FESTIVAL RODOKRUG: SPOJENÍ S POSVÁTNÝMI SILAMI

Lidé a Země. Dávné věky naplněné zkušenostmi a tisíce let civilizací na této planetě. Vztahy s planetou a přírodou, které nám dávají život. Naši předkové o těchto posvátných vztazích dobře věděli.

FESTIVAL RODOKRUG: SPOJENÍ S POSVÁTNÝMI SILAMI

Posvátné nauky byly v rodech předávány z otce na syna, z matky na dceru, nepřetržitě v mnoha generacích, i v dobách temnoty, kdy síly zla způsobily ve jménu dominantních náboženství a politických mocností utrpení mnohých našich pokrevních předků. Hodnoty, jako čest, loajalita, etika a víra, ustoupily před mocí, manipulací a ovládáním jistých mocenských polí, které se jen tak nevzdávají. Oproti tomu, v nás, kteří se cítíme býti dětmi země, zůstala krev a síla ducha po našich předcích. Vnímáme to v sobě a v koutku duše tomu věříme. Ten vnitřní hlas v nás, směřuje nás k tomu, abychom se pokusili zachránit to největší bohatství, které naše etnikum má a které nám bylo téměř vzato. Je to síla naší cenné duchovní kultury. Ta nás vzájemně spojuje a z té čerpáme. A škoda, kolikrát si to dědictví neuvědomujeme a moc si toho nevážíme. Ale staří moudří učitelé nám ukázali, že předávaná duchovní kultura je skutečné zlato, které dané etnikum má. Bez ní by byl daný kmen pouze skupinou prodejných ztracenců. Koho chceš oslabit, vezmi mu jeho víru. A tak to i bylo. Ale naše krásná slovanská tradice a její hluboké kořeny se nyní opět probouzí k životu. Týká se to každého z nás, protože mluvíme jazykem našich předků. Nás nespojuje systém, ale naše rodové linie a láska od našich předků.

RÁDI BYSTE ČETLI VÍCE PODOBNÝCH ČLÁNKŮ? PŘEDPLAŤTE SI ČASOPIS NOVÝ FÉNIX ZDE.

K ROČNÍMU PŘEDPLATNÉMU MAGNETKA MANDALY HOJNOST ZDARMA!

Ve střední Evropě si potřebu navázat na tradice uvědomuje čím dál více lidí a tvrdě pracují na tom, aby cenné kořeny nebyly ztraceny. Abychom se díky tradičnímu poznání cítili silní a také uměli pracovat s přírodou skrze prastaré posvátné tradice. Tito nádherní lidé se vydávají na pravdivou cestu, milují svou zemi a přírodu. Ožívají v nich hlasy praotců a pramatek. Chrání poslední zbytky toho, co bylo odebráno. My Češi máme předky mezi Slovany, Kelty, Germány a dalšími kmeny. Naše duše letěly při našich zrozeních možná ještě dále.

CELÝ ČLÁNEK O FESTIVALU RODOKRUG A JEHO SPOJENÍ S POSVÁTNÝMI SILAMI NAJDETE V KVĚTNOVÉM ČÍSLE NOVÉHO FÉNIXE 5/2019.

Text a foto: Zdeněk Ordelt, organizátor festivalu Rodokrug