MAMO MANUEL: O SPIRITUALITĚ A TRADICÍCH KOGI

KOGI (Cogu neboli Kágaba – „Lidé jaguára“) jsou etnická skupina jihoamerických indiánů, žijících v pohoří Sierra Nevada de Santa Marta v západní Kolumbii. Tento kmen jednu z nejzachovalejších domorodých kultur Jižní Ameriky a může nás v lecčem velmi inspirovat…

MAMO MANUEL: O SPIRITUALITĚ A TRADICÍCH KOGI

Dnešní Kogi jsou pokračovateli starověké civilizace přeživších Taironů, kteří v 16. století uprchli do nepřístupných horských pralesů Sierra Nevady před španělskými conquistadory. Povědomí o Kogi se rozšířilo mimo jiné prostřednictvím dvou filmů.

Přibližně před 25 lety indiáni Kogi, kteří žili celá staletí odloučeni od civilizace, sestoupili z hor, aby navázali kontakt s lidmi – s  „mladšími bratry”, jak nás oni sami nazývají. Zpozorovali totiž, že příroda, ve které žijí, se za posledních několik let razantně změnila k horšímu.

Na základě tohoto setkání vznikl první fi lm s názvem V objetí hada), ve kterém naši „starší bratři”, Kogi, svět varují před ničením přírody. Mluví o probíhajících změnách a nutnosti obnovení úcty a respektu k přírodě, o návratu ke kořenům, bez kterých člověk míří do záhuby. Druhý fi lm nese název Aluna a vznikl o 10 let později, kdy indiáni Kogi znovu sestoupili z hor. Prostřednictvím tohoto fi lmu se nás opět snaží varovat před blížícím se nebezpečím spojeným s ničením přírody a apelují na to, aby lidé obnovili svůj vztah k přírodě.

PŘEDPLAŤTE SI ČASOPIS NOVÝ FÉNIX ZDE.

K ROČNÍMU PŘEDPLATNÉMU MAGNETKA MANDALY HOJNOST ZDARMA!

ÚZKÉ PROPOJENÍ S PŘÍRODOU
Ve filmu Aluna je krásně vykresleno, jak indiáni Kogi žijí a jaké jsou jejich tradice. Za svou matku považují Zemi a za otce Měsíc. Jsou s nimi v neustálém kontaktu a pracují s nimi ve dne v noci vlastním, osobitým způsobem. Muži nosí v závěsné lahvi prášek z mušlí, který v ústech mísí s kokou a slinami. To je například jeden ze způsobů jejich spirituální práce. Prášek vzniká tak, že kmen nasbírá mušle, které se následně vysuší vložením do ohně. Ženy je poté rozemelou na jemný prášek. Indiáni Kogi věří, že tímto způsobem propojují elementy – oheň, zemi, vzduch a vodu, ale také mužskou a ženskou energii.

Hory, ve kterých žijí, jsou ve tvaru srdce, a věří proto, že poselství, které odtud přináší, pochází přímo ze srdce Země.

Film Aluna zachycuje také to, jak Kogi pracují s vodou, jak ji čistí a komunikují s ní. V tomto procesu je důležitá postava Mama, spirituální vůdce indiánské komunity. Mamo je vybrán ve velmi nízkém věku buď znamením seslaným přírodou, shůry, nebo jej zvolí stávající Mamo. Příprava na tuto „funkci” spočívá mimo jiné v tom, že žijí několik let ve tmě. Mamové bývají hodně spjatí právě s vodou. Čistí ji pomocí nejrůznějších kamenů a pracují s křišťály. Věří, že voda je živý organismus, má vědomí, paměť a podle toho s ní také zacházejí.

Text: Daniela Fuxová
Foto: z archivu Šárky Dominové, koordinátorky projektu, a Nadačního fondu JAGUAR PEOPLE

ZAUJAL VÁS ROZHOVOR S MAMEM MANUELEM A RÁDI BYSTE SE O KMENU KOGI A JEHO POSELSTVÍ DOZVĚDĚLI VÍCE? PŘEČTĚTE SI JEJ CELÝ V BŘEZNOVÉM ČÍSLE NOVÉHO FÉNIXE 3/2019.