NENÍ VODA JAKO VODA. Harmonizace jako cesta k vnitřní rovnováze.

Setkáváme se s ní každý den, pijeme ji, koupeme se v ní, tvoří cca 70 % naší hmotnosti. Je naprosto nepostradatelnou pro život na Zemi. Přesto se k ní často chováme bez respektu, zájmu a úcty.

NENÍ VODA JAKO VODA. Harmonizace jako cesta k vnitřní rovnováze.

„VODA JE KRVÍ PLANETY”. (Viktor Schauberger)

Ano, voda. Vědomí na planetě se odráží v její čistotě. Dle tohoto měřítka se v posledních letech lidské vědomí neubírá správným směrem, kvalita vody se necitelným přístupem a lhostejností člověka neustále zhoršuje. Je nejvyšší čas si opět uvědomit, že voda je největším darem na Zemi, darem života a podle toho k ní opět začít přistupovat.

Voda má unikátní vlastnosti, neustále mění svoji energii a disponuje pamětí, ve které zaznamenává a uchovává informace daného prostředí. Chová se velmi podobně jako člověk, nebo spíš naopak, člověk získává, resp. ztrácí, energii podobně jako voda. Voda umí být naší učitelkou. Jsme-li schopni jí věnovat pozornost a naslouchat jí, bude nás směrovat k životu v harmonii. Miluje volný pohyb, nabíjí se v říčních meandrech, rovná, uměle vybudovaná řečiště ji naopak oslabují. Tím názorně ukazuje, že maximum energie získáme, když věci necháme plynout a nepůjdeme za svými cíli za každou cenu přímo a pod tlakem.
Velmi odlišné vlastnosti může mít i voda, kterou pijeme. Její kvalita je zásadní pro naše zdraví a celkový pocit pohody. Je důležité nejen kolik vody vypijeme, ale především jak kvalitní vodu pijeme. Voda z běžných zdrojů je disharmonická, ve své paměti uchovává mnoho informací neprospívající našemu tělu. Např. voda z vodovodu je biochemicky v pořádku, ale strastiplnou cestou do našeho kohoutku ztratila většinu své přirozené bioenergie. Příčinou jsou turbíny, nečistoty, pravé úhly potrubí a tlak, kterému je vystavena. S takovou vodou má tělo problém, musí vynaložit mnoho energie pro její úpravu a část nezpracované vody vyloučí. Kohoutková voda má ale i velké přednosti: nízká cena, žádný obal (skvělé pro životní prostředí) a dostupnost (kohoutek na doplnění láhve najdeme téměř všude). Pro výše uvedené vlastnosti doporučujeme pít právě kohoutkovou vodu, jen po energetické úpravě.

Harmonizovaná voda oproti „mrtvé” netvoří klastry (shluky) molekul a je připravená plnit okamžitě své funkce v těle (transportní a detoxikační). Proto je tak příjemné napít se ze studánky nebo horského pramene. Kdo z nás má ale možnost pít z přírodního zdroje trvale?
Naštěstí je možné vodu harmonizovat vlastními silami. Základem je vědomá pozornost a komunikace s vodou před jejím vypitím. Protože naše tělo je ze 70 % voda, cokoli cítíme, myslíme, řekneme nebo uděláme, nás ovlivňuje na úrovni buněk. Když někoho např. nenávidíte, ovlivní to molekuly vody ve vašem těle tak, že buňky mezi sebou přestanou komunikovat, což má velký dopad na vaše zdraví. Je třeba si uvědomit, že láska a vděčnost tvoří v našem těle imunitu. Vysíláme-li vodě vděčnost, stává se pro nás léčivou a lásku a vděčnost nám vrací. Jde o uzavřený koloběh.
V dnešní neustále se zrychlující době je udržení pozornosti při pití vody stále složitější. Navíc stres, kterému jsme denně vystaveni, je při nevědomém pití přenášen do vody a zesílen ve chvíli, kdy vodu vypijeme (stejné je to se stravou). V takovém stavu je vědomá úprava vody téměř nemožná, proto lidé často hledají „externí pomoc” pro harmonizaci a umísťují na láhve květ života, pozitivní nápisy nebo do vody vloží různé druhy kamenů (ty je nutné pravidelně energeticky čistit).

Nenechte si ujít Fénix, nevšední časopis s cennými informacemi a poutavými rozhovory. Inspirujte se a obohaťte svůj život.

S revoluční technologií pro náročné podmínky 21. století přišel slovinský vědec Vili Poznik, přezdívaný „slovinský Tesla”, který se zdraví a harmonizaci molekul vody věnuje přes 50 let. Se svým týmem mnoho let měří vibrace všeho druhu, vyhodnocuje jejich vliv na živé organismy a obrovské skupiny pozitivních vibrací získané za několik desetiletí, zapravuje speciální metodou do různých médií. Výsledkem jsou produkty jako např. informovaná i9 láhev, která vrací vodu do rovnováhy a chrání její biokvalitu před technologiemi 21. století.
Někdo preferuje vlastní způsob harmonizace, jiný raději sáhne po externí pomoci. Důležité je věřit své intuici, naše tělo pak vždy vybere optimální řešení právě pro nás. Zásadní je začít se danému tématu skutečně pozorně věnovat. S příchodem nových technologií útočí na naše těla stále více vibrací, které nám škodí a mohou kromě nepohody způsobit i zdravotní problémy.
Voda člověku vždy nastavuje zrcadlo. Současné chování lidstva nejen k vodě samotné, ale i k celé přírodě, se odráží v její nízké kvalitě a nedostatku. Pevně ale věřím, že ještě stále máme čas aktuální situaci změnit. Pojďme se spojit a vyjadřovat vodě úctu a respekt. Nejen, když ji pijeme, ale pokaždé, kdy se s ní potkáme, ať už např. u rybníka v přírodě nebo v městské fontáně.

Posílejme vodě lásku a vděčnost za to, že ji máme, ona nám tyto nejsilnější pozitivní vibrace ve Vesmíru vrátí. Společnými silami tak dokážeme zvyšovat kolektivní vědomí a pomůžeme změnit nešťastně nastavený kurz zpět k přírodním hodnotám, lásce a harmonii na celé Zemi.

Text: Kvido KUŽELKA, Foto: VITAORA s.r.o.