Obři na našem území?

Obři na našem území?

Již téměř deset let se intenzivně věnuji terénním průzkumům ruin staveb zaniklých vyspělých civilizací na našem území, z čehož vychází i následující příspěvek o existenci obrů u nás.

Kromě nálezů zbytků kyklopských zdiv hlavně na horách, místních názvů některých lokalit, jako například Obří hrad u Kašperských hor na Šumavě anebo Obřany v Hostýnských vrších, tuto možnost naznačují i mnohé pověsti, jako například o lávce ze stehenní kosti obra pod šumavským Obřím hradem přes říčku Losenici a jiné. Právě v těchto místech lze pak i nalézat zbytky kamenných zdiv z obřích kvádrů, jež do sebe přesně zapadají, a dokládají tak, že se zde nejedná o přírodní skály, nýbrž o útvary dotvářené lidskou rukou a v některých případech dokonce i o kameny uměle odlévané z takzvaných geopolymerů. V některých obcích se objevily i novodobé sochy obrů jako připomínka dávných obyvatel naší země, jako například na fasádě radnice v Hostinném v Podkrkonoší. Vše nasvědčuje tomu, že lidská rasa se od počátku vývoje Země vyvíjela společně s dalšími živočišnými druhy, jež tehdy dosahovaly díky vhodnějším životním podmínkám na naší planetě obřích rozměrů.

Celý článek si můžete přečíst v Novém Fénixu 3/2018.

Text a foto: RNDr. et Mgr. Hana Sar Blochová, odbornice na dějiny výtvarného umění, lektorka a muzikoterapeutka, sar-blochova.cz