NEPOZNANÉ ENERGETICKÉ SOUVISLOSTI PĚTIKOSTELÍ

Pětikostelí je magické místo v Praze na Novém Městě, které tvoří pět koncepčně esoterně (geomanticky, astrologicky) propojených kostelů tvořících rovnoramenný kříž. Všechny je nechal postavit Karel IV., jako jedny z hlavních pilířů Nového Města pražského.

NEPOZNANÉ ENERGETICKÉ SOUVISLOSTI PĚTIKOSTELÍ

Text a foto: Jan Betko, senzibil a terapeut

 

Nové Město pražské bylo vybudováno jako nebeský – nový Jeruzalém, neboť dle mnoha proroctví se Praha spolu s naší zemí stane novým duchovním centrem světa.

Vzhledem k převýšení není z žádného místa vidět na všech pět kostelů, ani z jednoho na druhý. Kříž, který kostely tvoří, je vidět pouze z ptačí perspektivy. Podle oficiální historie nebylo možné tyto kostely takto přesně postavit. Přesto se tak ale stalo. Asi nejvýznamnější zmínkou o pětikostelí je nákres kostelů v domě U Zlatého prstenu v Týnu, kde má Muzeum hlavního města Prahy od 13. 12. 2016 stálou exposici s názvem „Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy“.

Až neuvěřitelné na první pohled je to, že v celém rozsáhlém prostoru pětikostelí zabírá zhruba polovinu veškeré plochy zeleň. A to nejen parky, jako jsou ty na Karlově, Ztracenka, Kateřinská zahrada, genetická zahrada UK či Botanická zahrada, ale také zahrada Kliniky adiktologie a obrovská zahrada Kláštera alžbětinek s tajemnou kruhovou kaplí sv. Barbory.

Pětikostelí je důležitým prvkem v energetickém soukolí Prahy. Taktéž nejvýznamnější energetická křižovatka se nachází zde na Novém Městě.

V článku vás ještě čekají témata:

KOSTEL SV. APOLINÁŘE STŘEDOBOD
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A SV. KARLA VELIKÉHO NA KARLOVĚ
SANTINIHO SCHODY
SKRYTÁ KAPLE

Více se dozvíte v čísle 2/2020.