MUŽ. Odvážný bojovník a soucitný ochránce dnešní doby.

Soutěživost, cílevědomost, plánování, růst a expanze, průraznost, tvrdost a důraz na individuum jsou kvality připisované mužskému principu (Yang – světlo). Celistvost, rovnováha, čili doplnění, přijetí, uznání a uctění ženského principu (Yin – temnota). Přijetí obou principů neznamená popření toho druhého, naopak, výsledkem je posílení obou.

MUŽ. Odvážný bojovník a soucitný ochránce dnešní doby.

Text: Michal Novák, nezávislý konzultant, zaměřený na strategie, inovace a transformaci vědomí lídrů s praxí poradenství v telekomunikacích, finančním sektoru i výzkumu trhu. Spojuje poznatky západu i východu a pomáhá českým lídrům a firmám dosáhnout nové úrovně. www.mezzonet.cz/services

1. SOUTĚŽ JAKO MOTOR I HROB CIVILIZACE

Dosavadní běh naší západní civilizace je určován výkonem a důrazem na mužský princip, kde je oceňováno stanovení a dosažení cíle, a na překážky a způsoby se nehledí. Platí, že konkurence je zdravá a potřebná a vede k celkově vyššímu blahobytu. Jenže, objevil se háček. S tím, jak se z dosahování stále vyššího HDP stal vrcholový sport, stalo se nutností překonávat cíle. A je nepředstavitelné, že by nějaký generální ředitel či ředitelka oznámil/a akcionářům, že „…příští kvartál jen tak poplyneme a uvidíme”. Výsledkem současné soutěživé honby však je život v neustálé
energii boje, nejen mezi firmami, ale i uvnitř jejich týmů a zejména – mezi muži. Mezi muži, kteří bojují a bohužel i mezi těmi, kteří mají spolupracovat, ale kteří ve skutečnosti pouze zvyšují energii boje proti jiným mužům. Primárním cílem je stále porážet ty ostatní a logicky v takovém nastavení docházíme na hranice lidských možností. Volí se cesty krátkodobých vítězství, které však mohou vést k dlouhodobé destrukci, ekologickým katastrofám, zneužívání dětské práce, rostoucí spotřebě dopingu a psychofarmak, a také k účetním podvodům a aférám typu Dieselgate. Konkurence a smysl pro soutěž, ona silná stránka naší civilizace, která nám po dlouhou dobu zajišťovala růst blahobytu, se stala největší slabinou.

2. ZMĚNIT SYSTÉM NEJDE

Řada manažerů i manažerek během své kariéry již prohlédla, že tento systém vede k záhubě. Jenže nedokáží z rozjetého rychlíku vyskočit. Někteří dříve, jiní až po svém prvním infarktu, propuštění z léčebny či rozvodu. Jak zpomalit, když ostatní neustále zrychlují a nic není dost? Bylo by třeba změnit systém, zaznívá. Ti nahoře (vláda, vedení firmy) to musí změnit, jinak nemůžeme nic, jen prohrát v závodu. Jenže vláda či vedení firmy jede v úplně stejném rychlíku. Vláda musí v konkurenci ostatních stran získat důvěru voličů, ředitelé důvěru akcionářů a všichni se navzájem šponujeme k nesplnitelným supervýkonům. Není tedy nikdo, kdo by mohl tzv. systém změnit.

3. KDE JE NEO?

Hlavní hrdina filmu Matrix Neo dlouho nevěřil, že je to právě on, kdo může změnit běh světa. Stejně tak nečekejme, že změnu zařídí někdo jiný. My jsme ten Neo. Obracím se tímto ke všem mužům, aby zanechali bojování. Není co získat, protože, jak dnešní doba ukazuje, jsme všichni na jedné lodi. Prvním krokem ke změně je hluboké uvědomění, že každý si tvoříme svojí realitu tady a teď. A že vše, co se nám teď děje, sami vytváříme. Můžu se tak vymanit z role oběti a začít život svůj, své rodiny, své země a planety tvořit jinak.Nikoliv zvenku, jak jsem byl zvyklý doposud. Ale zevnitř. Vše ve vesmíru neustále spěje k přirozené rovnováze a vyváženosti. A pokud rovnováhu nepociťuji a nezažívám osobně, není to proto, že mi to někdo zvenčí „dělá”. Je to proto, že si rovnováhu sám něčím blokuji uvnitř sebe, a podle toho se mi pak vnější svět, jako v zrcadle, manifestuje jako nerovnovážný.

4. MUŽSKÝ A ŽENSKÝ PRINCIP

Soutěživost, cílevědomost, plánování, růst a expanze, průraznost, tvrdost a důraz na individuum jsou kvality připisované mužskému principu (Jang – světlo). Mohlo by se teď zdát, že máme Jang nějak potlačit či alespoň přibrzdit, když je v takovém nezdravém extrému. Lékem ale není boj proti mužství to pouze přiléváme olej do ohně, protože proti čemu bojujeme, tomu přidáváme energii a to roste. Lékem je celistvost, rovnováha, čili doplnění, přijetí, uznání a uctění ženského principu (Jin – temnota). A přijetí neznamená popření toho druhého, naopak, výsledkem je posílení obou.
Jin a Jang mají být v rovnováze, ale při bližším pohledu zjistíme, že Yin v sobě popíráme. Po tisíce let jsme v naší kultuře dávali ženskému principu „špatné” nálepky. Jsou to kvality jako chaos, nahodilost, nepředpověditelnost, náladovost, pokles, měkkost, přizpůsobení, plynutí, žití okamžikem a také smysl pro celek, kolektiv a rodinu. I teď, když to sám píšu, je nesnadné vyjádřit opravdu nezbytnost každé z těchto jinových kvalit, neboť naše popírání ženského principu je přímo vetkáno do našeho jazyka. Ale z chaosu a nahodilosti dochází k tvorbě, k novým nápadům, k inovacím, které nemohou být naplánovány či nařízeny. Spolupráce (namísto soutěžení) znamená dosahování společných výsledků, bez zdůrazňování, kdo s tím nápadem přišel (a patentoval si ho), kdo byl první a urval největší kus tržního koláče. Plynutí znamená klid, čekání, ponechání přirozenému vývoji. Pokud by nám mužům svěřili těhotenství, obávám se, že bychom vypsali „challenge”, kdo to dá jen za dva kvartály. Avšak Jin je to, z čeho se zrodilo Jang.

VÝZVA PRO MUŽE

Krok, který navrhuji, je naplno přijmout ženský princip a kvality v sobě a tím uzdravit a posílit svoje mužství. Abychom byli bratry a ne soupeři a naše věčné zápasení obohaťme o spolupráci. Aby slovo konkurence nabylo svého doslovného významu, tj. „ten, který běží se mnou”, nikoliv proti mně. Nejde o to vzdát se kvalit bojovníka, ale k vnějším kvalitám přidat i ty vnitřní a otevřít srdce. Samuraj Yamamoto Tsunetomo potřebu celistvosti mužského a ženského principu vyjádřil takto: „Jestliže bojovník neprojevuje odvahu navenek a neudržuje v srdci tolik soucitu, že se jeho hruď div neroztrhne, nemůže se stát ochráncem svého pána”. Začít může kdokoliv, protože každý si tvoříme svou realitu. A pokud jste lídr, můžete svou osobní vnitřní proměnou k celistvosti pozvednout celý váš tým či firmu na novou úroveň. Napište mi, chcete-li začít.

 

Nenechte si ujít Fénix, nevšední časopis s cennými informacemi a poutavými rozhovory. Inspirujte se a obohaťte svůj život.