sebe a svých potřeb, protože má strach z opuštění. Může uspokojovat jeho a nevšimnout si, že muž je mimo. Udělá takřka cokoliv v naději, že získá a udrží si lásku svého muže. Nevěří si, že se o sebe dokáže postarat na všech úrovních, a tak touží po muži, který se o ni postará.
V druhé fázi se v ženě probouzí potřeba být sama za sebe. Většinou tato etapa přichází po zklamání ze vztahu, kdy mizí iluze o symbiotické lásce. V této fázi si žena buduje citovou samostatnost a potvrzuje si své schopnosti postarat se o sebe. Bývá obvyklé, že žena dosahuje profesionálního naplnění, pečuje o sebe, umí si udělat radost a prožít pocit naplnění i mimo partnerský vztah. Rozvíjí tedy svého vnitřního muže, což je v pořádku, protože harmonická žena má v sobě 55 % jinové a 45 % jangové energie. Rizikem může být přílišná uzavřenost srdce. Také se v této etapě stává, že vztahy s muži jsou spíše kamarádské. Pokud žena touto etapou prochází v době manželství, stává se, že ze vtahu mizí sexualita. Příčina je jasná, žena více zapojuje svou mužskou energii, a tím mizí potřebný napnelismus mezi ní a mužem. V rovině dějové se může tato etapa odvíjet tak, že žena bojuje s mužem, hádá se s ním. Často probíhají konflikty (skryté či otevřené), ve kterých se snaží nekonstruktivními způsoby dosáhnout uznání a ocenění. Jindy se dokonce uchyluje ke snaze ovládnout muže. To je činnost asexuální. V lepším případě si ze svého muže udělá kamaráda a rovněž vytlačí sexuální dynamiku.

To vyznívá, jako by žena byla zodpovědná za vymizení sexuality v páru. Myslíš to tak?

Ano i ne. Je pravda, že v mnoha párech se ta situace tak jeví. Mnoho žen neumí zůstat otevřenými, zavírají se a přecházejí do modu Spolupráce či Nadvlády, i když to není nutné. Takové situace zachytil v manželském soužití český film Teorie tygra. Film výstižně vykreslil, jakým způsobem se ženy podílejí na psychické kastraci svých mužů. Rozložení zodpovědnosti za asexuální soužití v páru bývá různé. Jsou situace, kdy muž jako by není, neposkytuje ženě psychické či fyzické zázemí a žena se vcelku oprávněně cítí sama a „na vše sama“. Musí se tedy sama chopit iniciativy a postarat se. Tím do popředí svého  bytí staví svou mužskou část. Ono funkční partnerství je skutečně alchymistické umění dvou.

A jak z toho ven?

Každá fáze má svoji důležitost a nelze ji přeskočit. Tak jako stařenka se z nás nestane, aniž bychom prošly mladostí a dospělostí, tak bohyní Isis se nestaneme bez vývoje. Věřím, že v celém procesu někde v hloubi ženské duše vždy zůstává touha po Lásce, touha po tvoření Lásky. V druhé fázi sbíráme zkušenosti, zjišťujeme, co nás k cíli přivádí a co nás od něj vzdaluje. Poznáváme samy sebe, víme, co nám dělá radost a co nám ubližuje. Poznáváme zákonitosti vztahů i světa.
Třetí fáze přichází, když žena má již natolik silné vědomí sebe a odhodlání kráčet k Lásce, že se otevře muži a riskuje další zranění. Od první fáze se však liší tím, že je schopna rozpoznat skutečnou lásku a harmonii od závislosti, je zdravě důstojná a přitom žensky oddaná. Když se jí stane, že muž ji její lásku nevrací, umí své citové zranění ošetřit a dál zůstává v lásce. Ví, kdy zůstat a kdy odejít. Každá taková situace zvyšuje její schopnost milovat svět takový jaký je bez potřeby ho měnit. Ví, že přijetí a Láska léčí sama o sobě. V této fázi se žena učí důvěřovat Lásce v sobě. Neb žádný člověk není hoden absolutní důvěry, jak si vyzkoušela například i Rusalka v pohádkové opeře. V této fázi už žena umí milovat srdce svého milence, umí milovat muže nedokonalého neboli dokonalého ve své nedokonalosti.

Říkáš, že ve třetí fázi se učí. A co dál? Existuje čtvrtá fáze?

Čtvrtá fáze je ta Božská Isis – zářívá síla vědomé přítomnosti v souladu s harmonií Lásky. Cítím, že se jí můžeme blížit, ale jsme lidé v duálním světě a ve vývoji. Zachovávejme pokoru v tomto směru.

Co považuješ za nejdůležitější v té třetí fázi?

Nezapomenout na své poslání. Za užitečné považuji naučit se rozvíjet různé typy lásky, jak lásku soucitnou, tak mateřskou, erotickou, duševní i fyzickou. A samozřejmě posilovat sebelásku na všech úrovních. Mnohé je potřeba odžít, projít zkušeností služby i soucitu. Trénovat hluboký respekt k životu bližních a trénovat uvolňování vztahový pout. Vnímat citlivě svá zranění a znova a znova je léčit. Rozvíjet sebereflexi a nebát se svého Stínu, to znamená umět si přiznat i odvrácenou tvář – například, že v sobě nemáme jen samé ušlechtilé emoce. Dopřávat si vlastní svobodu a lehkost bytí. Důležité je vytrvat na cestě opravdové touhy srdce, protože jen tak dojdeme k naplnění opravdové touhy duše.
Věřím, že každá žena má svou jedinečnou esenci, kterou může dovést ke své dokonalosti a provonět své okolí.

Text: Radana Rowena Štěpánková, foto: pixabay.com

Se specialistkou na rozvoj osobnosti a psychologii Mgr. Radanou Rovenou Štěpánkovou spolupracuje Nový Fénix často. Další její zajímavé články si můžete přečíst v číslech 7/20168/201612/2016, 3/20174/2017.