POROZUMĚT SVÝM SNŮM: POROZUMĚT SOBĚ

Za pomoci snů lze určit, kdo vlastně jsme a kde se zrovna nacházíme na své životní cestě. Význam snů se může lišit nejen v závislosti na konkrétní osobě, ale také v závislosti na konkrétní životní situaci. To je nakonec důvodem, proč jsou sny nezastupitelným diagnostickým nástrojem v moderní psychoterapii.

POROZUMĚT SVÝM SNŮM: POROZUMĚT SOBĚ

Text: Mgr. Patrik Bulak, bohemista a lingvista zajímající se o transpersonální psychologii, foto: pixabay.com

SKEPTICKÝ PŘÍSTUP

Přístup člověka k těmto psychickým obsahům se napříč historií pochopitelně měnil. Ačkoli typický člověk 21. století svým snům většinou odmítá naslouchat, přesto na něj mají v každodenním životě určitý vliv. A platí to dokonce i o těch nepřijatých snech; o těch zapomenutých (resp. vytlačených z vědomí do podvědomí, odkud pomyslně zapadají zpět do nevědomí). I takové sny mají moc nás ovlivňovat, a to minimálně ve formě emočního naladění v průběhu dne.

|…|

 

NAIVNÍ PŘÍSTUP

Vedle osvícensky skeptického přístupu v naší době přetrvává ještě onen naivní přístup ke snům. V rámci našeho středoevropského areálu lze kořeny tohoto postoje vystopovat až do středověku, kdy byly populární právě lidové snáře. Tento jednostranný způsob interpretace koresponduje se soudobou zálibou v bulvárních senzacích; jednodušených horoskopech a „věštění“ (to jsou vlastně pozůstatky tohoto způsobu myšlení). Takový člověk nechce sice sen co nejrychleji zapomenout, ale nabízející se zjednodušení (které skeptika někdy znervózňuje) přímo vyhledává – tedy výklad příliš doslovný a tím popírající princip (snového) symbolu.

 

Víc o snech a jejich symbolech čtěte v Novém Fénixu 10/2019.