HOROSKOPY NA BŘEZEN

HOROSKOPY NA BŘEZEN

Připravila: Ing. Kateřina Marie Posoldová, astroložka,  ilustrace: fotolia.com

beran BERAN 20. 3.–20. 4.

Z počátku měsíce mohou být Berani (zvláště pokud jsou narozeni kolem 16. dubna) polapeni do osidel lásky s dosti tvrdým následným dopadem na zem (Venuše v Beranu v kvadratuře na Pluta a Saturna). Až vstoupí Slunce do jejich znamení (21. 3.), Berani hned pookřejí a ujmou se znovu své vůdčí úlohy. Nejsilněji na ně bude působit novoluní v Beranu (24. 3.): v tyto dny kolem novoluní bude dobré, když si dají pozor na výběr svých aktivit, hrozí jim silné odčerpávání osobní energie: Černá Luna a Chirón v Beranu budou dost aktivní.

BÝK 20. 4.–21. 5.

Vládce znamení Býka Venuše bude téměř po celý měsíc procházet znamením Býka, měsíc březen bude tedy pro ně ve znamení lásky a krásy. Z počátku měsíce si mohou užívat strasti i slasti lásky, pociťovat silnou připoutanost i nutkavost (Venuše v neharmonickém postavení k Plutu a Saturnu). 5. 3. vstupuje Venuše do Býka a brzy na to, za úplňku, nastává její konjunkce s Uranem, což značí osvobození a uvolnění lásky od předchozích pout a nesnází. Po zbytek měsíce budou Býci navozená témata zpracovávat.

blizenciBLÍŽENCI 21. 5.–21. 6.

Blíženci budou během měsíce března častěji upadat do stavů zasnění nebo nabuzených stavů vyššího vědomí, ovšem mimo dobu od 5. do 16. března, kdy se bude vracet jejich vládce Merkur do Vodnáře, který jim připomene racionální uvažování a pomůže jim hodnotit nastálé situace bez úletů a logicky. Udělají dobře, když budou plánovat důležitá jednání a vůbec všechny úřední a mentální aktivity na období 10. až 16. března. V druhé půli měsíce mohou opět podlehnout záhadným iluzím či klamům nebo se věnovat duchovním či uměleckým aktivitám.

rakRAK 21. 6.–22. 7.

V období, kdy bude Slunce ve znamení Ryb (do 21. 3.), se budou Raci cítit ve svém živlu. Svými jemnými radary budou citlivě vnímat pozadí všeho, co se kolem nich děje a úspěšně odklánět tvrdé energie vycházející z protilehlého Kozoroha. Zajisté se jim podaří projít bez úhony všemi nástrahami okolního světa. Až přejde Slunce do znamení Berana a zvláště o novoluní (9. 3.), budou se Raci muset nejednou utkat se silami, které jim tak spřízněny nebudou. Budou si muset dávat pozor na oheň a na pohlcující temné stíny. Raději ať se vyzbrojí svými tvrdými, ochrannými krunýři.

levLEV 22. 7.–23. 8.

Lvi budou počátkem měsíce potichu a ve skrytu čekat na svou příležitost znovu se ocitnout ve světle ramp. Až úplňkové světlo (9. 3.) jim jasně ukáže nejvhodnější oblast, v níž by mohli zazářit. Bude to některá z aktivit, při níž musí zapojit i trpělivost a obětavost, nebude to snadné. Až Slunce vstoupí do spřízněného ohnivého znamení Berana, rozjedou se zase na plné pecky, pustí se do nových her, při nichž si jejich ego přijde na své a nevynechají žádnou příležitost ke společenským setkáním.

pannaPANNA 23. 8.–23. 9.

Pečlivé Panny budou provokovat planety v protilehlých Rybách, které jim mohou přihrát do života různé chaotické situace obtížné k zaškatulkování do obvyklých kategorií. Zvláště za úplňku (9. 3.) by měly zanechat veškerého účtování a kritizování a raději se soustředit na vlastní sny, uvědomit si je a hledat jejich symbolické poselství. Umělecké zážitky v této době budou pro Panny velmi intenzívní, pokud se nechají jen tak volně a svobodně unášet. Se vstupem Slunce do Berana nastane pro Panny nové akční období.

vahyVÁHY 23. 9.–23. 10.

Mnohé Váhy budou naplno prožívat svá milostná dramata, budou se pokoušet vymanit se z pout lásky, ze společenských nátlaků nebo manipulativních estetických soudů. Až úplněk (24. 3.) jim přinese osvobození uvědoměním si své vnitřní bytosti a jejích vlastních potřeb, přestože tlaky v dalších životních oblastech, zvláště pro Váhy narozené po 10. 10., mohou být poměrně zatěžující. Situace budou po nich vyžadovat obzvláštní diplomacii a eleganci ve vystupování na všech úrovních.

stirŠTÍR 23. 10.–22. 11.

Období nastupujícího jara bude dopřávat Štírům mnoho podnětů i záhad k prozkoumání, Slunce mnohé z nich donutí vylézt z jejich nor, aby se mohli těšit nad probouzející se přírodou. Naplněni novou energií se budou pouštět do nových projektů, průzkumů nebo dobrodružství. Náročné změny prožijí hlavně Štíři narození do 27. 10. Často se mohou setkávat s nepochopením nebo netolerancí okolí nebo zrcadlově: mají se učit větší toleranci a pochopení pro druhé. V období kolem úplňku (9. 3.) budou mít k dispozici obzvláště silnou energii pro úspěšné vykonání všeho, na co si vzpomenou.

strelecSTŘELEC 22. 11.–21. 12.

Střelcům se zpočátku měsíce nebude moc dobře dařit. Jejich vytoužený cíl může být zamlžen či nerozpoznán, především v období úplňku (9. 3.) mohou být zahlceni různými, pro ně nepodstatnými záležitostmi, které přes to od nich budou vyžadovat energii k řešení, avšak budou je zdržovat od jejich vlastního programu. Jejich doba přijde až s nastupujícím jarem, se vstupem Slunce do znamení ohnivého Berana. Jen pozor na dodržování jistých pravidel zvláště na konci měsíce, někdy až možnost jisté neshody se zákony.

kozorohKOZOROH 21. 12.–21. 1.

Kozorozi, přes mnohdy obtížný úděl, budou v době Slunce v Rybách (do 21. 3.) disponovat zvýšenou citlivostí a intuicí, která je ochrání před neuváženými kroky. Lépe bude spoléhat se v té době více na své instinkty než na racionální rozum, intuice nezklame. Mars bude po celý měsíc v přímém chodu procházet znamením Kozoroha, a poskytne tak Kozorohům zvýšenou energii pro jejich aktivitu a zdraví. Zvláště v období Novoluní (kolem 23. 3.) a především pro osoby narozené kolem poloviny ledna bude velmi příznivé pro všechny oblasti jejich života, pro lásku i pro sebeprosazení ve sportu i v povolání.

vodnarVODNÁŘ 21. 1.–18. 2.

Vodnáři, kteří budou potřebovat něco ve svém životě změnit, budou k tomu mít nejvhodnější čas kolem 25. 3., tedy hned po novoluní, je to nejlepší doba pro první kroky k novým začátkům. To se týká i partnerských vztahů. Lásky mohou vznikat nebo zanikat, zajiskřit či uhasínat, jak kdo. Jinak březen pro ně bude celkem poklidný, trošku lenivý až do prvního jarního dne, Slunce v Beranu jim dodá nové impulsy a podněty. Bude to vhodná doba pro větší investice, zahájení stavby, stěhování nebo vstup do nového domova.

rybyRYBY 18. 2.–20. 3.

Slunce v jejich vlastním znamení (do 21. 3.) dodá Rybám silnou energii a zdůraznění všech rybích vlastností. Mohou se nad sebou zamyslet a pokusit se alespoň zmírnit některé nešvary vlastní jejich znamení, jako jsou například všelijaké úniky a útěky před řešením nepříjemností života, ať už v podobě různých závislostí – cigarety, sladkosti u televize apod. A zvědomit či zdůraznit pozitiva znamení jako jsou intuice, empatie a schopnost laskavého souznění s druhými lidmi. Jedině Ryby jsou schopny porozumět božským záměrům. Slunce v Beranu pak probudí i ty zasněné Rybičky k rychlejšímu a cílevědomějšímu hemžení.