EVROPO, MODLI SE A PRACUJ!

Evropa a s ní i celá zemská civilizace vstupuje do planetární krize. Poznání příčin této krize a nalezená východiska prověří správnost myšlení, ale hlavně intuici žijících i minulých lidských duchů.

EVROPO, MODLI SE A PRACUJ!

Text: Josef Staněk, badatel a filosof, foto: freepik.com

 

Charakteristickým znakem nenápadně vzniklého nového „evropského národa“ je jeho náboženství a v důsledku toho nově zaváděný způsob života a myšlení Evropanů. Každý si může všimnout, že nové evropské „náboženství“ má tyto charakteristiky víry:

1. Jeho nositelé a hlasatelé nejsou schopni odpovědět na otázky smyslu bytí světa, bytosti člověka a smyslu života jich samotných.

2. Myšlení nositelů tohoto náboženství, které je vydáváno za vědecké, se opírá jen o realitu přítomného času. Způsob myšlení těchto nových „věřících“ je teď a tady, zajímá je pouze to, jaký mohou mít prospěch z pozorovaného jevu.

3. Nevnímají citem a intuicí existující, objektivní, na lidech nezávislou Spravedlnost. (Tj. objektivně fungující duchovní zákony a jejich dopad na jednotlivce a národy.) Za spravedlnost považují to, co funkcionáři států, média a školy deklarují jako právo a práva. Nově věřící se domnívají, že vytváření správních, duševních a hmotných hodnot nemá s přidělováním peněz (výplatou) žádnou spojitost. Peníze jsou pojímány ne jako potvrzenky za vytvořenou hodnotu, ale jako natištěné poukázky na tělesné potřeby a rozkoše. Tištěné skutečnými vládci správních celků podle potřeby.

4. Jedinec má ve společnosti a vesmíru jen tak velkou hodnotu, jak velkou má moc.

5. Po smrti mozku a smyslů vědomí existence zaniká a tím i jedinec. Tedy po smrti „nic není“, neboli smrt má být spánek beze snů.

6. Etika a kultura jsou hříčky a výmysly k pobavení a zaměstnání myšlení lidí, kteří nepoznali peníze jako cíl a smysl života. Bezpracné získání poukázek na potřeby těla a smyslů je takto věřícími hodnocené jako vrchol hodnotnosti člověka.

 

Každé náboženství potřebuje své „kněze“. Také toto ateistické je má. Jsou to bankéři, lidé žijící z všelijak získaného majetku, zaměstnanci „sdělovacích“ prostředků, herci, sportovci, dealeři drog. Chrámy nového náboženství jsou banky, luxusní obchody, hotely, lázně, supermarkety, školy, umělecká tělesa, sportoviště a „bavírny“ všeho druhu. Masa věřících v nesmyslnost a nenadčasovost života je k mému podivu rychle získávána zejména mezi mládeží bez dějinných zkušeností, u starších mezi restituenty. (Nemusí pracovat, žijí z práce předků.)

Podle mého pozorování chodu světa je každé náboženství (soustava hodnot myšlení člověka a národa) prověřováno celkem pravidelně se dostavujícími většími a menšími klimatickými a společenskými otřesy a také válkami. Tyto výkyvy fyzikálních, biologických a psychologických dějů na planetách s životem jsou projevem existence i nehmotných tedy nefyzikálních zákonů. Do stvoření je zařadil a silou svého vyzařování stále udržuje v účinnosti sám jeho Stvořitel. Právě vznik a vyznění těchto katastrofických dějů je projevením vůle a naznačením Jeho konečného záměru.

 

Čtěte v Novém Fénixu 12-01/2020.