HOROSKOPY NA ZÁŘÍ A ŘÍJEN

HOROSKOPY NA ZÁŘÍ A ŘÍJEN

BERAN 20. 3.–20. 4.

Berani budou mít opět svého vládce Marse ve svém znamení po celé dva měsíce, jistě využijí jeho bojovné síly. Ale od 10. září se bude pohybovat zpětným chodem (retrográdním), v té době bude lépe, když nebudou svou bojovnou a soutěživou podstatu projevovat příliš otevřeně navenek, jak jsou zvyklí a raději soutěžit sami se sebou – usilovat o zlepšení sebe samých. Zhruba od 24. 9. do 6. 10. bude opět Mars v konjunkci s Černou Lunou, v té době pozor na nenadálé úbytky energie a faleš (zvláště pro osoby narozené 12.–16. dubna). V září bude znamení Berana příznivě ozařovat Venuše z ohnivého Lva a jistě dopřeje Beranům hodně lásky a krásy do podzimních dnů.

BÝK 20. 4.–21. 5.

Býci budou v období kolem zářijového úplňku zažívat často krizové partnerské nebo společenské a přátelské vztahy, dokáží si ale přesně vymezit své hranice, do nichž jen tak někomu nedovolí proniknout, pokud je někdo zraní, jednou pro vždy briskně utnou všechny relace, a to je uchrání od tonutí v negativních emocích. Po oba měsíce jim budou pomáhat planetární síly z druhých dvou zemských znamení, Panny a Štíra. Budou stát oběma nohama na zemi a nebude jim chybět vytrvalost a síla ke všemu, co podniknou. Zvládnou i náhlé změny indikované Uranem v jejich znamení.

BLÍŽENCI 21. 5.–21. 6.

Po dobu pobytu Slunce v Panně (do 23. září) budou Blíženci často podrobováni různým, často oprávněným kritikám od svého okolí a budou se snažit před tím kamkoli utéct. Často k virtuálním zábavám, snění nebo k televizi. Ale Mars ze spřáteleného Berana je bude ponoukat i k odporu a boji, budou se snažit o odvetnou kritiku protihráčů. Se vstupem Slunce do vzdušných Vah budou zase hledat v sobě i svém okolí tvůrčí harmonii. V partnerských vztazích Blížencům bude v září hodně pomáhat Venuše, v říjnu ale není vyloučeno nejedno vystřízlivění a hledání východiska ze šlamastiky.

RAK 21. 6.–22. 7.

Začátek září může být, zejména pro Raky narozené kolem poloviny července, dost krušný, náročný na řešení nenadálých situací. Později ale, jako by jim vesmír dopřál trochu oddychu, budou si moci dovolit ustoupit ze scény a tiše se věnovat sami sobě. 25. září vstupuje Merkur do Štíra a bude Rakům pomáhat v nápravě pohybového aparátu, je to doba vhodná k návštěvám lázní, wellnessů, procvičování rukou i nohou, plavání, jízdě na kole, túry, ovšem, všeho s mírou. Říjen bude dobrý i k mentálním cvičením, k meditacím, odpouštění, přijímání nevyhnutelného, vypouštění nutkavých myšlenek.

LEV 22. 7.–23. 8.

Ve Lvu pobude Venuše až do 3. října a bude vybízet Lvy k prožívání hrdé, šlechetné, inspirující, královské lásky, k tvůrčí činnosti všeho druhu. Lvi budou objevovat či znovu objevovat svůj vztah k divadlu. Znovu si uvědomí, že jejich život je jevištěm, na kterém hrají své hry, že je důležité pohybovat se lehkým krokem a vyzařovat radost ze hry. I Mars ze znamení Berana bude podporovat radost z lásky tělesné i duševní. Černá Luna trigonem z Berana to pak náležitě připepří. Říjnové Slunce ze znamení Vah jemně ohladí jiskřivé výboje ohnivých projevů, a doladí tak konečný výsledek Lvích aktivit.

PANNA 23. 8.–23. 9.

Panny budou v září silně rezonovat se svou vlastní energií, budou moci využít zemských energií ke splnění většiny svých vlastních záměrů. Největší sílu mohou prožít kolem úplňku Panna – Ryby (2. září), kdy se projeví i skryté disharmonické prvky v jejich vztazích (Slunce v opozici k Luně a Venuše v kvadratuře k Marsu) a to bude pro ně příležitost si uvědomit některé disharmonické aspekty svých vztahů a pracovat s nimi. Důležité bude i novoluní v Panně (17. září), kdy budou moci Panny využít maximální podpory a síly ke svým cílům. Říjen bude pohodový, prozářený přítomností Venuše v Panně.

VÁHY 23. 9.–23. 10.

Zrozenci 10. 10. až 18. 10. mohou mít v září potřebu řešit nejrůznější záležitosti, které na ně doléhají, může jít i o politické nebo sociální problémy. Dobrý čas pro Váhy nastane po přechodu Slunce do jejich znamení (23. 9.), měl by přinést společenské příležitosti, večírky, návštěvy, setkání. V říjnu, obzvláště kolem novoluní (16. 10.), mohou nastat u některých zrozenců Vah tendence k selhání, k nátlaku, kterému mohou snadno podlehnout, Mohou se setkat i s blokováním některých svých činností. Pozor také na citová zranění, eventuálně citová vydírání. V těchto dnech bude lépe zbytečně neriskovat.

ŠTÍR 23. 10.–22. 11.

Štíři budou v září vesměs v pohodě, i přes silné energie, které by mohly zrozence v jiných znamení rozhodit. Štíři si s energiemi hravě poradí a dokáží jich využít k vlastnímu prospěchu. 27. 9. přechází do Štíra Merkur, pán myšlení a komunikace a bude pomáhat zrozencům ve Štíru s hlubším pochopením souvislostí i s náhlými nápady, jejichž realizace by mohla posunout vlastní vývoj i vývoj druhých dopředu (Uran v opozici na Merkura). Zajímavá a třaskavá situace nastane kolem úplňku Štír – Býk (31. 10.), na který bude přesně napojen Uran a může signifikovat až probuzení jasnovidnosti, a to nejen pro Štíry.

STŘELEC 22. 11.–21. 12.

V září, v době panování Panny, budou Střelci poněkud brzděni ve svém obvyklém rozletu, zejména kolem úplňku (2. 9.) a novoluní (17. 9.). Kvůli všelijakým námitkám a překážkám těžko udrží přímý směr své cesty. V říjnu už se konečně rozhoupou, Slunce ve Vahách je pohne vpřed. Pomáhat jim budou zvláště síly úplňku (kolem 1. 10.) a novoluní (kolem 16. 10.). Jen v období 18. až 20. 10., až se Mars dostane do neharmonického postavení k Jupiteru, vládnoucí planetě Střelců, si budou muset Střelci dát velký pozor, aby nic nepřestřelili neúměrně ke svým schopnostem a reálným možnostem.

KOZOROH 21. 12.–21. 1.

Čas Slunce v Panně bude pro Kozorohy požehnáním, zejména období novoluní (17. 9.). Pro svou zodpovědnou kozoroží dřinu budou mít dost sil i podporu vesmírných energií. Avšak ke konci měsíce se dostává Saturn, vládce znamení Kozoroha, do kvadratury s Marsem a Černou Lunou, což se může projevit depresemi podmíněnými nevydařenými situacemi a aktivitami. Na to si musí dát pozor především lidé narození kolem poloviny ledna. Říjnové novoluní (16. 10.) může být pro Kozorohy dosti dramatické, s emocionálními výkyvy, mohou nastat i určité existenční potíže.

VODNÁŘ 21. 1.–18. 2.

Září bude pro mnohé Vodnáře obdobím nelehkého rozhodování, uzavíráním určité životní kapitoly a hledáním dalších cest a cílů. Během října mohou přijít nečekané události, které pak ovlivní další směrování v té či oné oblasti. Zvláště kolem novoluní (16. 10.) by se Vodnářům mohlo mnohé obrátit, ale pozor na násilná, křečovitá rozhodnutí, zvláště pro zrozence 8.–14. 2. Slunce vstoupí 22. 10. do Štíra a kvalita energií se změní. Vodnáři budou mít dosti starostí, aby si zachovali svou svobodu a nezávislost, budou muset také být více ostražití, pokud jde o peněžní a majetkové záležitosti.

RYBY 18. 2.–20. 3.

Září bude pro většinu Ryb docela přívětivé, snad až na nutnost podrobit se některým metodickým pravidlům a předpisům, s nimiž příliš nesouzní. Zářijový úplněk (2. 9.) je vytrhne z obvyklé každodennosti díky novým příležitostem a obratům, mohou nastat i zajímavé finanční proměny. Říjnový úplněk je nalezne nerozhodně se pohupující nad různými možnostmi, ale s vědomím, že je třeba se rozhodnout. Čerstvý vítr naberou až se vstupem Slunce do znamení Štíra (22. 10.), to už bude zase Ryba ve vodě (ve vodním živlu). Rybí neomylná intuice je provede všemi úskalími obtížného rozhodování. ……………

Nenechte si ujít celý článek v čísle Nový Fénix 9-10/2020

Ilustrace: fotolia.com

Foto: pixabay.com