JAK PŘEŽÍT TRANSFORMACI PARTNERSKÝCH VZTAHŮ

Jedním z hlavních znaků probíhající transformace společnosti je její polarizace.

JAK PŘEŽÍT TRANSFORMACI PARTNERSKÝCH VZTAHŮ

Tento proces se výrazněji nastartoval o letošním letním slunovratu a od té doby se stále zintenzivňuje. Souvisí to také s dopadem stále silnějších energií na naši planetu ze středu galaxie a z Andromedy a vzrůstem frekvence vibrací Země. Tyto jevy se také odrážejí na takzvané Schumannově rezonanci, která je měřena exaktně v ruském Tomsku. Efekt polarizace se projevuje ve společnosti tak, že slušní lidé jsou stále slušnější a neslušní lidé se stávají ještě neslušnějšími, nebo to lze také formulovat tak, že pozitivní lidé jsou stále pozitivnější a negativní negativnější. Tento průvodní znak transformačního procesu se nese celou společností bez rozdílu. Tedy se odráží i v partnerských vztazích, a to snad nejvýrazněji. Pokud to zrovna nezažíváte sami, tak snad každý má v rodině nebo mezi přáteli někoho, komu vztah, kulantně řečeno, skřípe. Je to opravdu všude.

VŠE KOLEM NÁS JE JEN ODRAZEM TOHO, CO SE DĚJE UVNITŘ NÁS, TAKŽE POKUD ZMĚNÍME SEBE, ZMĚNÍME I SVÉ OKOLÍ.

Každý se vybarvuje. Někomu se frekvence vibrací zvyšuje a u někoho zůstává stejná, čili je oproti stále se zvyšujícímu průměru nižší a nižší. V tuto chvíli stále ještě u řady lidí probíhá proces rozhodování a hledání. Rozhodují se, zda se adaptují na nové podmínky na Zemi a zůstanou zde i nadále (budou zde pokračovat i v inkarnačním cyklu), nebo to na Zemi „odpískají“ a následně budou pokračovat na nějaké nízkovibrační planetě na okraji Galaxie, která již v následujícím období očekává příchod několika miliard duší ze Země.

JAK NA SOBĚ PRACOVAT, ABYCHOM MĚLI HARMONICKÉ VZTAHY?

Kvalita našich partnerských vztahů je dána několika faktory. Těmi hlavními jsou vždy naše minulé životy (jejich kvalita), naše osobní karma, naše společné karmické vazby a konečně to nejdůležitější a tím je stav naší druhé a čtvrté čakry. Stav našich čaker je dán jak prací v našich minulých životech, tak naší karmou a samozřejmě i konáním naší prací na sobě v našem současném životě. Zkrátka vše souvisí se vším.Vše kolem nás je jen odrazem toho, co se děje uvnitř nás, takže pokud změníme sebe, změníme i své okolí. Druhá čakra má na starosti zejména mezilidské vztahy v tom nejširším slova smyslu (partnerské, rodinné, přátelské, pracovní, etc.). Srdeční čakra je centrem citu, soucitu, empatie, lásky nebo léčitelských schopností a čím víc je otevřená, tím více nás chrání proti negativním jevům a vlivům. Pokud budeme cíleně na těchto dvou čakrách pracovat, tak s tím, jak se nám budou postupně otevírat, začnou do našeho života přicházet noví lidé, kteří s námi budou rezonovat. Podobné zkrátka přitahuje podobné.

Zajímáte se o téma zdravých a spokojených partnerských vztahů? Přečtěte si celý článek v čísle 10/2018.

Text: Jan, foto: pixabay.com