JAK NA GEOPATOGENNÍ ZÓNY?

JAK NA GEOPATOGENNÍ ZÓNY?

Geopatogenní zóny(případně také patogenní zóna, dráždivá zóna, dračí žíla, Curryho pás, geoanomální zóna) jsou údajné pásy a místa, ve kterém se dračí žíla přibližuje k zemskému povrchu či se na něj promítá či z něj vychází (vyvěrá) či vyzařuje, a mohou mít nejen neblahý vliv na zdraví ale i zhoubné účinky, zejména při dlouhodobém působení na člověka.

Slovo geopatogenní vzniklo ze dvou řeckých slov: geo znamená „země“ nebo „zemní“ a pathos značí „utrpení“ nebo „nemoc“. Volně přeloženo jde o utrpení, které pochází ze země, nebo nemoc pocházející ze země. To se většinou projeví onemocněním nejslabšího orgánu v lidském těle. Krátkodobý pobyt v těchto zónách způsobuje u citlivějších jedinců poruchy soustředění nebo pocity stísněnosti i nevysvětlitelné únavy. Dlouhodobý pobyt, například spánek, může nastartovat řadu chorob, od těch banálních, až po ty nejzávažnější. Ty jsou většinou podmíněny souběhem dalších faktorů. Podle názoru celé řady vědců zabývajících se přírodní léčbou patří k aktivní zdravotní prevenci také respektování geopatogenních zón.
Geopatogenní zóny (GPZ) se vyskytují téměř všude, vznikají zásahy do zemské vrstvy, jako jsou například výkopové práce. Projevují se různě podle místa, intenzity a citlivosti každého z nás. Geopatogenní zóny nelze odstranit, ale lze je odrušit natolik, že živý organismus jejich škodlivý vliv nepocítí. Na imunitní systém člověka mají GPZ výrazný negativní vliv, mírnější škodlivé účinky GPZ se projevují jako nepohodlí na fyzické či psychické úrovni. Mezi fyzické projevy patří například bolesti hlavy, bolesti zad, choroby páteře, trvalé revmatické potíže, ztuhlé svaly a celkové vnitřní napětí. Po psychické stránce to pak bývají často nervozita, nesoustředěnost, podrážděnost, vyčerpání či neschopnost vydržet u práce. Zdravotní obtíže vznikají zdánlivě bezdůvodně a jejich příčiny si často nedokážeme vysvětlit.

Chcete-li od stranit následky, odstraňme příčiny

Právě proto byl sestrojen po letech výzkumu a zkoušek přístroj Somavedic. Certifikáty mezinárodních zkušebních institutů potvrzují jeho účinnost. Byl testován a ověřen také odborníky z oboru přírodních věd, provozovateli diagnosticko-terapeutických center, pracujících v přístroji Bicom – Regumed GmbH, Sensitiv Imago, Time Waver, Life-system, Inergetics CoRe. Somavedic neutralizuje negativní působení geopatogenních zón. Tím člověka chrání a umožňuje spuštění regeneračních procesů. Přístroj kromě geopatogenních zón také eliminuje a neutralizuje další negativní civilizační vlivy, jako vlivy elektrosmogu a psychosomatických zón a spodních vod. Zlepšuje metabolismus a spánek. Slouží k celkové dokonalé harmonizaci těla i mysli. Je důležitý pro očistu a harmonizaci domácího, firemního i jiného prostředí, kde se vyskytují lidé. Uživatelé se shodují, že dochází k harmonizaci vztahů v rodině, ve firmách i v jakýchkoliv jiných kolektivech. A jaký má Somavedic dosah? Dosah přístrojů je 30 m v poloměru, tvoří kouli okolo přístroje a jeho záření prostupuje zdmi domu, stejně jako negativní působení geopatogenních zón a elektrosmogu.

Text a foto: redakce a pan Ivan Rybjanský
www.somavedic.cz, Tel: + 420 725 387 852