ROSEKRUCIÁNSKÉ INICIACE ZASVĚCUJÍ KANDIDÁTY DO NEJSKRYTĚJŠÍCH TAJEMSTVÍ

Co znamená iniciace a jak si ji máme představit? Asi většina z nás si vybaví nějaký tajný rituál, při němž se tají dech.

ROSEKRUCIÁNSKÉ INICIACE ZASVĚCUJÍ KANDIDÁTY DO NEJSKRYTĚJŠÍCH TAJEMSTVÍ

Skutečnost je však odlišná. To nejdůležitější se totiž odehrává „v hlavě“ zasvěcovaného. Ke kandidátovi, který prošel iniciací, pak začínají promlouvat skrytá tajemství vesmíru i jeho samotného…

Iniciace se prováděly už před tisíciletími ve starověkých školách mystérií v Egyptě, Řecku, Římě a dalších zemích. Poměrně známé jsou zasvěcovací rituály přírodních národů, například Indiánů. Mohlo by se zdát, že iniciační praxe v moderní době vymizela, ale není to pravda. Na celém světě jsou stále lidé toužící po zasvěcení do nejhlubších tajemství své vlastní osobnosti i celého kosmu. Chtějí se dozvědět odpovědi na otázky proč, jak, kdy, kde a mnohé jiné, které si kladou. Je ovšem pravda, že dnes už existuje jen málo tradičních organizací, jež zasvěcují kandidáty do mystérií. Jednou z nich je Starý Mystický Řád Růže a Kříže. Často se s ním lze setkat pod zkratkou A.M.O.R.C., která pochází z latinského Antiquus Mysticus Ordo Rosae Crusis. Řád je mezinárodní a působí i v České republice. Podrobnější informace o něm jsou dostupné na webové stránce www.amorc.cz, nicméně jeho pravou podstatu je možné poznat až studiem rosekruciánského učení.

Rosekruciánská tradice je založená na praktickém využití teoretických poznatků a iniciace v ní hrají velmi významnou roli. Členové A.M.O.R.C. mohou jednotlivá na sebe navazující zasvěcení provádět doma v Sanktuáriu, které si sami vytvořili, a většinu iniciací také ve velkém chrámu. Sanktuárium znamená pro rosekruciány místo zasvěcené nejvyšším ideálům a myšlenkám, stejně jako útočiště, kde se mohou zbavit všedních starostí a načerpat inspiraci, energii a díky studiu i nové poznatky.

Šance jen pro ty, kdo prošli zkouškou

Ve starověkých školách mystérií museli kandidáti – muži i ženy – nejprve podstoupit zkoušku charakteru, protože ti s negativními vlastnostmi by snáze zneužili poznání, jež jim bylo odhaleno v průběhu iniciace. Pouze kandidát, jenž byl shledán toho hoden, byl následně podroben iniciaci, která sestávala ze čtyř částí, a každá byla vypracována tak, aby zapůsobila na jeho vnitřní vědomí.

Úvodní část představovalo symbolické odmítnutí starého způsobu života. Během této fáze rituálu měl kandidát zavázané oči, nebo se nacházel v temné komoře představující nepřítomnost Světla. Zatímco prožíval „temnotu nevědomosti“, byly do komory občas záměrně vpouštěny různé zvuky symbolizující zmatek provázející proměnu od jednoho stavu myšlení a způsobu života k jinému. Následovalo přijetí, symbolické znovuzrození. V průběhu této fáze měl kandidát poznat, že byl znovuzrozen ve svém vědomí, a že musí opustit dřívější myšlenky a nesprávné návyky, aby se pozvedl k vyššímu vnímání a chápání existence. Během třetí fáze byly kandidátovi odhaleny určité posvátné znaky, symboly, zásady a pravdy a jeho vědomí bylo osvíceno novým poznáním.Poslední aspekt zasvěcení znamenal symbolický návrat do světa. Ještě předtím však musel iniciát přísahat, že nikomu neprozradí tajemství, jež mu bylo odhaleno. Zavázal se také sloužit v každodenním životě lidstvu a ideálům humanity.

Všechny aspekty starodávných zasvěcovacích rituálů obsahují i dnešní rosekruciánské iniciace, neboť navazují na mnoho tradic antických škol mystérií a filosofií, které se z nich vyvinuly. Patří sem především tradice egyptská s kořeny v Atlantidě, a řecká, která vznikla z mystérií eleusínských, orfických, delfských a učení Pýthagorejské školy.

 Text: Eva Novotná Zdroj: http://www.amorc.cz / Foto: Pixabay.com