Napojení na zdroj života IV

Letos uplynulo 100 let od narození malíře, grafika a ilustrátora Karla Kožíška (8. ledna 1921, Brno – 20. července 1995), který byl spíše známý jako léčitel, senzibil, diagnostik pomocí automatické kresby, parapsycholog a autor Knihy, která léčí.

Napojení na zdroj života IV

7 LET HLEDÁNÍ SÍLY A ZDRAVÍ S KARLEM KOŽÍŠKEM (IV. pokračování – závěr)

Předchozí díly pana Staňka o léčiteli Karlu Kožíškovi a jeho léčení, automatické kresbě, o síle obrazů a předmětů, o příčině nemocí najdete v tištěném časopise > Nový Fénix 11-12 / 2020 < a také v > Nový Fénix SPECIÁL 2021 <.

Kožíškovi se během 2 let stále nedařilo sestavit skupinu oněch dvanácti křesťansky založených léčitelů. (Jednotná vibrace.) Do této snahy přišel převrat z roku 1989. Ten mu umožnil celorepublikové vystoupení, proto se rozhodl udělat knihu pomáhajících „léčivých kreseb“. Takovou, aby pomáhala nemocným lidem. Chtěl pomocí „léčení skrze knihu“ psychologicky pomoci mnoha (a vedle toho se stát trochu slavným). Za tím účelem vymyslel pro knihu bombastický název: „Kniha, která léčí.“ Mně se ale nelíbil už název. Kniha podle mého způsobu myšlení nemůže léčit, léčí a uzdravuje jen Bůh. Něco přeci jen ale kniha může. Naladit čtenářovu duši a myšlení do správné vibrace. Otevření se uzdravujícímu božímu vyzařování. Karel byl myšlenkou na „slavnou“ knihu přímo uchvácen. Sháněl nakladatelství a pomocníky s jejím sepsáním, kde se po převratu dalo. Až v nějakém nakladatelství Praze sehnal „veliké experty“ na umění a kvalitu materiálu. Zaujaly jej (spíše příbuzné?) zejména hovory o velkých autorských honorářích. Mně však tito experti byli osobním zištným vyzařováním protivní. Když jsem viděl to Karlovo nadšení, nechtěl jsem mu po létech ústrků kazit „slávu“. Pouze jsem se nenápadně vzdálil. Vyšla opravdu krásně technicky udělaná kniha léčivých kreseb Karla Kožíška. Však také Karel byl na ni nesmírně pyšný.

Kniha která léčí

Mně se však nelíbily nejen úvod a komentáře, ale celé její duchovní vyznění. Proto mě napadlo, že bychom mohli udělat s jeho vzornou žačkou Janou Brzobohatou jen takovou malou levnou brožurku. Takovou psanou psychologickou a duchovní podporu pro nemocné lidi za „dvacku“. Léčebný doplněk pro ty, kteří žijí v ateistickém světě a v ateistické medicíně. V minulém režimu nemohli v ateistické škole a kultuře tito nemocní o nějakém duchovním rozměru světa a nemoci ani slyšet. Přitom k úspěšnosti své léčby potřebovali právě poznat a odstranit duchovní příčinu své nemoci. A také psychicky podpořit. Jana Brzobohatá kreslila automatickou kresbou skoro jako Kožíšek. Já jsem tedy napsal text této brožurky, v němž jsem použil i mnohé Kožíškovy poznatky. Tak narychlo vznikla první kniha „Léčení ne-moci duchem.“ Měla úspěch a rychle se rozprodala. Pokusil jsem se v ní v symbolice popsat přibližný duchovní kořen nemocí. Samozřejmě s návodem, jak jej duchovním úsilím odstranit. Kniha je doplněna vyzařující Janinou kresbou Ježíše. Ta má pomoci naladit správně směr uvažování nemocného. Když brožurku Kožíšek uviděl, hrozně mi nadal. Ve smyslu, že nevěděl, že umím tak psát a že jsem měl napsat text v jeho knížce. Současně mi hned navrhl, abych s ním jel na setkání Kahudovy psychotronické společnosti, které se má konat na zámečku Favorit u Sokolova. S tím, že tam za něj přednesu psychotronikům referát o zdraví podporujícím vyzařování včelstev. O tom, které on Kožíšek objevil. Prý neumí na tak učeném a nabitém fóru mluvit. A také, že o vyzařování včelstev musím napsat článek v časopise Včelařství. (Stalo se.) Tak jsem tedy na to setkání u Sokolova jel. Bylo to pro můj další život velmi poučné. Místo profesora Kahudy už setkání tehdy vedl jeho nástupce Valdemar Grešík. Sjelo se tam asi 60 lidí a byla pronesena řada více či méně zajímavých referátů. Udělal jsem si před svým vystoupením naštěstí písemné poznámky. Ač to jinak nikdy nedělám. Když v řadě referujících na mne přišla řada, začal jsem mluvit a najednou nemožně koktal. Myšlenky se mi zahalily do mlhy, ač jsem jako učitel včelařství a přednášející pro zootechniky okresu byl zvyklý mluvit před mnoha lidmi. Referát na 10 minut jsem doslova dokoktal, lépe řečeno přečetl z papírku. Byl jsem plně rozhozený. Když jsem se „odplížil“ do lavice ke Karlovi, ten už se z dálky na mne smál a říká: „Ti tě dali!“ Kdo? „No místní mágové!“ Tady jich je! Já jsem viděl, jak na tebe pálí a snažil se ti pomoci. Ale tito jsou silní, nepochybně vyškolení kdoví kde. Kdyby mě o tom někdo vyprávěl, a kdybych to magické působení na dálku osobně nezažil, tak bych nevěřil, že je to možné. Přítomní psychotronici ovšem to působení dělali „ze sportu“. Považovali mě za outsidera, tak se bavili. Teprve později jsem pochopil, že toto vyškolení mělo být! O dva roky později jsme s Janou napsali další knihu o tom, jaké energetické děje probíhají ve vztahu muže a ženy. Je to kniha „Láska muže a ženy z pohledu duchovních a duševních sil“. Píšeme a kreslíme v ní, že v procesech lásky mezi pohlavími nejde jen o sex. Kniha pojednává o tom, že v partnerství probíhají výměny energií v sedmi vibračních úrovních. Měl jsem na uvedení knihy k tomuto tématu přednášku, pořádanou Agape. Na nějaký dotaz z publika jsem žertem odpověděl o homosexualitě. Už nevím jak, ale určitě ne cíleně nebo silně urážlivě. Protože vůči homosexuálům ani nic nemám, pokud se nepředvádí na veřejnosti. Po přednášce mi ale jeden posluchač přišel říci varování, že slyšel ty dva chlapíky, kteří se ptali a ohrazovali. Prý byli uraženi, a že říkali, že mě magicky ukáží! Do roka že mám být pod drnem! Kdybych možnost takového působení nezažil na zámečku Favorit, nezabýval bych se tím. Jenže teď už jsem věděl, že tyto věci existují. Tak jsem se vydal za kamarádem Braněm, dalším u Kožíška vyučeným “šamanem“. Když jsem mu vyslechnuté vylíčil, namaloval situaci automatickou kresbou, kterou se naučil od Kožíška. Vyšlo mu následující. Říká: „Ty dva na tebe tedy skutečně pálí magicky!“ A víš, na co se zaměřují? Na tvůj vztah s Janou Brzobohatou. Oni si myslí, že tu knížku jste psali na základě vlastních společných zážitků, neboli že s ní vdanou udržuješ sexuální vztah! Kdyby to byla pravda, tak tě magicky skutečně zasáhnou! Jenže oni nevěděli, že to nikdy pravda nebyla. Proto podle zákonů božích v astrální dimenzi ty jejich energie tebou proletí a vrací se k nim! A dělají jim v astrálním těle pěknou paseku! Nemají totiž možnost se na tobě zachytit a začít tam narušovat duševní tělo. To pak vyvolá nemoc. Jeho kresba mě uklidnila. Pro zajímavost jsem sledoval ony dva z dálky. Neměli dobrý konec. Jeden za rok zemřel na rakovinu varlete, druhý rok poté na rakovinu prostaty. Na základě této zkušenosti vím, jak složité a víceúrovňové jsou zákony stvoření. Jak mnoho nebezpečí se skrývá v aktivitě v astrální a záhrobní dimenzi! (Magie a léčitelství mentální energií.) A jak záleží i na způsobu myšlení kohokoliv! Došlo mi, že je skutečně božskou radou Ježíšův výrok, mnohými nechápaný: „ Milujte nepřátele své!“ Protože kdo nemá nenávist i vůči tomu, kdo na něj mentálními energiemi střílí, je chráněn boží spravedlnosti! V důsledku duchovních zákonů  astrální a záhrobní dimenze se neviditelný energetický atak jiných nemůže na čistém člověku zachytit a vyvolat mu poruchu v duši!

V následujících létech byl Karel již dost nemocen. Trpěl zejména diabetem. (Odmítal dietu.) Přes získanou „slávu“ byl vnitřně mrzutý, protože se mu nepodařilo naplnit všechny jeho plány. Tak jsme se stýkali již zřídka. Oproti tomu já jsem se plně soustředil na spolupráci s Agape a na psaní dalších 7 knih. Od té doby, co ale Karel 1995 zemřel, ale mi nesmírně chybí. Byl to velký duch a s ním se pomocí automatické kresby a mého „navádění“ dalo „vypravit“ do takových akašických dálav, že si to většina lidí nedovede ani představit.  Čest památce Karla Kožíška. Bože dejž, nechť se jeho duše vznáší ve Světle!

Text: Josef Staněk, filosof, foto: karel-kožíšek.webnode.cz a pixabay.com