Modlitba sv. Františka z Assisi

Na památku paní Doc. PhDr. Miluše Kubíčkové CSc., autorky a přispěvatelky do našeho časopisu, která nás opustila 15.3.2018 v úctyhodném věku nedožitých 94 let.

Modlitba sv. Františka z Assisi

MODLITBA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI

Pane, učiň mě nositelem svého pokoje,
abych mohl vnést lásku tam, kde je nenávist,
smíření tam, kde je blud,
jistotu tam, kde je malomyslnost,
světlo tam, kde panuje stin,
radost, kde je smutek.
Pane, učiň, abych toužil více potěšovat, než být potěšován,
více chápat, než být chápán,
více milovat, než být milován,
neboť, když na sebe zapomínáme, nalezneme se,
když odpouštíme, je nám odpuštěno,
a když umíráme, procitáme do života věčného.

15.3. 2018 nás opustila paní Doc. PhDr. Miluše Kubíčková CSc., autorka a přispěvatelka do našeho časopisu, v úctyhodném věku nedožitých 94 let. Působila jako  pedagožka, filozofka a anthroposofka, psycholožka, socioložka a také propagátorka zdravého životního stylu a je především známá svou literární  a přednáškovou činností. Svými myšlenkami tu bude s námi stále.

Miluše Kubíčková publikovala již od r. 1990. (knížky: Vůle ke zdravému životu, Stáří jako životní šance, Dárek ke vstupu do blaženého věku, Cesty k harmonii života, aj.) V r. 2013 vyšla její autobiografie Příběh naplněného života a v r. 2014 kniha Zdraví-plod poznání a činu a v 2015 Ve jménu života a naděje (Život a odkaz Rudolfa Steinera). www.szzs.ecn.cz

Čtenáři Nového Fénixu a zdaleka ne jen oni ji znali jako neúnavnou propagátorku zdravého životního stylu. Ať už v rámci stejnojmenného sdružení, nebo během letních pobytů ve Chmelné u Křemže v jižních Čechách, na přednáškách a seminářích a nebo skrze její knihy a články v časopisech přinášela Miluše Kubíčková svým posluchačům a čtenářům podstatné podněty ke zkvalitnění vlastního života. I když se některé důrazy a formy její práce v průběhu let měnily, zůstávala Miluše Kubíčková věrná svému přesvědčení, že skutečně zdravý životní styl je třeba celý život hledat a rozvíjet na úrovni tělesné, duševní i duchovní. Právě jako člověk hledající a nalézající se stala Miluše Kubíčková pro celou řadu lidí velkou inspirací.
Její životní cesta v mnohém ohledu kulminovala v setkání s anthroposofií Rudolfa Steinera, která se stala středobodem jejího dalšího usilování. Podle svých vlastních slov nalezla ve třetí třetině života v anthroposofii a v – s její pomocí založené – Obci křesťanů svůj vnitřní domov. Zde s vděčností objevovala hluboké souvislosti dříve spíše tušených skutečností a nalezla inspiraci pro další práci. Miluše Kubíčková je krásným důkazem toho, že na cestě za zdravým životním stylem stárne jen tělo, zatímco duše a duch s postupujícím věkem zrají!

Miluše Kubíčková publikovala na stránkách Nového Fénixu:

5/2016: Citová rovnováha
7/2016: Citová rovnováha II.
8/2016: Vědomě za zdravím
2/2017: Člověk mezi nebem a zemí
3/2017: Duchovní poselství J.A. Komenského pro současnost
7-8/2017: Staňme se architekty svého života