KVĚT ŽIVOTA – POSVÁTNÁ GEOMETRIE

Znovuobjevený prastarý esoterický symbol KVĚT ŽIVOTA najdeme často vyobrazen na starodávných posvátných artefaktech, v symbolice gotických katedrál, ve vitrážových oknech posvátných staveb, v kabale je popsán jako strom života. Prvotní příčina.

KVĚT ŽIVOTA – POSVÁTNÁ GEOMETRIE

Prvotní myšlenka prvního dne stvoření. Expanze božského vědomí do zjevené reality, aktivace božského světla, sedm vesmírných, vzájemně se dotýkajících posvátných kruhů, a sedm základních čaker lidského těla. Tak může znít charakteristika geometrického květu života.

Uprostřed květu života se nachází bezrozměrný bod, místo posvátného středu

Bod, který existuje a zároveň neexistuje – to je dokonalá boží dichotomie. Z tohoto bodu „odnikud“ se šíří vlnová energie, která prozáří prvotní vesmír v podobě energetických „kruhů“.

Výtrysk prvotní energie posvátné geometrie, (posvátné první slovo), představuje širokou expanzi božského vědomí do reality stvoření. Světlo prvotní informace se šíří vlnovitě do všech stran, tak se vesmírem od okamžiku stvoření šíří mandala vesmíru a základní mandala života. Tak vznikají nové vesmírné dimenze, které si navzájem předávají další a další informace. Vesmírná energetická pole se navzájem dotýkají a nikdy nejsou od sebe oddělena. Tyto vesmírné dimenze, v podobě šestiúhelníků, (Davidova hvězda), dotýkají se navzájem, a bez mezer vyplňují vesmírný prostor. Šestiúhelník představuje základ (pra)hmoty. Kruh uprostřed květu života, pokud si tento symbol převedeme směrem k lidskému tělu, představuje latentní, spící energii – hadí sílu uloženou v první kořenové čakře. Výtrysk božské energie vytváří kolem prvotního kruhu další energetické dimenze: šest energetických kruhů – zbývajících šest základních čaker – energetických center lidského těla.

V čem spočívá geometrický význam květu života?

Kdysi veškerý život v univerzu znal Květ života jako vzorec stvoření – geometrický tvar, který nás přivádí do fyzického bytí a vyvádí z něj. Pak jsme z velmi vysokého stavu vědomí upadli do temnoty a zapomněli na to, kým jsme byli…

Drunvalo Melchizedek 

„Květ života“ je považován za symbol obsahující veškerou geometrii života, tak jak jej známe na planetě Zemi. Je to univerzální symbol energie, života a spojení mezi vším existujícím. Představuje okamžik, ve kterém Bůh zaktivoval svoji vůli, aby stvořil vesmír, kdy opustil stav klidu, neexistence, nebytí, prázdnoty a temnoty. Když se květ života zrodil, vše začalo a zahájilo svůj první koloběh.  Můžeme jej definovat jako „Bůh“ – „ všechno co je“. Květ života- symbol je považován za posvátný mezi mnoha kulturami po celém světě. Je nalézán na různých místech po celé planetě. Byl objeven například v Izraeli, Japonsku, Číně a v Egyptských chrámech. Také v dobách Atlantidy byl používán.    Symbol má schopnost prokázat, jak všechny věci pocházejí z jednoho zdroje a že jsou úzce a trvale propojeny. Dívat se do okna Květu Života nás vyzývá ke sjednocení naší mysli, srdce a duše. Má obrovské množství skrytých potenciálů. Člověk potřebuje otevřenou mysl a nekonečnou pokoru s cílem odhalit jeho tajemství. Květ života v podobě talismanu: léčí tělo i duši, harmonizuje, dodává energii, pomáhá napojit se na božskou sílu, vesmírné světlo.

Při použití s pokorou, úctou a otevření jiným názorům, může symbol Květu života sloužit po celý život jako zrcadlo, do kterého si můžete nahlédnout.  Působení energie Květu života je možné využít také v praktickém životě. Je vhodný třeba na očistu a harmonizaci vody a v dřívějších dobách byl vkládán pod potraviny, aby prodloužil jejich životnost.  Významnost tohoto symbolu také dokládá skutečnost, že energetická síť, která je obnovována kolem naší Země má také tvar Květu života, kde každý bod květiny je jedním z energetických sloupů, kterým je energie propojena se Zemí…

Zpracováno z  www.psychologiechaosu.cz