Informace o člověku lze získat i mimosmyslově

Seznámil jsem se s velmi zajímavým mladým mužem, který má mimořádné senzibilní schopnosti měřit množství parametrů u konkrétního člověka, případně i u určité skupiny lidí.

Informace o člověku lze získat i mimosmyslově

Vzhledem k tomu, že toto téma je i pro mě poměrně čerstvé, nebude následující výklad možná působit zcela komplexně a strukturovaně, jak se o to vždy snažím.

Následující řazení jednotlivých informací není stanoveno dle jejich významu, ale spíše dle toho, v jakém pořadí se ke mně informace dostávaly.

První, čemu se budu věnovat, jsou čakry. Někdo je nazývá energetickými centry, což je pravděpodobně výraz, který přesněji vyjadřuje jejich funkci, než výraz čakry, ale z důvodů jednoduchosti a všeobecného používání zůstanu u názvů čakry. Z pohledu jejich funkčnosti a projevu u konkrétní bytosti je možno hovořit o třech parametrech.

Prvním a relativně hlavním parametrem je otevřenost či průtočnost čakry, nebo z opačného pohledu míra jejího zablokování. Zjednodušeně si to lze představit jako potenciál čakry, to je, jaké množství energie může čakrou protéct. Výsledek se udává v procentech od 0 do 100. Je možnost měřit i její stav v čase, takže lze sledovat i vývoj.

To znamená její otvírání, případně i zavírání, což může být v konkrétním případě důležitější ukazatel než momentální absolutní hodnota, protože si může daný člověk ověřit úspěšnost práce na svém vývoji.
Vývoj lze sledovat u všech měřitelných veličin, o kterých budu mluvit.

Celý článek si můžete přečíst v pátém čísle časopisu pro nevšední lidi Nový Fénix.

Text: Miroslav Zelenka a Jan, redakčně zkráceno, foto: pixabay.com