PROČ HORA HOSTÝN STÁLE PŘITAHUJE?

Svatý Hostýn – památná perla Moravy čtěte ZDE. Text Michaela Šťastná

PROČ HORA HOSTÝN STÁLE PŘITAHUJE?

Energetické místo

Vzhledem k podstatě energie kopce je Hostýn opravdu silným energetickým místem. Jako takový byl rozpoznáván, používán i zneužíván všemi kulturami až podnes. Vzhledem ke kontinuální duchovní tradici jde zejména o napo- jení „nahoru“, na informační pole, Univerzum, či „božstvo“, chcete-li. Energetická místa jsou tady minimálně dvě, na obou vrcholcích.

K energiím duchovních bytostí se tu přidávají silné ochrany velké geomantické hranice, jdoucí po hraně vrchů. Nalezneme tu energii centra pro ovládání krajiny (i lidí) a samozřejmě i energii víry. Pokud váš pocit posvátnosti zdejšího místa bude doprovázen pocitem jistého uzavření, jde nejspíš o intuitivní vnímání ochran prostoru hradiště. Tyhle magické ochrany a oddělení od přírodních sil okolní krajiny stále fungují a jsou určitou překážkou volného plynutí energií. Na druhou stranu koncentrují v místě duchovní energii a vytvářejí tím i napětí zmíněné posvátnosti. Ve stráni pod areálem leží i upravené prameniště zdejší zázračné vody. Poměrně robustní Vodní kaple a velký kamenný vodní rezervoár s vodovodní- mi kohoutky (dokonce ve dvou patrech nad sebou) snad dobře slouží tisícům poutníků, ale z hlediska přírodních sil a samotné Země není prameniště správně vyřešeno. I samotná voda je spíš jakousi popelkou a její síla za slávou samotného Hostýna spíš zaostává. Její zpráva je spíš alarmující a podporuje pocit nepochopení a nesprávně jednostranného použití síly zdejší- ho místa. Ekumenický nadhled, přijetí matky Země do rovnocenného postavení, a pochopitelně i náboženská tolerance, vzdání se moci i ambicí vládnout, propojení a otevřenost, to je to, co chybí (nejen) Hostýnu.

Celý článek naleznete v letním dvoučísle Nového Fénixu 7-8.

Text: Jiří Škaloud

Autor je spoluzakladatelem skupiny „Putující”, která se věnuje geomantii – nauce o energii krajiny a země, viz www.putujici.cz