FIALKA: Léčivý posel sílícího jara a blížících se Velikonoc

FIALKA: Léčivý posel sílícího jara a blížících se Velikonoc

Jaké vlastnosti má duše onoho druhu, takové léčivé síly jsou vetkány i do hmotných rostlinek.

Jakými negacemi jsme vyvolali určitou chorobu, takovými protilehlými vlastnostmi rostlin ji můžeme léčit, pokud si pro přijímání těchto vlastností rostliny vytvoříme svůj povahový prostor. Pak může pomoci třeba i jen koncentrace na bylinku či květinku, pokud si ji nemůžeme jinak připravit. Fialky obdivuje už Homérova Odyssea. Podle podání vědoucích je fialka signována Venuší, ale má i signaturu archanděla Rafaela, vládce jara. Prý mají i květiny své druhové či skupinové duše kdesi v duchovnu, které dávají svým zemským „tělíčkům“, rostlinkám, svůj vzhled a povahu.

A třeba obyčejná nenápadná fialka?
I skromnost bývá uzdravující. Fialka má léčivé vlastnosti například proti tuberkulóze. Proč? Je v tom jednoduchá logika. Tuberkulóza vzniká jako následek prudkého rozpalování hrudi výbušností, závistí, nenávistí a dalšími vášněmi. Plicní tuberkulózy se otevírají hlavně na jaře. To je akce Rafaelova, který usiluje jarními silami vyhnat tyto nahromaděné duševní jedy.

Jaké vlastnosti jsou protilehlé těm, co způsobily tuto nemoc?
Takové, kterými se vyznačuje třeba fialka: pokora, skromnost, něha, tichá laskavost. Ztišené pozorování krásy květiny, odevzdání duše její vůni a kráse, pokud není doprovázeno sobeckou chtivostí nebo rozmrzelostí z toho, že se nám to hned nedaří, nás může k povaze květiny přiblížit.

Rozjímejme si třeba o tom, jak asi vypadá ušlechtilý člověk, který je spřízněný se silami fialky?                              Dojdeme k tomu, že by nejspíš měl být naplněn vnitřní jemností, která se navenek projevuje ústupností, nenáročností, skromností, tedy právě tím, co si člověk s tuberkulózou potřebuje osvojit. Pokora a něha fialky očisťuje dechové orgány od vší žlučovitosti. Snad není ani náhodné, že žluč je na opačné straně spektra než fialka. Oblaka líbezné vůně skromnosti, která fialka vydává, inspirují člověka, aby vycházel druhým vstříc, nedral se sobecky do popředí, nevyžadoval neúměrnou pozornost, nečekal na odměnu, ale v ústraní pracoval pro oblažení druhých a tiše a nenápadně těmito vlastnostmi „voněl“.

Podle tradice má léčivá moc tichosti a oddanosti lásce u fialky nejsilnější magické účinky v pašijovém čase, tedy
je nejlépe ji trhat na Zelený čtvrtek, Velký pátek nebo Bílou sobotu.

Text: Karel Funk, nezávislý publicista, lektor, poradce

Foto: pixabay.com

Tento článek a další inspiraci najdete v Novém Fénixu 4/2017.