KAMENNÉ STAVBY

Když se díváme na megalitické stavby, působí na nás jako zvláštní, neobvyklý fenomén, který z krajiny vystupuje, jakoby do ní nepatřil. Do té krajiny, kterou máme před sebou, která pro nás představuje dnešní prostředí. Hledíme-li déle, objevíme určité souznění kamenů s místem, jež však má kořeny v minulých dobách.

KAMENNÉ STAVBY

Megality jsou dílem starých kultur, a to, že se je dnes snažíme stavět znovu, je výrazem naší touhy poznat jejich smysl. Hledáme jej v zanechaných předmětech, dochovaných kresbách či v geometrii staveb. Potřebné informace jsou také skryty v působení kamenů, které je stejné dnes jako v dávných dobách. Objevit je znamená dovědět se alespoň to zásadní o způsobu využití kamenů a jejich sestav.

Celkem snadno lze zjistit účel pohřební nebo astronomický, tedy kalendářní. U staveb dokonalejších i účel sakrální. Psychotronika a vůbec vnímání energií poskytuje možnost posouzení chování kamene, a to i takového, který nebyl postaven lidskou rukou a kde není žádné materiální vodítko. Z takového hlediska je základem a funkčním prvkem megalitů energie kamenů. Nepřímo je zjištěna fyzikálním měřením vyzařování ultrazvuku a infrazvuku u britských megalitů. Je zde přímá souvislost s vlastnostmi krystalů jako základního prvku chování kamenů. Jejich fyzikální charakteristiky jsou popsány; hovoří o vztazích tepelných, elektromagnetických a tvarových změn a také o schopnostech práce se světlem. Krystaly však umějí i generovat zmíněnou energii kamene.

Činí tak stejně, ať kameny přirozeně větrají na místě, nebo byly postaveny člověkem. Je tu však jiná okolnost, která podmiňuje funkci krystalů. Je to specifická forma života kamenů, která vzniká při určitém uspořádání krystalů. Její součástí je inteligence, která ovládá jejich chování a tedy i vyzařování energie. Tím je zároveň řečeno, že součástí megalitů mohou být jen živé kameny, s výjimkou svislých konstrukcí nebo ohraničení svatyní.

Dnes již ustaly spory o to, který kámen je menhirem, a který ne. Výraz menhir jej zařazuje do oblasti památek lidské činnosti. Lidé, kteří se zajímají o energii kamenů, najdou vhodné označení ve slově aktilit, tedy zářící kámen. Tím jsou vymezeny dvě polohy vnímání kamenných staveb, totiž materiální a esoterní; nejsou spolu v rozporu, neboť má každá svůj vlastní smysl.

Celý článek si můžete přečíst v čísle 5/2018.