JAK JE LIDSTVO DLOUHODOBĚ OVLÁDÁNO A JAK SE Z TOHO VYMANIT?

Existuje snad nekonečné množství pojednání a textů na téma, jak lidská civilizace na Zemi funguje a jakým způsobem je dlouhodobě řízena a ovládána…

JAK JE LIDSTVO DLOUHODOBĚ OVLÁDÁNO A JAK SE Z TOHO VYMANIT?

Pyramida ovládání je popisována různě, včetně odlišných názorů, jaké bytosti jsou na vrcholu této pyramidy. Jen namátkou uvádím Rothschildy a Rockefellery, Vatikán, jezuity, zednáře, ilumináty, archonty či mimozemské entity, jako jsou například reptiloidi. Panují shodné názory v oblasti časového zařazení, většinou je uváděna doba Babylonu, domnívám se, že tímto není myšlen počátek dlouhodobého ovlivňování dění na Zemi, ale konec posledního systému ovládání významné části lidstva.

Mým cílem je sdělit svůj názor, jakým způsobem se to děje, případně naznačit, jaká forma by mohla být úspěšná pro vymanění se z tohoto ovládání. To, co považuji za podstatné, zejména z pohledu naší současnosti a blízké budoucnosti, je to, jakou formou se stále daří této vrstvě specifických lidských bytostí ovládat víceméně celý svět. Předpokládám, že tito do značné míry stále ještě lidé, mají při své vysoké inteligenci i ve srovnání s velkou většinou lidí včetně vědců, ale i esoteriků a konspiračních teoretiků, informace a poznání, které jim umožňují realizovat své plány a ovládat planetu. Také je nutno vzít v úvahu, že jejich plánování vzhledem k opakovaným inkarnacím do stejných rodin, zdaleka není omezeno jedním lidským životem a plánují opravdu velmi dlouhodobě a mají tím velký předstih a velkou výhodu před ostatní lidskou společností.

Dá se předpokládat, že jejich poznání obsahuje i informace, které zde na planetě zatím uvádějí badatelé mimo oblast oficiální vědy, a oni rozhodně nejsou touto víceméně materialistickou vědou nijak omezováni. Za předpokladu, že jsou schopni vědomé a opakované inkarnace do stále stejných rodů, by bylo opravdu podivné, pokud by vycházeli z vědeckého materialismu. Pokud vyjdeme z předpokladu, o jaké bytosti se jedná, a že přicházejí z civilizací, jejichž trvání mnohonásobně převyšuje trvání naší civilizace, tak je poměrně snadné učinit logický závěr, že i jejich poznání výrazně převyšuje naše poznání.

JAK TEDY MOHOU OVLÁDAT LIDSKÉ BYTOSTI TAK, ABY SI TVOŘILI VLASTNÍ REALITU A BUDOUCNOST DLE JEJICH PŘEDSTAV A ZÁMĚRŮ, KDYŽ KAŽDÁ LIDSKÁ BYTOST MÁ SÍLU TVOŘIT SI SVOU VLASTNÍ REALITU? ODPOVĚĎ SE DOZVÍTE V ČERVNOVÉM ČÍSLE NOVÉHO FÉNIXE 6/2019.

Text: Miroslav Zelenka, alternativní publicista
Foto: freepik.com