KDO JSOU KŘIŠŤÁLOVÉ DĚTI?

Označení křišťálové děti dostaly na základě barev aury a podle struktury jejich energie. Mají překrásnou duhovou auru pastelových odstínů, tak jako efekt způsobený krystalem křišťálu.

KDO JSOU KŘIŠŤÁLOVÉ DĚTI?

Křišťálové děti se začaly rodit ve větší míře po roce 1995, protože věděly, že je doba nachystaná na vyšší vibrace dětí a jejich čistší způsob života. Některé starší křišťálové děti již na planetě existovaly. Byli to poslové – první generace křišťálových dětí, kteří přišli, aby prověřili situaci a podali domů zprávu během snění.

Křišťálové děti si často vybírají rodiče nebo prarodiče, kteří už jsou duchovně založení. Myslím si, že všechny děti, které se v současnosti rodí, bychom mohli nazvat více méně křišťálovými. A také si myslím, že všechny děti na této planetě si zaslouží respekt. Mým cílem je přiblížit děti nové doby, které mohou být vychovávány v porozumění a lásce všech dospělých. První, co vás na křišťálových dětech upoutá, jsou jejich oči: velké, pronikavé a na svůj věk neobyčejně moudré. Hypnoticky na vás upírají svůj pohled, zatímco vaše duše je pro tyto děti odkryta, takže ji opravdu vidí. Jsou radostné, velmi milé, smířlivé, tolerantní a vyrovnané. Jsou velmi citlivé a empatické. Začínají mluvit později.

Ke komunikaci používají telepatii. Jsou velmi muzikální. Mají úzký vztah k přírodě a ke zvířatům. Mají léčivé schopnosti. Velmi se zajímají o krystaly a kameny. Často hovoří o andělech, duševních rádcích a vzpomínkách na minulé životy. Jsou umělecky založené a vysoce kreativní. Dávají přednost vegetariánské stravě. Jsou to nebojácní badatelé. Vrozené dary křišťálových dětí, jako například jejich schopnost telepatie, bývají často nepochopeny – jsou často důvodem, proč tyto děti začínají mluvit později, někdy s prvními větami čekají až do svých třech až čtyřech let. Tyto děti jsou často kontaktní a komunikativní jiným způsobem. Jsou totiž obdařeny moudrostí a duchovním nadáním a jsou velmi laskavé a vnímavé. Často spontánně objímají lidi v těžkých situacích. Křišťálové děti občas kontaktují jejich maminky ještě před početím, že se narodí. Těhotenství maminky s křišťálovým dítětem je spojeno s magickými zážitky a osobním růstem matky. Jedna žena během celého těhotenství měla sny o kněžkách a další se během těhotenství vyléčila z tělesné nemoci. Další matka říká, že cítila úžasnou energii vyzařující z jejího břicha.

Křišťálové děti působí jako malí mágové a velekněžky. Mají charisma a přitažlivost. Moc, kterou uplatňují, nepřichází skrz hrubou sílu, ale z jejich odhodlanosti a křišťálově čistých úmyslů. Také láska vyzařující z křišťálových dětí je neodolatelná. Tyto děti rozdávají léčivou dávku lásky, kdekoliv se ocitnou. Jsou to přirození léčitelé a spontánně přitahují lidi.

Tyto děti umí číst myšlenky svých rodičů. Jedna matka například schovala malý nůž, se kterým si chtěl malý synek hrát. Ten však šel najisto a tento předmět si opět vzal. Nebo osmnáctiměsíční dcera sebejistě ohlašuje „táta“ chvíli předtím, než otec přijde domů. Křišťálové děti jsou velmi vnímavé a jsou ovlivňovány společnou energií planety.

Když se masy lidí začnou strachovat, nebo když je krůček k události, která má změnit svět, křišťálové děti mohou být depresivní nebo rozrušení. Také cítí emoce druhých, jako by byly jejich vlastní. Jsou velmi citlivé na hluk, na davy lidí, na teplo, na zmatek, chaotické prostředí a chemikálie. Jsou nebojácné a často jednají, jako kdyby neměly žádný strach. Přelézají přes všechno možné s lehkostí. Jsou přirozené a instinktivní. Lépe chápou své tělo. Čtyřletá dcera viděla poprvé videokazetu s jógou a ihned provedla všechny pózy. Cvičila celých 70 minut a při jednotlivých pózách říkala matce: „Mami, tohle je pro tebe moc dobré. Měly bychom to cvičit každý večer před spaním.“

Křišťálové děti mají ve svém srdci tolik lásky, že jejich pouhá přítomnost má léčivý efekt. I velmi malé křišťálové dítko jako by instinktivně vědělo, jak řídit energii rukama, myšlenkami a dokonce krystaly, aby zesilovaly účinky léčení. Jedna pětiletá holčička řekla svým rodičům, že pracuje s Archandělem Rafaelem, který ji učí, jak léčit lidské tělo.

Křišťálové děti

Vrozené dary křišťálových dětí, jako například jejich schopnost telepatie, bývají často nepochopeny – jsou často důvodem, proč tyto děti začínají mluvit později, někdy s prvními větami čekají až do svých třech až čtyřech let.

Křišťálové děti jsou velmi vnímavé a jsou ovlivňovány společnou energií planety. Když se masy lidí začnou strachovat, nebo když je krůček k události, která má změnit svět, křišťálové děti mohou být depresivní nebo rozrušení.

Každé dítě je výjimečné, bez ohledu na to, jak je nazýváme, a proto je velmi důležité vychovávat všechny jak nejcitlivěji a nejláskyplněji umíme a všechny děti světa chránit.

Také mluvila o tom, jak vidí stíny okolo nemocných lidí. Tyto děti mají výjimečnou víru ve své léčitelské schopnosti, a to je bezpochyby důvodem, proč jsou v něm tak dobří. Asi pro mě nejtypičtějším znakem křišťálových dětí je, že léčí lidská srdce. Užívají terapii jedinečné útěchy, soucitu a schopnost říct tu správnou věc, která inspiruje, uklidní nebo pozvedne. Učí nás lásku přijímat. Jsou přirozeně optimističtí. Tyto děti mají vysoké povědomí o Bohu. Jsou také silně propojeny s energií Země, přírody, Měsíce a hvězd. Některé mají schopnost pohybovat předměty pomocí vůle a silných emocí už jako malí. Někdy v jejich přítomnosti se přeruší elektrická energie spotřebičů nebo baterií. Mají také silné propojení se zvířaty a kameny. Některé ví, jak se můžou vyléčit pomocí krystalu. Některé komunikují s neviditelnými bytostmi a milovanými zemřelými v konkrétní rodině. Křišťálové děti rády kreslí, malují, tvoří a hrají divadlo. Dokážou se zabavit úplně obyčejnými věcmi.

Zatímco u předchozí generace se zdálo, že pouze složité a drahé hračky je udrží šťastné, křišťálové děti se spokojí s květinou, štěnětem, propiskou a papírem nebo noční oblohou. Tato generace oceňuje jednoduchost. Tyto děti jsou neobyčejně smířlivé. Během konfliktu se podvolí. Neumí bojovat. Díky své citlivosti mohou být až úzkostlivé, vybíravé až rozmazlené, zejména v jídle. Spousta druhů jídla jim prostě nechutná. Křišťálové děti mají mimořádnou vazbu na jednoho ze svých rodičů nebo prarodičů – na kohokoli, kdo jim může porozumět na hluboké duševní úrovni. Jak se jednou vazba vytvoří, křišťálové dítě bývá jen nerado odloučeno od této osoby. Jsou závislé na útěše tohoto dospělého, na jeho pochopení a laskavost. U těchto dětí se může vyvinout úzkost ze strachu z odloučení, protože se bojí, že ostatní lidé jim nebudou rozumět. Tyto děti se také mohou bát, že ostatní budou nelaskaví a citlivé křišťálové dítě se z nějakého důvodu drží svého osvědčeného dospělého.

Znám pár křišťálových jedinců. Jsou nositeli velmi jemné energie. Často na mě působí, jako by byli duchem přítomni jen z poloviny a druhá polovina je někde jinde. Jsou na první pohled nenápadní. Vycítí mnohem dříve, že je něco v nepořádku. Jsou to nejlepší léčitelé „bolavých míst“, zdá se, jako by přirozeně věděli, co udělat, když není člověku dobře. Jsou napojeni na velmi vysoké a jemné energie. Myslím si, že každý v sobě máme tuto křišťálovou část. Je to jedna z našich nejsilnějších a nejjemnějších částí, která ale může být, když není pochopena, jako nejbolestivější a nejzranitelnější částí při styku s nižšími energiemi jako je násilí a podobně. Tyto části pomáhají našemu tělu se spojit s duší a nést v sobě více světla.

Nejvýznamnější doporučení pro rodiče křišťálových a indigových dětí a nejen jich:

Dětem poskytujte na jejich otázky co nejčestnější a nejupřímnější odpovědi. Buďte otevření a dávejte taková vysvětlení, která plně odpovídají jejich věku a zralosti, inteligenci. Nezkoušejte manipulaci, s „indigem“ nehnete a „křišťálka“ zraníte. Jsou menší, ale v mnohém moudřejší, buďte k nim proto přiměřeně uctiví. Nechovejte se povýšenecky, to nesou velmi nelibě, respektujte je, neboť si to zaslouží. Nebojte se jednat s nimi jako se sobě rovnými. Dopřejte jim dostatek prostoru k tomu, aby rozvinuly svoji autonomii. Třeba tím, že je necháte, ať si samotné vybírají svoje oblečení. Respektujte jejich psychické schopnosti a pomáhejte jim je rozvinout. Citlivě je třeba zacházet s jejich emocionálním prožíváním. Bývají velice citlivé a tak se naučte je chránit a patřičně uzemňovat. Jejich časté změny nálad jsou způsobovány tím, že jednoduše přebírají emoce a energie ostatních. Nezlobte se proto na ně. Pokud je to možné, pomáhejte jim dovídat se informace o jejich povaze a životním poslání. Tyto děti mají jedinečné vlastnosti a schopnosti zlepšit tento svět, dokud si to neuvědomí, mohou mít velké psychické potíže, staňte se tedy jejich průvodci. Když vědí o svém poslání, lépe vše zvládají a mohou na něm v klidu pracovat.

Skeptické a kritické názory

Kritikové tvrdí, že jejich vlastnosti nejsou vlastně vůbec nějak výjimečné a takovéto lze pozorovat u většiny dětí. Navíc se většina z nich přiklání k názoru, že „problémové“ děti jsou označeny jakožto indigové nebo křišťálové, což může oddalovat jejich včasnou diagnózu a zahájení nápravy a pomoci. Každé dítě je výjimečné, bez ohledu na to, jak je nazýváme, a proto je velmi důležité vychovávat všechny jak nejcitlivěji a nejláskyplněji umíme a všechny děti světa chránit. Ve všech lidech, kteří jsou právě inkarnováni na naší planetě, dřímají velké schopnosti a jde jen o to, nakolik je každý z nás dokážeme využít.   www.slunecnyzivot.cz

Nenechte si ujít Fénix, nevšední časopis s cennými informacemi a poutavými rozhovory. Inspirujte se a obohaťte svůj život.

zdroj: Křišťálové děti, Doreen Virtue, mojiandele.webnode.cz, spektrumzdravi.cz

Ze zdrojů zpracovala Michaela Weissová. Redakčně zkráceno.