ORGONIT: PŘÍTEL, KTERÝ POMÁHÁ

Výrobou orgonitů se zabývám zhruba deset let, od doby, kdy jsem si přečetl, jak fungují.

ORGONIT: PŘÍTEL, KTERÝ POMÁHÁ

Sehnat v té době potřebné komponenty nebylo jednoduché, ale i přesto se mi podařilo jeden vytvořit, a jak mě přitahovalo jejich tajemství na základě přečtení článku, samotný výrobek mě do sebe začal vtahovat jako magnet.

V průběhu času prošly moje orgonity závratnou změnou a já jsem stále hlouběji pronikal do jejich tajů. Často jsem meditoval a žádal anděly, aby vedly moje kroky. Dnes už vím, že mojí žádosti bylo vyhověno. Chci vyrábět orgonity tak, aby se daly využívat nejenom k eliminaci elektrosmogu, ale aby především pomáhaly čistit energetický systém člověka. A tak začaly vznikat nové…

Nové orgonity

Samotný orgonit, nazvěme jej klidně i organizmem, se skládá ze tří základních částí – organické pryskyřice, anorganických kovových pilin a čistého krystalu.

Jeho funkčnost spočívá ve využívání fyzikálních vlastností látek k přenosu energie – vibrace. Organická pryskyřice do sebe vtahuje nízké, negativní vibrace, anorganické kovové piliny je pak odrážejí. Určité množství kovových pilin způsobí, že částice negativní vibrace se začnou v orgonitu odrážet, čímž se roztáčí stále více a více, až dosáhnou vysokých vibrací a za pomocí krystalu jsou vraceny do prostoru. A tak to jde dokola. Nízká energie vejde, vysoká odejde.

A u nových orgonitů nám přibyl čtvrtý prvek, a to polodrahokamy a kameny. Doposud jsme hovořili o fyzikálních vlastnostech látek, ovšem přidáním kamenů jsme vtiskli orgonitu nový rozměr – duchovní.

Role kamenů v orgonitu

Samotné kameny coby duchovní bytosti mají dvě základní role. Jednou je specifická vibrace orgonitu, tou druhou je přímé napojení a energetická očista člověka. Specifikaci vibrace si představte tak, že každý kámen má svou vlastní vibraci, stejně jako každý člověk. Abychom dosáhli dokonalosti v práci s orgonitem, je nutné mít tyto vibrace ve shodě, tedy vibrace orgonitu i člověka musí být stejné.

Pak jsme připravení pomocí organitu provádět energetickou očistu, nebo jinak, začít harmonizovat náš energetický systém.

Jak si správně vybrat

Pokud máme dobrou intuici, často si vybíráme na první pohled. Pokud si ale nejsme jistí, je tu jednoduchý návod:

  1. Vyberte si orgonit
  2. Postavte se rovně do stoje mírně
  3. Přiložte si orgonit na solar a obejměte ho oběma rukama
  4. Uvolněte se, zavřete oči a nechte se vést
  5. Po chvilce se začněte naklánět

Pokud se nakloníte dopředu, je to v pořádku a vaše vibrace a orgonit jsou ve shodě.
Pokud vás to ale nakloní dozadu, není to ono a potřebujete jiný kámen.

Takto si vyberete přesně ten kámen, který potřebujete. Dalším krokem je pak správný výběr tvaru a velikosti.

Velikost a tvar

Když máme vybraný kámen, tak teď zalahodíme svému egu, a to tím, že si vybereme tvar, jaký se nám líbí. Což je důležité. Tvar sám o sobě nemá na funkčnost žádný vliv, ale to, že se nám líbí, vytváří energii přijetí.

Důležitější je velikost organitu, kterou je jeho kapacita a síla. Kapacitou je jeho schopnost harmonizovat prostor určité velikosti, a síla – jakou dokáže čistit naše nitro.

Jinou kategorií jsou ochranné amuletové orgonity a malé osobní, které jsou sice v harmonii s člověkem, ale neřeší prostor. Na to jsou příliš malé.

Základní cvičení s orgonitem

Již víme, že orgonit je pomocník, který dokáže čistit naše nitro. Sám orgonit to ale nedokáže a neudělá, pokud mu to neumožníme tím, že mu to odevzdáme. Každý známe dny, kdy se nám nic nedaří, kdy přijdeme domů plní negativních zážitků a těžké energie. Orgonit tuto energii pohlcuje a transformuje, a tak je potřeba mu ji odevzdat.

Lehněte si na záda, uvolněte se, přiložte si svůj orgonit na solar a odevzdejte mu své negativní zážitky ze dne. Tím potvrdíte váš souhlas, aby si je z vás vzal a transformoval. Jednoduše si s ním popovídejte. Pomůže i to, když jej pojmenujete. Můžete si s ním povídat v duchu, nahlas, můžete křičet a dokonce i být vulgární. Podstatou je dostat ze sebe vše ven.

Podobně pracujeme s orgonitem i při čištění minulosti. V tom případě ale musíme počítat s opakováním několika cvičení. A při čištění minulosti mějte na mysli: odpustit, rozpustit, zahodit. Třeba do orgonitu. Když odpustím nepřátelům, jsem připravený se s nimi bez jakýchkoliv emocí střetnout.

Na závěr bych ještě rád vysvětlil, že orgonity vytvářím sám za pomocí andělů, a to s láskou a vírou, že si je vybere každý, kdo je potřebuje a komu mohou pomoci na jeho cestě životem. Při své práci dbám, aby moje orgonity nebyly nijak a ničím programované, a aby si uchovaly svoji čistotu s úmyslem, s jakým byly vyrobeny.

Orgonit je pomocník a zároveň přítel, který nám pomáhá, pokud o to stojíme. Ze své praxe vím, že si nevybíráme my je, ale ony nás. A přesto je potřeba vědět, že orgonit musíme zařadit jako svého přítele. Nedávat ho do skříně ani pod postel či do šuplíku. On nás chce vidět.

Místa, kde je možné orgonity Ivana Benetina vidět do konce roku:

26–27. 11. 2016 Praha Pankrác, Ezotera

02–04. 12. 2016 Ostrava Černá Louka

09–11. 12. 2016 Praha, Minerva

10. 12. 2016 Liberec – Andělská konference

Text: Ivan Benetin, foto: youtube