PROČ SE ZA 30 LET U NÁS NEOBNOVILA NÁRODNÍ A STÁTNÍ ELITA

Nedávno se na ČT2 pozastavil Jiří Grygar nad faktem, že se u nás po převratu nekonstituovala nová, národ a stát reprezentující a jeho roli V Evropě posilující elita. Neodvážil se ale zamyslet nad tím, proč se tak nestalo. Já se ale mohu pokusit o vysvětlení příčin této nešťastné situace, protože nejsem ani politik, ani funkcionář „neziskové“ organizace, ani nic nemám…

PROČ SE ZA 30 LET U NÁS NEOBNOVILA NÁRODNÍ A STÁTNÍ ELITA

Já se ale mohu drze pokusit o vysvětlení příčin této nešťastné situace, protože nejsem ani politik, ani funkcionář „neziskové“ organizace (Sisyfos), ani nic nemám…

Za prvé je to proto, že po převratu 1918 stanul v čele T. G. Masaryk a choval se určitým způsobem. Dále se obklopil lidmi jisté osobnostní kvality a nepřijal a nejmenoval do funkce nikoho, kdo určitou výši osobnostní kvality neměl. Naproti tomu po převratu 1989 stanul v čele Václav Havel. A ten se choval své osobnosti odpovídajícím způsobem – obklopil se lidmi umělecké galerky a jinými „šoumeny“, které nechci charakterizovat. To ať si čtenář udělá sám. Ti se po jmenování do státních funkcí chovali tak, že média na Západě z nich byla nadšená. To kvalita těchto lidí octnuvších se u moci způsobila, že privatizace a obsazování řídících funkcí ve státě postupně dopadlo tak, že stát a lid obecný byl okraden a úroveň kultury obecně upadla na americké nivó. A parlament je dodnes bsazen podivnými zjevy, copatými a zjevně žvanícími individui bez předchozích skutečných tvůrčích výsledků. Jen v důsledku tohoto stavu všeobecného marasmu, již viditelně „řvoucího“ a o občana a politiku se nestarajícího, mohlo vzniknout a vyhrát volby hnutí s charakteristickým názvem „asociace naštvaných občanů“ – ANO! A k volbám přestala chodit polovina občanů!!!

Za druhé proto, že elitou se myslí inteligencí nadaní lidé, oddaní vnitřně státu a národu. Ctící předky a podporující potomky. Elitou nemohou být lidé oddaní penězům a metálům ze zahraničí. A penězům odkudkoliv! Kam zmizeli ti dnešní „Hlávkové“ a „Muchové“, kteří celý život tvrdě pracovali, relativně zbohatli a své dílo odkázali národu a podpoře možností rozvoje nemajetných nadaných? Že by se převlékli za „Krejčíře, Bakaly a Kožené“ a ještě se to nepoznalo? Za třetí proto, že národ a stát musí být veden ideou nebo soustavou idejí, tedy náboženstvím. V Česku ale přetrvávající ateizmus takovou soustavou idejí není. Český národ přece jasně pomohlo konstituovat křesťanství, a to nejprve v čistě katolické podobě. Po období jeho úpadku se vědomí rozštěpilo na hašteřící se katolickou a evangelickou tradici, což národní povědomí v některých aspektech oslabilo.

ELITOU SE MYSLÍ INTELIGENCÍ NADANÍ LIDÉ, ODDANÍ VNITŘNĚ STÁTU A NÁRODU.

Třeba možnostmi politického zneužívání schizmatu ze zahraničí. V jiných aspektech ale naopak zase posílilo! Například posílilo schopnost kritického myšlení a reálného hodnocení situace rozhodující masou národa v době pohybu velkých světových sil (1938, 1945, 1948, 1968, 1989, 2018). Aniž by tato masa Čechů byla v těchto krizích vedena elitou, chovala se překvapivě racionálně. Třeba v kontrastu s chováním jednostranně katolických Poláků, kteří v takových křižovatkách dějin utrpí vždy
velké ztráty ve všech rozměrech. Sice udrží hrdost, ale za jakou cenu. Elita národa u nás tedy nyní není proto, že po převratu v roce 1989 se nevynořila soustava přesvědčivých v konkurenci často zmatečných až šílených teorií a manipulací. Katolická církev v sobě dokonce chová biskupy a kněze, podporující i ve volbách vítače muslimů do „království českého“!

Zaujalo vás téma týkající se obnovy národní a státní elity? Přečtěte si celý článek v 10/2018.

Text: Josef Staněk, foto: shutterstock.com a pixabay.com