JAK SNÍŽIT ZÁVISLOST NA MATRIXU?

Matrix je slovo či pojem, který se v poslední době stal velmi užívaným, dalo by se říci až módním. Potkal ho úděl některých dalších pojmů jako např. soudruh, intelektuál, pravda a láska a ego, kdy se ze slov původně pozitivním či neutrálním významem stalo pejorativní označení. Velmi obdobný vývoj postihl i slovo Matrix, takže dnes je již vnímáno téměř výhradně jako něco negativního.

JAK SNÍŽIT ZÁVISLOST NA MATRIXU?

Na první pohled se zdá, že odpověď na otázku, co je to matrix, je pro běžného čtenáře dávno známá, ale není to tak zcela jednoznačné. Důvodem je to, že se tento pojem používá ve více významech a vzhledem k tomu se i pod pojmem snížení závislosti na matrixu rozumějí fenomény dosti odlišné.

Slovo „matrix“ je používáno pro různé typy či možná přesněji různé úrovně matrixu. V prvním (pravděpodobně nejčastěji) používaném významu se pod se pod tímto pojmem rozumí na Zemi převládající uspořádání společnosti, které se zjednodušeně dá nazvat jako tržní a konzumní společnost.

V druhém významu se používá matrix vyššího typu, tj. iluze 3D reality, což se dá chápat také jako morfogenetické pole lidstva. I nad tímto typem je matrix vyšší úrovně, který lze přibližně nazvat matrixem reinkarnačním.

V NEJOBECNĚJŠÍM POJETÍ SE DÁ MATRIX CHÁPAT JAKO USPOŘÁDÁNÍ SYSTÉMU
Dle mého pojetí je Matrix souborem vzorů chování v nejširším slova smyslu zahrnujícím i myšlení. Jde o soustavu morfogenetických (morfé – tvar, genesis – vznik) informačních polí, která nás obklopují a ovlivňují naši představu o tom, jak by svět kolem nás měl vypadat. Dávají nám pravidla, jak máme tvořit a ovlivňovat svět včetně sebe. Tato morfogenetická pole nejsou statická a dynamicky se vyvíjejí směrem ke svým atraktorům (stavům, do nichž systémy směřují) a s nimi i matrix. Většinou nejsme schopni vnímat, že se jedná o matrix a tudíž ani, jak jsme jím determinováni. Z uvedeného vymezení pojmu matrix plyne, že je nesmyslné vnímat jej pouze jako něco negativního, protože jeho součástí je i mnoho vzorů chování (morfogenetických polí), které většina lidí vnímá velmi pozitivně a samozřejmě (zrovna tak, jako je tomu u ega). Jeho neexistence by znamenala i naši neexistenci a neexistenci světa vůbec.

Matrix konzumní společnosti má ohromnou setrvačnost a silný egregor.

ZAUJAL VÁS ČLÁNEK O MATRIXU A RÁDI BYSTE SE DOZVĚDĚLI, JAKÉ JSOU CESTY KE SNÍŽENÍ ZÁVISLOSTI NA NĚM? PŘEČTĚTE SI JEJ CELÝ V BŘEZNOVÉM ČÍSLE NOVÉHO FÉNIXE 3/2019

Proto nevidím problém v existenci matrixu jako takového, ale v případném nedostatku poznání, které spočívá v neznalosti či nevíře v existenci tohoto iluzorního světa a v závislosti na něm, či přesněji na některých jeho částech. Morfogenetická pole jsou tvořena původně tvůrčím aktem, který se stálým opakováním stal zvykem. Evoluce se tak dá charakterizovat jako chronologický soubor originálních tvůrčích aktů, které se staly zvykem. Ne všechny tvůrčí akty se staly zvykem, a proto se nestaly součástí evoluce. Bohužel, ne všechny tvůrčí akty, které se staly zvykem, jsou z pohledu většiny lidstva pozitivní entit.

Text: Miroslav Zelenka
Foto: www.pixabay.com