Mezinárodní kongres zdraví: 10. – 12. 9. 2021 v Praze

Mezinárodní kongres zdraví: 10. – 12. 9.  2021 v Praze

Unikátní projekt v péči o zdraví

Oblast zdraví se dotýká každého z nás. V současnosti je realizován celosvětový projekt, který je bezplatně přístupný pro všechny.

Jedná se o Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha ve dnech 10. – 12. 9.  2021

(https://www.mkz2021praha.cz/)

Ptali jsme se ředitele Institutu pro TCIM a realizátora projektu pana Tomáše Pfeiffera:

Co Vás přimělo k Vašemu jedinečnému projektu?

Vzhledem k nedostatku ucelených informací z oblasti CAM/TCIM, zejména u nás, jsem se začal zajímat, jaká je spolupráce alternativy a medicíny v Evropě a ve světě. Stal jsem se členem ANME – největší Asociace pro přírodní medicínu v Evropě, EU Health Policy Platform (Platforma pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví) při Evropské komisi, ISCMR (mezinárodní společnost pro výzkum komplementární medicíny), EUAA (European Ayurveda Association ev.) a dalších.

Mohu říci, že přístup odborníků i veřejnosti k nabídce zdravotní péče je v Evropě i ve světě často   komplexnější a univerzálnější. Zásadnější, vědecky ověřené informace z oblasti TCIM jsme vydali v publikaci Alternativní medicína ve světě (volně ke stažení na https://www.itcim.cz/) Tato publikace je opakovaně velmi příznivě hodnocena, hlavně v zahraničí, a to za její ucelený pohled.

Je potěšující, že světové i evropské autority jako je WHO, WHA, Evropský parlament a další doporučují, aby se alternativní obory po řádném prozkoumání zařazovaly do národních zdravotních systémů.

Účelem není nahrazovat medicínu, ale být seriózním partnerem, který má společný cíl – pomoci potřebnému.

V čem tedy spočívá rozdíl mezi přístupem Evropy, světa a naší země ke zdraví?

U nás zatím nikdo obory TCIM příliš nezkoumá, a proto jim mnohdy ani nerozumí. Ve zmíněné publikaci jsou shromážděny informace o spolupráci mezi obory CAM/TCIM, seznamuje s využitím těchto oborů v součinnosti spolu s medicínou, například předkládá přehled univerzit, které již přednášejí obory CAM/TCIM, a mnoho dalšího.

Vzpomenu velký projekt v Toskánsku, s nímž jsem se seznámil v Evropském parlamentu, který úspěšně zavádí integrativní onkologii do běžné onkologie.

Jedním z mých přání je, aby se i český lékař o oborech CAM/TCIM dozvěděl alespoň základní reálné informace. Když se podíváme na medicínské databáze Cochrane a PubMed, zjistíme, že je už víc než 18 400 registrovaných randomizovaných kontrolovaných studií z oborů CAM/TCIM. Ve světě je to tedy jinak. Je tam prudký nárůst i publikační činnosti, odborných časopisů z oblasti CAM/TCIM atd.

Je přece prospěšné nabídnout rozšířenější způsob péče.

Byl bych rád, kdyby trend sbližování oborů CAM/TCIM a medicíny EBM nastal i u nás. Proto realizujeme Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha, jehož motto mluví za vše: Zdraví nezná hranic – hledejme co nás spojuje.

Jsem rád, že místem zrodu je Praha, srdce Evropy.  Kongres se koná pod záštitou hlavního města a jeho smyslem je představit odborné i laické veřejnosti obory tradiční, komplementární a integrativní medicíny a zejména spustit do plného provozu Platformu 2020 Praha jako významný zdroj informací z této oblasti. Platforma má napomáhat k lepší informovanosti odborné i široké veřejnosti v oblasti terapií CAM/TCIM a holistické léčby a tím přispět ke zlepšení kvality života, snižování nemocnosti, k lepší osvětě.

Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha, alternativní medicína

Kongres je již „za dveřmi“, prozraďte o něm něco více.

Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha, nechci se chlubit, ale je jedinečný v mnoha směrech, a to obsahem i formou. Uskuteční se poprvé v Evropě v 3D interaktivním online prostředí a navíc bude přístupný na internetu v této podobě ještě další 3 měsíce.

Na kongresu vystoupí významné mezinárodní osobnosti z oblasti CAM/TCIM. Z České republiky například paní profesorka Anna Strunecká, homeopat a zakladatel autopatie Jiří Čehovský, facilitátorka, terapeutka Kineziologie One Brain a poslankyně Parlamentu ČR Miloslava Rutová, z mezinárodních zástupců např. Bhaswati Bhattacharya z Cornellovy university v USA, prezidentka ANME Nora Laubstein z Německa, generální tajemník a vedoucí výzkumu Evropské asociace pro ájurvédu, genomový biolog  Madan Thangavelu z University v Cambridge, odborník na holistické zdraví a tělesnou a duševní pohodu Stephan Hein, prezident EUAA  Peter Kath a mnoho dalších.

Dá se říct, že každý si tam bude moci najít téma, kterého zajímá. Nově již k některým z účastníků, na našich kongresových stránkách www.mkz2021praha.cz, uveřejňujeme ukázku příspěvků, které se budou na kongresu prezentovat.

Také v kongresovém prostředí budou výstavní stánky s tématikou různých oborů.

Myslím si, že kongres nabízí ojedinělou možnost se setkat s celosvětovými osobnostmi, a to na jednom místě.

Na kongres je možno se zdarma přihlásit jako aktivní účastník, návštěvník či vystavovatel.

Jako návštěvník se budete moci volně pohybovat a volit podle své vůle, co chcete v daný moment sledovat. K dispozici budou tří hlavní přednáškové sály se simultánním překladem do ČJ, AJ, NJ. Neméně zajímavým prostorem bude místo pro prezentaci posterů, bannerů – informace si půjde stáhnout, pro případné další použití a návštěvníky čeká mnoho dalšího.

Pro zástupce alternativních oborů je zde příležitost se zdarma přihlásit a svobodně prezentovat svůj obor, jeho výsledky a úspěchy.

Jak pomůže Platforma 2020 Praha veřejnosti? Má se stát pansofií v oblasti péče o zdraví?

Otevírá se zde cesta, kde bude možné na jednom místě nalézt ověřené zdroje z oblasti CAM/TCIM a celostního přístupu ke zdraví.

Platforma nabízí přehledně obory CAM/TCIM, jejich zaměření, umožňuje sjednocení snah a prohloubení spolupráce napříč všemi obory, i ve vztahu k medicíně EBM (medicína založená na důkazech).

Jejím smyslem je pomoci lidem v prevenci i v jejich zdravotních potížích způsobem, který je pro ně efektivní, a zařazovat to, co člověku pomáhá, do běžné praxe života. Slouží tedy jako informační zdroj moderní koncepce péče o zdraví.

Za organizační tým

Institut pro TCIM, z.ú.

Tomáš Pfeiffer

ředitel

Soukenická 1190/21, 110 00 Praha 1

tel.:  603 723 713

e-mail: info@itcim.cz.