ROZHOVOR S KARAIMI: O ZEMSKÉ SPIRITUALITĚ

Karaimi je stejně krásná a tajemná jako její jméno. Říká se o ní, že umí léčit duše, ženy zasvěcuje do tajemství tvůrčí síly a pomáhá jim hledat ztracené spojení s moudrostí země, kterou považuje za živou bytost. Se šamankou, která se narodila v Čechách a nyní o sobě s úsměvem říká, že je světoobčanka, jsme strávily příjemné dvě hodinky v kavárně Imperial.

ROZHOVOR S KARAIMI: O ZEMSKÉ SPIRITUALITĚ

Zatímco odpolední slunce do oken vnášelo měkké světlo, Karaimi mi se zaujetím vyprávěla o úloze žen v současném světě i o svém přesvědčení, že skrze vzájemnou spolupráci a úctu k Zemi můžeme společně změnit svět. Také jsme se dostaly k počátku její spolupráce s kmenem Kogi: „Má první cesta do Kolumbie započala v roce 2017. Tehdy jsem potřebovala být sama, mít odstup od své práce a posunout se dál. Zúčastnila jsem se rituálů a ceremonií a na té poslední jsem zažila vzácná pochopení a přišla mi zpráva ‚Následuj cestu černého jaguára‘. Po návratu do Čech mi někdo poslal link na film Aluna, právě o kmeni Kogi, kterým se říká ‚jaguáří lidé‘. Tehdy mi došlo, že je mám najít. Po pár měsících jsem se vrátila do Kolumbie a začala další etapa mého vývoje, za kterou jsem velmi vděčná.“

A spolupracujete s nimi doteď…
Ano, kvůli nim jsme také založili nadační fond ŽIVÁ ZEMĚ. Podařilo se nám je pozvat do Čech na slunovratovou ceremonii, kterou každoročně u nás pořádáme a vybrat od dárců potřebnou částku jako příspěvek na koupi pozemku pro několikagenerační rodinu duchovního vůdce mama Manuela. Hlavním cílem fondu je ale šířit jejich učení, a to tak, abychom ho mohli začlenit do svého každodenního života. Vědět jak pečovat o Zemi a o naše životy, aby byly smysluplné a zdravé. Jde o propojení dvou na první pohled neslučitelných světů – světa vědění, že vše je živé, má svého ducha, kterému je třeba naslouchat a ctít dávnou moudrost řádu, se světem moderním, kde převažuje pragmatičnost a často nevědomý konzum, který už vnímáme jako běžný standard, ale který je v důsledku ničivý a pro naši blízkou budoucnost naprosto neudržitelný. A to je pouze jeden z důvodů, proč jsem byla ke Kogi přivolána, po setkání s nimi se v mnohém má práce změnila. Během tohoto roku bude u nás v Haluzicích vytvářen speciální prostor pro stařešiny a vybrané šamany původních kultur, kde se budou cítit bezpečně jako doma, a který bude sloužit důležité a posvátné práci předávání a učení se, pro lidi, kteří se mnou mnoho let pracují na svém seberozvoji, ale také pro všechny, kterým není stav Země a kvalita života lhostejná, pro ty, kteří chtějí nejen vědět, ale především konat. Protože žiji uprostřed přírody v údolí lesů a se Zemí komunikuji od dětství, vím, čím nás obdarovává a co potřebuje, chci této zásadní práci vrátit důstojnost a ocenění.

Zmiňovala jste duchovní vůdce mamos…
Ano, dle mé osobní zkušenosti to jsou jedni z nejduchovnějších lidí vůbec. Jsou skromní a oddaní službě světa. Mají úplně jiný život než ostatní. Jejich práce je vysoce spirituální, jsou to vědomí strážci, rádci, léčitelé a také soudci. Už v raném dětství je vezmou do jeskyně, kde absolvují až devítiletý výcvik v naprosté tmě. Mají speciální dietu a vycházet mohou jen v noci, takže třeba až do doby dospívání nevidí denní světlo. Jsou vyučováni nejstarším mamem přes příběhy o tradicích a historii, také prochází mnoha zkouškami. Když potom poprvé spatří přírodu, mají mimosmyslové vnímání, vidí takzvaně za závoje iluzí. Dokáží hovořit se zvířaty, ptáky, rostlinami, vodou a především kameny. Ovládají řeč světa. Civilizace však neúprosně prostupuje i do Kogi kmene, je tedy jen otázkou času, jak dlouho svou, už teď tak křehkou, tradici udrží.

      „Podle mě jsou mamové jedni z nejduchovnějších lidí vůbec. Jsou skromní a oddaní službě světa.“

Zmínila jste film Aluna, kde Kogi varují lidstvo před hrozící katastrofou. Jak vidí budoucnost lidí v současnosti?
Informace, které od mamos mám, jsou smutné, ale říkají, že naděje je. Záleží jen na nás. Vím, že to je:
– O spojení se se Zemí, což je pro mnoho lidí velmi abstraktní až pohádkové. Ale to je ta realita, která nám unikla, a za kterou planeta už hodně zaplatila narušeným ekosystémem. Je to živá, dýchající a cítící bytost, je velkou matkou nás všech, každým výdechem nám šeptá, že život je dar. – O respektu k rostlinám, zvířatům, vodě, o dávání a vracení.
– O vidění skutečnosti, že každá událost má svou příčinu a následek. Že se nic neděje náhodou a že jsme tvůrci naší budoucnosti, a to úplně každý bez výjimky.

           „Je také důležité mít na paměti nejvyšší cíl, kterým je dobrý a zdravý život pro všechny.“

Hodně pracujete se ženami. Co konkrétně my ženy tedy děláme špatně?
Jednoduše děláme i to, co nemáme, i když za to vlastně nemůžeme. Jsme už po mnoho generací odpojené od své přirozenosti a nectíme posvátný rytmus Země ani její cykličnost. S tím se pojí nezvládnuté a přemrštěné projevování emocí nebo naopak jejich potlačování. Také životní nenaplněnost, ztráta vitální energie, která se může projevit otupělostí až depresí. Ženy z kmenů, se kterými v Kolumbii pracuji, například netrpí premenstruačním syndromem nebo problémy v  menopauze. Od určitého věku dospívání jsou dívky do ženství zasvěcovány velmi přirozenou cestou přes mámy a babičky vyprávěním si příběhů a vysvětlováním souvislostí. Nestydí se za své dospívání, naopak je hrdě a radostně prožívají a těší se na vše, co je, jakožto ženy, čeká. Také se učí, jak pracovat s přírodou a se sny. My jsme daly příliš důrazu na vnější krásu a zapomněly, jak pečovat o tu vnitřní, která nikdy nestárne, naopak vrůstá do moudrosti a míru.

                „Je důležité si uvědomit, že i když jsme ve velkých městech spokojené a máme kolem sebe
krásné věci, 
chodíme na jógu a zdravě se stravujeme, tak to ještě neznamená, že jsme napravily
vztah k Zemi a jsme s ní v kontaktu.“

A je vůbec v naší moci, abychom to spojení se Zemí znovu obnovili?
Ano, ale je třeba začít se Zemí znovu komunikovat, pravidelně se očišťovat a umět přijímat, to je klíč. Vždyť všechno co máme, pochází z její hmotné podstaty přes jídlo, vodu, oblečení, stavební materiál, také z ní čerpáme pohonné hmoty atd. Bereme to jako samozřejmost. Je to, jako by nám máma dávala vše co má, a my si to neuvědomovali a ani jí za to nikdy nepoděkovali.
Jak by vám jako matce bylo? Jsme dostatečně inteligentní, abychom si všimli, že je třeba začít věci měnit. Potřebujeme jít zpět ke kořenům, ke zdroji životních sil. A když se tam dostaneme, víme, co je špatně a co dobře, aniž bychom to vymýšleli a analyzovali. Potom začíná přirozené učení, otevírá se intuice, začínáme více prožívat a máme chuť pomáhat, aby bylo ostatním také dobře. Započne osobní proměna, která přináší značnou úlevu a stavy doposud nepoznané svobody. Cítíme, že Země má svůj rytmus a jdeme podle něj. Pak už není nuda a strach, ani úpadek energie, protože skrze nás pořád koluje živá a tvořivá síla.

PŘEDPLAŤTE SI ČASOPIS NOVÝ FÉNIX ZDE.

K ROČNÍMU PŘEDPLATNÉMU MAGNETKA MANDALY HOJNOST ZDARMA!

O čem budou ty připravované semináře?
Jeden z nich nese jméno ŽENY KRUHU ZEMĚ a bude opět zasahovat do ženské transformace. V létě pak chystám krásný transformační workshop ŽENA A MUŽ pro svobodné k seznámení se a pro páry k prohloubení vztahu, a na podzim POSVÁTNÁ SÍLA BÍLÉHO HADA, který je věnovaný posvátné sexualitě ženy k léčení, uvolnění a využití jejich síly ve všech aspektech bytí.

Mohla byste doporučit nějaké konkrétní tipy, jak to spojení se Zemí znovu navázat?
Na začátku je uvědomění a pak rozhodnutí chtít se učit, a být připraven dělat v životě změny, které zákonitě musí přijít. Pozoruji současný spirituální supermarket. Jeden den jdeme na terapii a výklad karet, další den praktikujeme budhismus, a pak zase podle jiné, zaručeně osvědčené metody meditujeme v india stylu. Tím to tu absolutně neponižuji, ale je třeba se v této široké nabídce zorientovat a více než na kvantitu dát na kvalitu, poctivě praktikovat to, pro co se rozhodnu a najít oddané učitele.

                            „Práce na spojení se Zemí není o slovech, a není tak snadno sdělitelná,
protože je o hlubokém prožitku. Je to cesta, cesta domů k sobě, a to je to, co všichni hledáme.”

Pracuji s lidmi už hodně let a mám odžito jako za několik životů. Spolupracuji s velkými mistry a osobně zprostředkovávám spojení přes meditaci, ceremonie, ale hlavně přes komplexní transformační workshopy. Chystám teď nový koncept sedmidenních seminářů, protože to je minimální doba, které je třeba, aby člověk pochopil návaznosti a dávalo mu to smysl.

Mnoho žen vidí partnerský vztah jako životní prioritu…
Partnerství je pro ženu důležitá, až životní záležitost. Mělo by však být o lásce, a ne o závislosti. Je dobré se vzájemně doplňovat, ale předurčeným účelem bytí a setrvávání spolu je růst a vývoj každého samostatně. Pro mě je vysokým stupněm projevené partnerské lásky dát si tu největší vzájemnou a na nikom nezávislou svobodu a důvěru. Vztah dvou lidí je uměním, které se učíme celý život, nikdo z nás se nenarodil jako odborník. A je to právě láska, kdo ‚šéfuje” a vyzývá nás k prožívání letů i pádů, opět a znovu a pokaždé úplně jinak. Láska je požehnáním, pro které bychom měli mít stále otevřené dveře našeho srdce.

    „Když přijdeme o vše, o čem si myslíme, že nás podpírá, teprve pak zjistíme, co nás doopravdy nese.”

Text: Milada Kadeřábková
foto: archiv Karaimi

TENTO ČLÁNEK VYŠEL V DUBNOVÉM ČÍSLE NOVÉHO FÉNIXE.

NECHTE SE INSPIROVAT DALŠÍMI ZAJÍMAVÝMI ČLÁNKY A PŘEDPLAŤTE SI NOVÉHO FÉNIXE, KTERÝ VÁM BUDE PRAKTICKÝM PRŮVODCEM I RÁDCEM NA CESTĚ SPOKOJENÝM ŽIVOTEM. NYNÍ NAVÍC ZA VÝHODNOU CENU 399 KČ Z 501 KČ. PŘEDPLATNÉ SI OBJEDNEJTE PROSTŘEDNICTVÍM JEDNODUCHÉHO WEBOVÉHO FORMULÁŘE ZDE.