MENHIRY ANEB POSLEDNÍ OCHRANA PŘED KONCEM SVĚTA

Na této planetě dochází k zásadním změnám, které se začínají projevovat celkovou destabilizací globálního klimatického systému s nepředvídatelnými důsledky.

MENHIRY ANEB POSLEDNÍ OCHRANA PŘED KONCEM SVĚTA

Text: Josef Čáp, jr. (Odrazy tajemna), foto: shutterstock.com, freepik.com

 

ŽIJEME VE VĚKU MAGNETICKÉHO PŘEPÓLOVÁNÍ?

Navzdory tomu, že geografické póly Země jsou neměnné, tak u magnetických pólů dochází k jejich periodickému posunu, za čímž hledejme proudění roztavených kovů ve vnějším obalu zemského jádra. Co se v nitru Země odehrává, to má vždy nezanedbatelný vliv na povrch naší planety. Magnetické pole Země je důmyslné soustrojí, které nám poskytuje ochranu, a to před slunečním větrem a jiným kosmickým zářením.

OBYČEJNÝ KÁMEN S OTISKEM ŽIVOTA A NADĚJE

Po celém světě se vyskytují vztyčené a svým způsobem jinak nepřehlédnutelné kameny, o jejichž původu a účelu není toho mnoho známo, spíše se o nich neví vůbec nic. Tyto kameny se nazývají MENHIRY!

JAK TYTO KAMENY SOUVISEJÍ S PŘEPÓLOVÁNÍM ZEMĚ A NAŠÍ ZÁCHRANOU?

Megalitické kameny tohoto druhu jsou věčnou připomínkou toho, jak se lze napojit na vyšší vědomí této planety, která nám dokáže poskytnout rezervní energii, z níž můžeme vytvořit silové (ochranné) pole působící nad celou Zemí. Po tisíce let byly menhiry vsazovány do země, ničeny a opět po celé zemi stavěny.

NASTALA DOBA TRANSFORMACE

Pakliže starověký svět s jejich pomocí odvrátil pohromu, o níž lze hovořit jako o konci světa, potom bychom se my všichni měli co nejdříve sjednotit, abychom společně obnovili menhirovou síť, která nás v těchto časech přepólování znovu ochrání před koncem světa, který je bez vsazených menhirů do země nevyhnutelný!
S elánem a chutí se přidejme k lidem, kteří vztyčují menhiry, aby tento mýtický kámen po celém světě mohl znovu promluvit, tak jako za dávných věků, kdy se tyto nepřehlédnutelné kamenné bloky staly jedinou nadějí pro pozemský život, jež přetrval až do dnešních dní.

 

Více se dozvíte v Novém Fénixu 3/2020. Najdete od 27. 2. na stáncích.