NEVIDITELNÉ SVĚTY MARKA POGAČNIKA

V nádherné starobylé Praze se nacházejí artefakty a symboly, viditelné i na první pohled skryté, jejichž vznik sahá do daleké minulosti, a jejichž význam a souvislosti mnohdy jen tušíme.

NEVIDITELNÉ SVĚTY MARKA POGAČNIKA

Text: Hana Poltikovičová, publicistka, foto: Viliam Poltikovič

 

Po litopunkturních bodech Prahy. K těm, o jejichž vzniku toho víme poměrně dost, patří stély a kosmogramy slovinského geomanta, umělce a senzibila Marka Pogačnika, a později i jeho kolegy Jana Tajboše, které se začaly instalovat na určitých místech po Praze zhruba před patnácti lety.

Jsou nenápadné, tiché. Jsou dotekem krásy a přesahu, připomínkou éterických vznešených světů. Zprávou i objetím uprostřed rušné ulice, teď a tady. Až budete někdy v Praze 1 čekat na tramvajové zastávce Hlavní nádraží ve směru na Žižkov, otočte se. Na druhé straně chodníku, tam, kde začíná park, stojí stéla. Přesněji vyjádřeno „litopunkturní stéla se dvěma reliéfy – kosmogramy ze sliveneckého mramoru, vyjadřující vylévání srdeční kvality planety v městské krajině Prahy“. Jejím autorem je Marko Pogačnik.

O své práci a o tom, jak vnímá Prahu, Marko Pogačnik uvedl:
Podobně jako lidské tělo oživují i krajinu a město energetické proudy. Nazýváme je proudy bioenergie. Stručně řečeno jde o životní sílu. Když prostředí není v rovnováze, je ekologicky narušené, pak litopunktura představuje léčebnou cestu jak obnovit rovnováhu a harmonii místa, jeho účel a význam. Je to jako v akupunktuře, kde se používají kovové jehly vpichované na určité body v těle. Podobně používám kamenné jehly, které postavím na místa v krajině, jež jsou citlivá pro udržení rovnováhy. Vytvářím z nich systém, který rovnováhu posiluje. Na kameny vytesávám znaky, které nazývám kosmogramy. Pomáhají dostat se do vědomí prostoru, takže místo se pak začne samo lépe uzdravovat, snadněji obnoví vnitřní sílu.

V akupunktuře i litopunktuře pracujeme s neviditelnými silami. Tyto energie a jejich centra nemůžeme vidět očima. Proto je třeba rozvinout nový druh vnímání založený na vnímání vibrací, emocionálních vln a informací, které tělo získává z prostředí pomocí aury. Naše vědomí je schopno pracovat s těmito rozličnými informacemi a vytvářet vnitřní obrazy.

Je to práce imaginace. Díky ní můžu rozpoznat, o jaký druh energetického místa jde, jaký je jeho význam, jakou má vibraci, jaká je jeho základní kvalita. Z toho pak poznám, v jakém stavu se místo nachází – jestli je v harmonii, má pozitivní naladění, nebo jestli je poškozené a je třeba s ním pracovat, aby se vrátilo do rovnováhy.

Věřím, že každý má schopnost vnímat neviditelné světy, ale leží zapomenutá v podvědomí. Naše racionálno, logický způsob uvažování je příliš silný. Ovšem když si věci začneme více uvědomovat a vnímat s větší citlivostí, když uvolníme emoce a budeme je plně prociťovat, pak začneme také vnímat jemné dimenze. Ty jakoby neexistují pro naši mysl, ale naše srdce je cítí zcela jistě. To znamená, že když vnímáme srdcem a jsme vnitřně přítomni, soustředěni a napojeni na okolí, pak tyto informace přicházejí, a pak si i racionálně uvědomujeme, co vlastně vnímáme.

Pracuji v této oblasti profesionálně po celém světě, protože nestačí působit pouze v místě, kde člověk žije. Nejde však jen o umísťování kamenů, ale hlavně o práci s lidmi. Rád bych, aby lidé získali vlastní zkušenost s neviditelným světem. Všechny civilizace znaly tyto skryté dimenze, ale v moderní době se na ně zapomnělo. Pokoušíme se tedy obnovit kontakt s neviditelným světem a snažíme se léčit planetu, která je v těžké situaci.

Lidé zapomněli, jaký význam mají neviditelné světy. Jde o základ života, zde život začíná, zde jsou archetypy, odtud pramení fyzikální manifestace světa. Po věky to lidé věděli, jen dnes už si to neuvědomujeme.

 

CELÝ ČLÁNEK SI MŮŽETE PŘEČÍST V NOVÉM FÉNIXU 11/2019.