PARTNERSKÉ VZTAHY A VZTAHY S BLÍZKÝMI V OBDOBÍ TRANSFORMACE

Hlavním tématem článku jsou více méně partnerské vztahy, ale text se týká vztahů i s širším okruhem bytostí, zejména bytostí blízkých, to znamená i vztahů mezi rodiči a dětmi, sourozenci, přáteli a kamarády, ale i vztahů pracovních.

PARTNERSKÉ VZTAHY A VZTAHY S BLÍZKÝMI V OBDOBÍ TRANSFORMACE

Z obecného hlediska dochází i pod vlivem energií dopadajících z kosmu k tomu, o čem jsem již mluvil mnohokrát, a to k polarizaci. Zjednodušeně řečeno slušnější se stávají ještě slušnějšími a neslušní ještě neslušnějšími. O tomto jevu podobně mluvil i Corey Goode. Z tohoto úhlu pohledu pak můžeme rozlišovat s určitou mírou zjednodušení tři varianty partnerských vztahů, ale jak jsem uvedl, netýká se to vyloženě jen partnerů. 1. varianta je ta, že oba partneři se stávají ještě slušnějšími; 2. varianta je ta, že oba partneři se stávají ještě neslušnějšími; 3. varianta na první pohled nejkonfliktnější je ta, že jeden partner se stává ještě slušnějším a druhý partner ještě neslušnějším. První varianta je pro oba partnery nejvhodnější, protože oba partneři na sobě většinou pracují, otevírají si srdeční čakru a je reálný předpoklad, že jejich partnerský vztah se zlepšuje a může dokonce získávat i novou kvalitu. Toto se přenáší i na další členy rodiny a blízké a pomáhá to celkovému vzestupu. Druhá varianta nemusí vést ke konfliktům, protože oba jdou většinou stejným směrem, i když ani to nemusí být pravidlem, protože oba mohou jít sice „špatným“ směrem, ale každý jiným.

Osobně neznám mnoho vztahů tohoto typu, protože se s takovými lidmi nedostávám do styku, a nedá se ani moc předpokládat, že tito lidé mě čtou či poslouchají. Negativní vliv na blízké a okolí je zřejmý a nejhorší to může být právě ve vztahu rodičů k nedospělým dětem. Pokud jsem použil výraz nedospělý, tak je tím míněno nejen věkem, ale i mentální vyspělostí. Stav zablokovanosti srdečních čaker či jejich menší průtočnosti nepřispívá ani vztahu těchto partnerů, takže také může dojít k totálnímu rozkolu, což se také často děje. Jejich nové partnerské vztahy však pravděpodobně nebudou mít lepší kvalitu, což si oni neuvědomují. Pokud se někomu z této skupiny podaří získat partnera ze skupiny stávajících se slušnějšími a pokud je tento nový partner dominantní, může to méně slušnému pomoct a může u něj dojít ke změně směru cesty, ale pro toho slušného je to docela dřina. Ten se k tomu může dobrovolně rozhodnout i vzhledem ke svým karmickým vazbám s tímto partnerem. Třetí varianta je logicky nejproblematičtější a přináší mnohdy doslova tragédie, zejména pokud partneři ještě zabezpečují výchovu svých dětí.

ZAUJAL VÁS ČLÁNEK O PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH V OBDOBÍ TRANSFORMACE? PŘEČTĚTE SI JEJ CELÝ V ÚNOROVÉM VYDÁNÍ NOVÉHO FÉNIXE (2/2019).

Text: Miroslav Zelenka
Foto: Pixabay