EXKLUZIVNĚ S VLADIMÍREM KAFKOU – NEJVYŠŠÍM ZASVĚCENÍM JE LÁSKA

Proč Vladimír Kafka, malíř a léčitel, nahlížel na víru jako na most, po kterém přecházíme z nevědomí k plně vědomé bytosti? Jak důležitá je naše učenost a vědění pro náš život? Co soudil o fenoménu lásky a jejím vlivu na naše pevné zdraví? Připomeňme si něco z jeho životních postojů…

EXKLUZIVNĚ S VLADIMÍREM KAFKOU – NEJVYŠŠÍM ZASVĚCENÍM JE LÁSKA

Text a foto: Irena Nováková Kafková, z knihy ATELIÉR ŽIVOTA, autor obrazů: Vladimír Kafka

Nakolik jsme v životě ovlivňováni inteligencí, vírou a výchovou? Pomiňme duchovní či karmické faktory.

Před narozením se formuješ jako plod v těle své maminky, kdy tě do jisté míry ovlivňují všechny její významné prožitky v těhotenství, jako kupříkladu zda je milována, v jakém prostředí žije, jak se stravuje, nebo jestli jsi chtěné miminko. Nejprve do sebe vše podvědomě nasakuješ a po narození se tím fakticky a nevědomě stáváš. V období dětství na sobě silně prožíváš vliv svých rodičů, hlavně maminky. Víra má v tomto období své opodstatnění. Až teprve v době pohlavního zrání se v tobě probouzí duch a svobodná vůle, začneš vyjadřovat svébytné ANO a NE. Na základě toho si odmítáním nebo přitakáním života vytváříš vlastní prožívání. Díky němu pak docházíš k poznání, kterým sílí tvé vědění, vědomí a sebevědomí a přirozeně by měla odpadat i tvá iracionální víra vůči životu prožívaná skrze rodiče. Hovořím-li o „vědění“, nemíním tím „dozvědění se“ nebo „učenost“, ani „inteligenci“, ale poznání toho, kým opravdu jsem.

Jak to souvisí s osvícením?

Osvícení znamená „stát ve světle“. Vnímám ho tak, že jsi otevřená všemu, co se právě teď děje, přijímáš to a zároveň to s dojemnou péčí a křehkou něhou v lásce oplodňuješ. To je dle mého soudu zasvěcenost, nikoliv to, že si připadáš moudřejší a duchovněji vyspělejší než tvůj soused nebo paní, se kterou se setkáváš na esoterických festivalech.

|……|

Co je podle tvého názoru láska?

Láska je rozhodnutí, je to náš osobní, intimní stav, ze kterého vycházíme pomocí duchovního úmyslu ven tvořit. Takže je dobré rozhodnout se být láskou ještě předtím, než začneme milovat a tvořit okolnosti svého života. Láska je mimo jiné také naším stavem nevyžadujícím vůbec nic. Je výrazem osobní svobody a vědomým rozhodnutím o tom, kým chceme být. Je věčným základem, ze kterého vycházíme do vnějšího prostoru.

Celý článek čtěte v Novém Fénixu 10/2019.

VLADIMÍR KAFKA 1963–2018
Vystudoval AVU, spoluzakládal výtvarné Konfrontace na Svárově a významně se podílel na tvorbě české umělecké scény. Svá díla vystavoval v předních galeriích v Čechách i ve světě. Od roku 1994 se věnoval lidem se závažnými zdravotními problémy, především onkologického charakteru. Právě zde naplňoval svou vnitřní touhu propojit umění s léčením, a to především v pojetí života jakožto každodenní tvorby. Pořádal besedy s lidmi, tzv. HOSTINY, zaměřené na vnitřní podstatu člověka a důsledky jeho úmyslů.
Je autorem knih: MINULOST JE MRTVÁ, ŽIVOT ZAČAL PRÁVĚ TEĎ a ŽIVOT NAŽIVO.
Kniha rozhovorů ATELIÉR ŽIVOTA a kniha MAPA DUŠE s jeho životními poselstvími byly vydány in memoriam Irenou Novákovou Kafkovou. V přípravě k vydání se nachází kniha MISTŘI ŽIVOTA.