Posílení egregoru slovanství a pozitivní budoucnosti dne 10. 10.

Při jednom z minulých pořadů se mluvilo o kritickém množství probuzených lidí, které by ovlivnilo ostatní lidi v Česku a mluvilo se o 10 až 20 tisících. Zároveň nedávno proběhla celosvětová meditace, kde se mluvilo o kritickém množství 144 tisíc pro celou planetu.

Posílení egregoru slovanství a pozitivní budoucnosti dne 10. 10.

Již před tím jsem byl požádán, abych opakoval meditaci na posílení egregoru Slovanství s tím, že bychom se spojenými silami snažili, aby se této meditace účastnilo 10 tisíc lidí, což by jako kritické množství pro Česko a Slovensko mělo stačit. Z množství 144 tisíc pro celou planetu lze snadno spočítat i kritické množství pro Česko a Slovensko, a to činí, pokud jsem neudělal někde chybu v řádu, okolo 300 lidí. Toto číslo ale nelze dle mého názoru vzít příliš vážně, protože množství lidí, kteří ovlivňují kolektivní vědomí obyvatel planety je podstatně menší, než množství lidí, kteří ovlivňují kolektivní vědomí obyvatel Česka a Slovenska.

Nevím, z čeho plyne informace o neexistenci boha u Slovanů. Někteří historici uvádějí, že se nejednalo o víru v boha či bohy, ale o glorifikace předků. Glorifikace předků ale neznamená neuznávání existence boha. Slované rozhodně nebyli nevěřící nebo ještě přesněji nevědoucí, ale otázka je, v jakou podobu Boha věřili. Je to běžný postup udělat z někoho pohana či nevěřícího, protože nesdílí mojí představu o bohu. Nepochybuji, že i mne by mnozí označili jako neznaboha, protože neuznávám jejich představu personifikovaného křesťanského boha. Osobně nepochybuji, že představa Krista o bohu se mnohem více blížila představě Praslovanů a mnou uváděné, než představě předkládané křesťanskými církvemi.
Nelze rovněž zapomínat, že historie Slovanů se měří na desetitisíce let a oficiální historická věda (mám trochu problém to vědou nazývat) se takto starou historií Slovanů vůbec nezabývá, protože ji vůbec nepřipouští. Stále jen vychází z velmi nepřesné až absurdní představy o Slovanech jako primitivních kmenech.

Nadřazený postoj bílé rasy k ostatním rasám není postoj Slovanů, ale především Anglosasů a Germánů a není nutno si ho vyčítat, protože my jsme Slované. Kromě toho úvahy o rovnosti vycházejí z velmi nepřesných a opět manipulovaných tezí. Bytosti jsou si rovny ve své duchovní podstatě, ale jinak každý druh bytostí má své přednosti a své nedostatky. Pokud se za hlavní důkaz o vyspělosti předkládá technologická vyspělost v současné době, tak potom vyznívá bílá rasa jako nejvyspělejší, ale opět se jedná jen a jen o dlouhodobou manipulaci. Kromě toho i v rámci bílé rasy jsou si někteří rovnější než druzí a Slované mezi ně rozhodně nejsou dlouhodobě řazeni.

 

Celý článek si můžete dočíst v časopise Nový Fénix. Předplatné objednávejte ZDE.

Text: Miroslav Zelenka, badatel, filosof, autor knihy „Elegantní bůh“