JÓGA A SEDMÁ ČAKRA

Symbolem královské moci je od nepaměti kromě žezla a jablka také koruna. A vládcové byli považováni světskými zástupci boha na zemi … A skutečně – korunní čakra , která je umístěná na vrcholu lebky, otevírá bránu božskému, bránu osvícení.

JÓGA A SEDMÁ ČAKRA

Čakry na sebe navazují, a proto každá další v sobě obsahuje i tu předchozí, až se v korunní čakře všechny propojí. Pokud chcete pracovat na duchovním vývoji a harmonizovat tuto „duchovní” čakru, nemůžete obejít či ignorovat témata předchozích čaker. Být duchovní bytostí neznamená vzdání se těla. Spíše bych to otočila, protože pokud stavíte na piedestal duchovno a odmítáte tělesno, budete opět v disharmonii. Jedno bez druhého tady na Zemi nemůže být. Duše bez těla ani tělo bez duše.

ZKUSTE MILOVAT SVÉ TĚLO A SVOU OSOBNOST SE VŠÍM, CO VÁM PŘINÁŠÍ.

Možná to bude znít opovážlivě, ale až druhým krokem je milovat své bližní, milovat muže či ženu – protože tyto vztahy si tady žijeme. Láska k bohu, lásku k tomu vyššímu v nás i mimo nás vlastně prožíváme skrze sebe a skrze naši sebelásku. Říká se, že při otevírání sedmé čakry budou mizet pocity oddělenosti vašeho bytí a světa kolem vás. Osobní pole i pole Univerza splynou v Jedno. Při pocitu jednoty už nepocítíte žádné napětí, jen dokonalý soulad. Toto propojení přináší otevřený prostor do vašeho nevědomí a k napojení na vyšší energie.

Přečtěte si celý článek o józe a sedmé srdeční čakře v čísle 10/2018.

Text: Barbora Pečová, foto: pixabay.com