HLEDÁNÍ HISTRICKÉHO JEŽÍŠE

V pochopení historických skutečností nám často brání špatné předpoklady, obzvláště když se z nich stane ideologie.

HLEDÁNÍ HISTRICKÉHO JEŽÍŠE

Text: Jaromír Kozák, spisovatel, překladatel, archeolog a egyptolog,
Ilustrace: Michaela Šťastná, Jeshua – Vesmírný Osvoboditel

 

Dobrým příkladem je otázka Ježíšova života. O otázce musíme mluvit, protože právě díky chybným předpokladům došlo k takovému zpochybnění samotné existence Ježíše, že již v 19. století, když začal být poprvé studován jako historická osoba, se začalo oprávněně pochybovat, zda-li kdy žil. V tom, co popisuje Bible, bylo totiž nalezeno mnoho mytologických prvků a zároveň i historických rozporů. Situaci shrnuje práce P. Jensena s výmluvným názvem Žil skutečně Ježíš evangelií? (česky Praha 1911).

Na tuto otázku lze odpovědět ano i ne. Biblická evangelia jsou nutně ovlivněna dobou svého vzniku. Je dobře známou skutečností, že všechna vznikla po válce židovské. To znamená, že události jsou popisované s odstupem jedné až dvou generací. Nutně se tedy musíme ptát proč? Což nic nebylo napsáno skutečně dobově?

Dnešní poznání ukazuje, že překvapivě hodně! I přesto jsme však v četných dokumentech a knihách o Ježíši a počátcích křesťanství svědky toho, že se vychází jen z bible. To je historicky zcela bezcenné, protože prvním předpokladem práce historika je vyjít ze všech pramenů a ty vyhodnotit jednotlivě i v celku.

Nejpozoruhodnějším rysem spjatým s Ježíšem je fakt, že kolem něho vznikl zcela nový typ literatury. Kde se vzal, nám objasňuje Pistis Sofie. Je zarážející, že toto zásadní dílo obvykle nezmiňují ani ti odborníci, kteří zmiňují různé písemnosti, které nejsou součástí bible. Snad i proto se mi dostala do ruky až po řadě let bádání na tomto poli. Když jsem ji přečetl, užasl jsem nad cenou tohoto pramene a přeložil jsem ji do češtiny. Pistis Sofie je soubor rozprav Ježíše s jeho učedníky. Obsahuje takový rozsah informací, že můj závěr je, že Ježíši nelze porozumět, nestudujeme-li především toto dílo. Je přitom jasné, že v tomto svazku je obsažena jen nepatrná kapka jeho mimořádně rozsáhlých nauk, které svým učedníkům předával dvacet let. Tato doba je určena prameny.

 

Celý článek si můžete přečíst v dvojčísle 12-01/2020.