KARAIMÍ: DUCHOVNÍ VÝZNAM ZIMNÍHO SLUNOVRATU

KARAIMÍ: DUCHOVNÍ VÝZNAM ZIMNÍHO SLUNOVRATU

Období kolem Vánoc je čarovnou částí roku plnou pozitivních emocí a lásky. Obdarováváme se dárky, jíme vybraná jídla, zdobíme naše domovy a toužíme prožít setkávání plné souznění, harmonie a klidu.
Původní význam Vánoc a duchovní význam zimního slunovratu byl v minulosti vědomě vnímán jako přechodové období, kdy se uzavíral cyklus roku a zároveň začínal rok nový. Lidé dříve více prožívali svůj život v souznění s rytmy Země, žili v úctě k přírodě a viděli svůj domov na Zemi jako dar, který jim byl dán vesmírem. Země byla brána jako součást celku veliké vesmírné galaxie a vědělo se, že dávní předkové přišli z hvězd, kam se také navrátí, aby učili příchozí.
Zimní slunovrat je pradávným svátkem, který si zachoval tradici na všech kontinentech světa. Je to nejtemnější den roku, kdy se čeká na …

Celý článek si můžete přečíst v časopise Nový Fénix 12-01/2018.

Text: Karaimi, vizionářka a lektorka osobního rozvoje