Olejovo-bílkovinová strava je receptem na zdraví Dr. Johanna Budwig

Světově známý systém léčby onkologických onemocnění a vynikající prevence všech civilizačních nemocí …

Olejovo-bílkovinová strava je receptem na zdraví Dr. Johanna Budwig

Koncept olejovo-bílkovinové stravy Dr. Budwig je jednoduchý, ucelený systém, který se věnuje nejenom stravování, ale všem složkám každodenního života. Přitom je docela nenáročný a při troše cviku se dodržuje velice snadno a bez větší námahy. Je však třeba držet se vždy originálu a nic neměnit. Jen tak olejovo-bílkovinová strava funguje. Mgr. Helena Cmurová, odborná poradkyně olejovo-bílkovinové stravy a komplexního přístupu k léčbě rakoviny.

V padesátých letech minulého století objevila metodu, která umožnila rozeznávat různé druhy tuků, takzvanou papírovou chromatografii. Do té doby nebylo ani možné určit, zda je tuk nasycený či nenasycený, nebo jestli je to takzvaný trans tuk, tedy tepelně a/i chemicky opracovaná nenasycená mastná kyselina. Při svých výzkumech zjistila, že právě nenasycené mastné kyseliny v přirozené formě spolu s bílkovinou, která obsahuje minokyseliny, jež obsahují síru, hrají tu nejdůležitější roli v buněčném dýchání a závisí na nich zdraví lidského organizmu. Tuky jsou totiž spolu s fosfáty hlavními stavebními kameny buněčné membrány i membrány mitochondrií. Kvalita a složení těchto tuků je rozhodující pro správné fungování buněčné membrány a jejích receptorů i membrán mitochondrií. Mitochondrie jsou vlastně malé „továrničky“ pro výrobu energie potřebné pro zajištění všech funkcí buňky čili celého organizmu. Protože mitochondrie při své činnosti spotřebovávají kyslík, a naopak uvolňují oxid uhličitý, byl celý proces označen jako buněčné dýchání. Jednoduše řečeno: při takzvané biologické oxidaci vzniká z živin a kyslíku energie a voda. Je-li funkce těchto membrán v důsledku konzumace špatných tuků narušena, je narušena celá funkce buňky a tím i celého organizmu. Paní Dr. Johanna Budwig svojí prací navázala na výzkumy Dr. Otto Heinricha Warburga (1883–1970), který v r. 1924 zjistil, že rakovinové buňky se od zdravých liší tím, jakým způsobem získávají energii.(..)

foto: pixabay.com

 

Chcete vědět více? Celý text a mnoho dalších zajímavých článků, rad a tipů najdete v dubnovém čísle Nového Fénixu, který vychází ve čtvrtek 30. března 2017.

Zde si můžete objednat předplatné časopisu za zvýhodněných podmínek nebo objednat časopis elektronicky v pdf.