ESOTERIKA VÁNOČNÍ LILIE: MARIA A ZVĚSTOVÁNÍ

Těsně před prahem křesťanského věku sestoupila boží láska k duši Marie, k duši od počátku věků připravované na mimořádný úkol.

ESOTERIKA VÁNOČNÍ LILIE: MARIA A ZVĚSTOVÁNÍ

Poslem této lásky byl archanděl Gabriel, přínosce boží čistoty a esoterní vládce Luny, planety čistého ženství. Proč on? Luna odráží k Zemi světlo Slunce, a proto lunární vládce zvěstoval Marii, že přijme nositele boha, obývajícího dosud Slunce a dávajícího mu svou povahu lásky – Krista. Odraz Slunce spočinul na Luně – sluneční bůh Kristus měl dostat svůj zemský nástroj v těle, zrozeném Marií. Sluneční láska, světlo, teplo měly sestoupit k lidstvu Země. A Gabriel přináší člověku zvěst, že z hlubiny jeho duše se musí zrodit Fénix lásky a vytvořit duchovní Slunce, které bude rozdáno ve prospěch světa jako „sluneční boží dítě“. Tento Fénix lásky je pravým Já člověka, které prozáří všechny jeho další složky a jako démant vrhá barvy spektra do okolí. V tiché hlubině svaté doby podává Gabriel božskou lilii duchovní Panně – čisté lidské duši. Duše je kolébkou vývoje božské jiskry – Já, je mu matkou. Tento děj byl připravován vyšším řízením celé věky, proto byl předznamenán i ve starých kulturách – jako kult bohyně Isidy a chlapce Hóra a podobně.

Čím je pro fyzické tělo srdce, tím je pro duši Marie-Sofie.

Maria byla první ženou Země, u které byla tato očistná práce dokonána, což stvrdilo předání lilie. Jsme tedy dědici Mariina odkazu v očistě své duše a porození čistého Dítka božího – Krista v nás. Tento úkol, tak jako živoucí duše Mariina, bude provázet lidstvo celé věky. Staří mystici říkávali – V mé duši se musí zrodit Panna, aby mohla porodit Krista. Uvnitř lunarity, tj. ženství Marie, se vyvinul zárodek duchovní solarity Slunce, které toto ženství osvítilo a prostoupilo jakožto Duch svatý. Aby tato pro lidstvo spásná slunečnost mohla působit v Zemi, přišla na náš svět jako „božské Dítě“ z lůna mateřství první zemské očistěné matky.

PŘEČTĚTE SI CELÝ ČLÁNEK O ESOTERICE VÁNOČNÍ LILIE V ČÍSLE 12-1/2018-2019.

Text: Karel Funk
Ilustrace: Ján Vrabec, Rožanica, Narození Nového Slunce