HRÁDEK A KOSTELÍK

HRÁDEK A KOSTELÍK

Na půl cesty mezi Trhovými Sviny a Žárem leží mezi polem, lesem a rybníkem maličká vesnička Hrádek.

Když se vydáme podél mlýna a zbytků zaniklé tvrze ze 14. století hlouběji do lesa po zelené turistické značce, tak dojdeme k impozantnímu skalisku, které je pojmenováno jako „kamenné jeviště“. Po levé straně v rokli se nalézá kámen s prastarým runovým či jiným nápisem. Tento nápis, respektive jeho význam, je stále předmětem dohadů. Jednoznačně však dokazuje, že naši předkové znali a používali písmo již tisíce let před příchodem takzvaných „slovanských věrozvěstů“. Energie kamene je jednoznačně pozitivní. Ať už nápis na něm je prací slovanského volchvi nebo keltského druida, tak jisté je, že zde v tomto energetickém prostoru pracovali oba. A nejen oni. Působili zde zřejmě i Germáni a Římané.

Rozvržení balvanů jistě není původní. Místo muselo být v průběhu christianizace pobořeno. Dá se předpokládat, že na vrcholu skály byla nějaká kamenná deska, na které se dalo ležet. Tomu by nasvědčoval i stav další lokality, která se nachází nedaleko. Když vylezeme na vrchol skály a dáme se na východ, opět po zelené, tak po necelých 350 metrech dojdeme k velmi působivému a překrásnému místu. Tím jsou boží muka na kopečku nalevo od pěšiny, oproti kterým je po pravé straně cesty postaveno několik řad laviček. Boží muka jsou zasvěcena Panně Marii. Místo se jmenuje „Kostelíček“* a na místě oněch kamenných božích muk z roku 1904 stála dříve poutní kaple, kterou dal v roce 1786 zrušit Josef II. Zvláštní je nejen to, že Josef II nechal zrušit lesní kapličku, uprostřed tehdy ještě velmi řídce osídlených lesů Novohradska, ale také to, že kaplička byla postavena na kopečku, který zřejmě není jen tak nějakým obyčejným kopečkem….

 

Celý článek si můžete přečíst v časopise Nový Fénix 11/2017. Předplatné objednávajte ZDE.

Text a foto: Jan, konzultant osobního rozvoje a spolupracovník redakce