NEVĚDOMÁ VIRTUÁLNÍ REALITA aneb Kam kráčíš lidstvo?

Virtuální realita vytváří iluzi skutečného světa, a to ve vizuálním, sluchovém či hmatovém dojmu, což je subjektivní pocit skutečnosti… Co tedy je a co není klam? A čemu můžeme věřit? Čtěte v červnovém čísle Nového Fénixe!

NEVĚDOMÁ VIRTUÁLNÍ REALITA aneb Kam kráčíš lidstvo?

K vytvoření virtuální reality se používá technika a specializované prostředky, brýle a rukavice, které vyvolávají simulaci vnímání a v mozku dochází k navození (přijmutí) věrohodného trojrozměrného obrazu. To, co má být v pozadí scény, vnímáme za skutečnost. Pokrok při vytváření virtuálního prostředí je prakticky nezastavitelný a virtuální realita, dále už jen VR, nabízí stále větší možnosti využití. Až přijde onen zlomový bod s VR technologiemi, tak započne nový věk, jenž bude založen na iluzi a klamu softwarových IT vývojářů, kteří se stanou prediktory civilizačního vývoje a zároveň tvůrčí silou podněcovaného sebeklamu.

CO JE A CO NENÍ KLAM?
Virtuální realita funguje na banálním principu – v navozeném prostoru máte zakryté oči, tudíž jste odtrženi od přirozeného světla a skutečnosti. Jestliže je váš zrak čímsi cloněn, pak přicházíte o obraz neklamné reality. V případě VR je použito clonící světlo, jež překrývá skutečnou záři slunečního svitu, umožňující vidění. Lidským zrakem přijímané světlo je v prostředí navozené virtuální reality zastíněno. Jako zahalující zdroj (světlo) je v tomto případě použito infračervené záření, které se promítá do speciálních přijímačů, čímž jsou zmiňované VR brýle. O tom se zmiňuje i kabalistické učení, v němž je zmínka o clonícím světle.

TO, ŽE ČLOVĚK POCIŤUJE TMU, ZNAMENÁ JEHO PŘÍPRAVU K PŘIJÍMÁNÍ SVĚTLA.

Jde o to, že v této mystické nauce narazíte na takové pojmy, jež se shodují s projevy či stavem VR a usvědčuje to naši existenci z toho, že je jakýmsi pomyslným duchovním světlem cloněna. Asi jako bychom hned po narození měli po zbytek života VR brýle nasazeny na očích, což nemůže nikdo vyloučit. Možná i my žijeme v určité virtuální realitě, která je vyprojektovaná do sebemenších detailů a různých úrovní bytí, abychom vizuální klam, v němž nevědomě žijeme, nedokázali za žádných okolností rozpoznat, případně se z této „hibernace“ nemohli samovolně probudit. Něco takového není v praxi možné, lze namítnout! Vyspělost stávající VR nám dosud nemůže poskytnout nevědomou skutečnost, což ovšem neznamená, že tohoto vývoje nikdy nedosáhneme!

ZAUJAL VÁS ČLÁNEK O NEVĚDOMÉ VIRTUÁLNÍ REALITĚ? PŘEČTĚTE SI CELÝ ČLÁNEK V ČERVNOVÉM ČÍSLE NOVÉHO FÉNIXE 6/2019.

Text: Josef Čáp, jr., správce portálu Odrazy tajemna
Foto: freepik.com